Obavijest vinarima

  • Izjava o berbi

Proizvođači grožđa, koji jedan dio grožđa isporučuju u vinariju ili udrugu, jedan dio prodaju na slobodnom tržištu i jedan dio prerađuju u vlastitom podrumu, svake godine Agenciji za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (Agencija) podnose izjavu o berbi.

Izjavu o berbi ne moraju podnositi proizvođači grožđa, koji sami prerađuju cjelokupan urod grožđa u vino, ili cjelokupan urod grožđa daju preraditi u svoje ime, ili cjelokupan urod grožđa isporučuju kao grožđe ili mošt vinariji ili udruzi.

Izjave o berbi podnose se do 15. siječnja za prethodnu godinu.

  • Izjava o proizvodnji

Svaka fizička ili pravna osoba, koja proizvodi vino i/ili mošt, podnosi izjavu o proizvodnji za tekuću godinu Agenciji.

Izjavu o proizvodnji ne trebaju podnositi proizvođači grožđa, koji u svojim prostorijama proizvedu manje od 1.000 litara vina od kupljenog grožđa i/ili mošta, koje nije niti neće biti stavljeno u promet i koji isporučuju dio svoje proizvodnje vinariji, ali zadržavaju pravo proizvodnje manje od 1.000 litara vina za osobnu potrošnju.

Izjave o proizvodnji podnose se do 15. siječnja za prethodnu godinu. 

Važno!

Proizvođači vina, koji stavljaju vino u promet, obavezni su biti upisani u carinsku evidenciju pri nadležnoj Carinskoj ispostavi i do 31. siječnja 2014. poslati istoj, na temelju Izjave o proizvodnji, ispunjen obrazac GI-MPV Prilog 22 i inventuru. 

Potrebni obrasci dostupni su na sljedećoj adresi: http://www.apprrr.hr/obrasci-229.aspx

 

Ruža Skenderović, dipl. ing. agr.,
stručni savjetnik

Nenad Kantoci, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis