OBAVIJEST TRŽNIM PROIZVOĐAČIMA KORIJENASTOG POVRĆA 15.06.2018.

Posljednja uputa za zaštitu korijenastog povrća (mrkva, peršin, celer) upućena je krajem mjeseca svibnja o.g. (28.5. 2018.), odnosno prije 18 dana! U prvih 12 dana mjeseca lipnja o.g. dominiralo je iznadprosječno vruće i vrlo sparno meteorološko razdoblje. U nekoliko je navrata, u prvoj polovici ovog mjeseca, na pojedinim mjestima u Međimurju zabilježena vrlo velika količina oborina (u količinama većim od 60 mm): npr. 5.6. 2018. na dijelovima općine Mala Subotica i grada Preloga (uz lokalnu tuču), zatim 8.6. 2018. na dijelovima grada Mursko Središće i ponovno tijekom noći 13./14.6. 2018. na dijelovima grada Čakovec (naročito naselja Sivica, Novo Selo Rok), te općine Pribislavec i Vratišinec! Protekle je noći kiša padala u rasponu 20-60 mm (na većini mjesta oko 30 mm), pa na većini zemljišta bilježimo površinske stajaće vode u mikro-depresijama. Na nekim je mjestima tijekom prve polovice lipnja o.g. zabilježena očekivana prosječna količina padalina (102,0 mm)! Zbog sjevernog vjetra jučer je obilježilo svježe razdoblje, što očekujemo i tijekom današnjeg dana. Nestabilno razdoblje s mogućim manjim količinama padalina očekujemo u naredna 2-3 dana, a jači porast temperatura zraka na vrijednosti veće od 30°C tek u drugoj polovici narednog tjedna (21.6.?)!

Ipak zbog visokih temperatura (28-31°C) zabilježenih u razdoblju 26.5.-11.6. 2018. većina tržnih proizvođača korijenastog povrća je navodnjavala svoje usjeve. U takvim smo uvjetima već od krajem mjeseca svibnja o.g. (28.5. 2018.) pronašli prve simptome crne pjegavosti lišća mrkve (Alternaria dauci), a u narednom razdoblju očekujemo pojavu prvih „žarišta“ pjegavosti lista celera (Septoria apii, Cercospora apii)! Prema iskustvima iz prethodnih sezona ranija i jača pojava bolesti lišća korijenastog povrća značajno umanjuje prinose, a već slabija pojava lisne pjegavosti celera onemogućuje prodaju lišća kao začinske namirnice. Ove se bolesti održavaju se na zaraženim i zaostalim biljnim ostacima u polju, odnosno moguć je prijenos i zaraženim sjemenom. Razvoju bolesti pogoduje noćno vlaženje lišća oborinama ili jutarnjom rosom i topli dani s temperaturama 26 ili više ºC. Stoga tržnim proizvođačima korijenastog povrća preporučujemo pregledati polja i nastaviti preventivnu zaštitu protiv navedenih bolesti, uz izbor pripravaka navedenih u priloženim Tablicama prema biljnim vrstama.

Tablica 1. Mogući izbor fungicida u zaštiti usjeva mrkve od paleži i pepelnice lišća:

Fungicidi

Dithane DG Neotec, Penncozeb

palež lišća, plamenjača

2,1 kg/ha

K=30 dana

Nativo WG

palež lišća, pepelnica, bijela trulež

0,3 kg/ha (3x) (minimalno 21 dan između pojedinih aplikacija!)

K=21 dan

Zaftra AZT 250 SC

palež lišća mrkve

1,0 lit./ha (3x) (minimalni razmak između tretiranja 10-12 dana)

K=10 dana

Score 250 EC

pepelnica, palež lišća

0,3-0,5 lit./ha (3x) (najkraći razmak između prskanja 12-18 dana)

K=14 dana

Ortiva SC

palež lišća i pepelnica

0,8-1,0 lit./ha (2x) (razmak 10-14 dan)

K=14 dana

Ortiva Top SC

pepelnica, palež lišća i crna pjegavost korijena

0,8-1,0 lit./ha

K=14 dana

Difkor EC, Argo EC

palež lišća, smeđa pjegavost, hrđa, pepelnica

0,4-0,5 lit./ha (4x)

K=14 dana

Signum DF

palež lišća mrkve

0,75-1 kg/ha

K= 14 dana

Tablica 2. Izbor nekih sredstva sa dopuštenjem u našoj zemlji za zaštitu celera:

Fungicidi

Dithane DG Neotec

siva pjegavost

2,1 kg/ha

K=30 dana

Polyram DF

siva pjegavost

1,8 kg/ha

K=21 dan

Score 250 EC, Difkor EC

siva pjegavost

0,3-0,5 lit./ha (4x) (razmak između tretiranja 14 dana)

K=14 dana

Ortiva SC

pjegavost

0,8 lit./ha (3x)

K=7 dana

Neoram WG

pjegavost

0,25-0,35 % (1x)

K=20 dana

Insekticidi

Vertimec EC, Kraft EC

grinje, tripsi, muhe lisni mineri

0,3-1,2 lit./ha (2x) (razmak između tretiranja 7-10 dana)

K=10 dana

Karate Zeon

lisne uši i drugi insekti

0,15 lit./ha

K=3 dana

Calypso SC

lisne uši

0,2 lit./ha (2x)

K=14 dana

Cythrin Max

štetne gusjenice

0,1 lit./ha (2x)

K=3 dana

Boxer SL

lisne uši

0,4-0,5 lit./ha (2x)

 

Tablica 3. Neka sredstva za suzbijanje štetnih organizama dopuštena za primjenu u peršinu:

Fungicidi

Nativo WG

pjegavost lista

0,3 kg/ha (3x) (minimalni razmak između tretiranja 21 dan)

K=21 dan

Score 250 EC

palež lišća, siva pjegavost

0,5 lit./ha (4x)

K=21 dan

Ortiva SC

Palež lišća

1 lit./ha (2x), uz razmak 10-14 dana

K=14 dana

Proplant

plamenjača

1,5-3 lit./ha (2x)

K=20 dana

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U Tablici 2. navedeni su pripravci za zaštitu celera korijenaša (Septoria apii, Cercospora apii), a u Tablici 3. su navedeni pripravci kojima je moguće zaštititi usjeve peršina (Septoria petroselinii, Erysiphe spp.).

Proizvođače celera i peršina upozoravamo da smo protekle sezone prvi puta zabilježili jaču populaciju i štete od minirajućih muha (Euleia, Phytomyza, Lyriomyza). Broj dopuštenih insekticida u usjevima celera je ograničen (vidi Tablicu 2.), a protiv muha lisnih minera su djelotvorna sredstva na osnovi abamektina (Vertimec, Kraft) koja uspješno suzbijaju i koprivinu grinju (Tetranychus urticae).

Usjeve celere korijenaša redovito kontrolirati na moguću prvu pojavu koprivine grinje (Tetranychus urticae). Brzo umnažanje ovog nametnika moguće je u vrlo vrućim ljetnim danima.

Ranu mrkvu koja se planira vaditi u drugoj polovici lipnja o.g. ne preporučujemo kemijski tretirati protiv spomenutih bolesti. Jaču i raniju pojavu ove bolesti očekujemo na lokalitetima blizu rijeke Drave i Mure, odnosno na poljima gdje se često uzgaja mrkva. Također, jaču pojavu crne paleži lišća očekujemo na usjevima mrkve koji se planiraju vaditi u jesenskim rokovima i skladištiti tijekom zime (naročito ako se takva mrkva sije u kasno-proljetnom ili rano-ljetnom razdoblju uz polja rane mrkve), dok na poljima gdje se planira mrkva vaditi sredinom ili krajem lipnja kao mladi usjev uglavnom nije potrebna zaštita protiv ove bolesti! Isto vrijedi za usjeve peršina i celera korijenaša. Utrošiti barem 350 litara škropiva/ha.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis