Obavijest proizvođačima višanja i trešanja! 01.08.2018.

Kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) na višnji i trešnji je bolest koja u povoljni uvjetima može dovesti do potpunog gubitka lišća već tijekom ljeta, a upravo takvu sliku ovih dana vidimo u nekim nasadima višnje u sustavu ekološke proizvodnje ili u nedovoljno zaštićenim nasadima u konvencionalnoj proizvodnji.

Zbog povoljnih uvjeta za sekundarno širenje bolesti u voćnjacima višnje i trešnje preporučamo ponoviti zaštitu.

Zaštitu nasada nakon berbe možete obaviti pripravcima Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45 ili Chromodin S-65.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis