Određivanje tehnološke zrelosti maslina u njihovom području uzgoja“ – peta preporuka

Sa zadnjom većom količinom oborina, koja je pala u svim maslinarskim regijama republike Hrvatske, većina sorata postigla je optimalnu veličinu tj. težinu. Narednih 10-tak dana može se očekivati ubrzana akumulacija ulja u suhoj tvari, a naročito kod onih sorta, koje su zbog nedostatka vode do sada patile.

→ Optimalnu tehnološku zrelost već od ranije (rok uzorkovanja 20.10. pokazale su sljedeće sorte na tri uzgojna područja: Istarska Bjelica u južnoj Istri (Galižana), sorta Lastovka na otoku Hvaru (Dol) te Lastovka i Drobnica na otoku Korčula. Od roka uzorkovanja 30. 10. optimalnu tehnološku zrelost pokazale su Buža u južnoj Istri (Galižana) i sjevernoj Istri (Poreč), Istarska Bjelica u sjevernoj Istri (Novigrad) te Oblica navodnjavana u Zadarskoj županiji (Novigrad). Od 10. studenoga optimalnu tehnološku zrelost pokazale su sorte Leccino u južnoj Istri (Galižana), Simjaca na otoku Cresu, Oblica i Mašnjača u Zadarskoj županiji te Lastovka na otoku Braču. Sve te sorte na navedenim uzgojnim područjima spremne su za berbu tj. akumulirale su najveću količinu ulja za ovu godinu i prema ovogodišnjim agroklimatskim uvjetima.

 Akumulacija ulja u plodu maslina na uzgojnom području HR, za razdoblje do 10. studenoga 2018. i preporuke berbe

Pripremi za ispis