Ured Savjetodavne službe u Slavonskom Brodu na novoj adresi

Ured je preseljen sa dosadašnje adrese Vinogradska cesta 155 na novu adresu:

Petra Krešimira IV 20,
35000 Slavonski Brod

Pripremi za ispis