Obavijest proizvođačima jabuka! 24.04.2014.

Nestabilne vremenske prilike praćene oborinama i temperaturama od 16-20 ⁰ C pogoduju zarazom krastavosti jabuka  ( Venturia inaequalis). Za zaštitu od navedenog uzročnika u ovakvim u uvjetima preporučujemo jedan od pripravaka : Indar 5 EW, Score 250, Difcor, Cros, Scissor EC ili Baycor WP 25 kojima je zbog produženog djelovanja potrebno dodati jedan od kontaktnih pripravaka: Dithane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, Star 80 ili Captan.

Prilikom odabira pripravka voditi računa o broju primjena tijekom vegetacije kako ne bi došlo do pojave rezistentnosti.

Obzirom da je završila cvatnja pregledati nasade na prisutnost lisnih uši i po potrebi primijeniti jedan od insekticida : Teppeki 500 WG ili Pirimor 50 WG.

Zaštitu obaviti prije najavljenih oborina prema uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

 Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis