Obavijest poljoprivrednim proizvođačima oraha

Cijeli mjesec svibanj popraćen je ispodprosječnim temperaturama kao i velikim količinama oborina . U nekim dijelovima  naše županije palo je i preko  250 mm kiše . Takovo vrijeme nepovoljno utječe na sve biljne vrste pa isto tako i na orah. Na području naše županije postoje velike površine pod tom kulturom. Upozoravamo proizvođače da prate pojave bolesti u svojim nasadima jer ove stresne situacije povoljno utječu na pojavu nekih „ novih“ bolesti. Jedna od njih gljivični rak oraha (Botryosphaeria dothidea),bolest koja uzrokuje sušenje grana, dijela krošnje i u konačnici čitavog stabla, osobito može biti štetna na mladim nasadima. Kod pregleda treba obratiti pozornost na pojavu rak-rane iz kojih se luči smola i to na deblu ili granama. Ispod kore  na mjestu rana vidljive su tamne nekroze kambija. Spominje se sve češće i kao uzročnik truljenje plodova ( orah, lijeska, kesten ,maslina). Mjere zaštite odnose se na preventivu, pravilan izbor položaja, rezidba i spaljivanje zaraženih dijelova. Dijelovi biljke koje je zahvatila nekroza, a nisu zahvatile dublji dio debla, može se mehanički ukloniti. Nekrotizirana mjesta preporučljivo je izrezati sve do zdravog dijela. Očišćena mjesta mogu se premazati fungicidom i zatvoriti voćarskim voskom. Izbjegavati mehanička oštećenja na stablima oraha i u mladim nasadima ne koristiti drvene kolce kao potporanj jer mogu biti izvori zaraze.

Bolesti koje su prisutne u nasadima oraha gotovo svake godine u manjem ili većem intenzitetu su : antraknoza oraha (Gnomonia leptostyla) i bakterijoza oraha ( Xsantomonas juglandis ).

Antraknoza se može prepoznati po sivosmeđim  pjegama obrubljenim tamnim rubom na listu ili plodovima. Unutar pjege vidljive su crne točkice, plodna tijela gljive.

Kod pojave bakterijoze simptomi na listu su  sitne pjegice koje se kasnije povećavaju i dobivaju crnu boju ,a  vrlo često  žile lista sa donje strane pocrne. Isto tako imamo sitne pjege na plodu koje se također povećavaju i pocrne.

Dozvolu za suzbijanje bolesti na orahu imaju dolje navedeni pripravci.

Bakreni spojevi   *:   Bordoška juha caffaro 20 WP,Champion WG 5 ,Neoram WG,      Cuprablau Z 35 WG .

Mankozeb:    Dithan DG neotec, Penncozeb 75 DG (siva pjegavost lista)                    

Piraklostrobin,boksalid:Signum (siva pjegavost lista)    

Miklobutanil: Systhane 20 EW (pjegavost lista i sušenje plodova)

  • Dozvola i u ekološkoj prizvodnji.

Od šetnika koji se javljaju na orahu i mogu izazvati značajne štete  tijekom vegetacije treba pratiti pojavu  orahovog savijača ( Cydia amplana) ,  orahove muhe (Rhagoletis completa). Tijekom vegetacije mogu se javiti i lisne uši ( Chromapis spp) oraha te orahove grinje

( Eryophies tristiatus ) , no u manjoj mjeri. Suzbijanje orahovog savijača prema trebalo bi se provoditi slično kao i kod jabučnog savijača.

Proizvođači korisnici mjera M-10.1.12. obvezni su postaviti žute ploče za praćenje pojave orahove muhe najkasnije do 30.06.2019. , a preporuka je da to učine i ostali vlasnici nasada oraha.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis