Obavijest proizvođačima višnje maraske

Upozoravamo proizvođače višnje da se na opažačkim mjestima trešnjina muha (Rhagoletis cerasi) i octena mušica ploda (Drosophila suzukii) love iznad gospodarskog praga štetnosti!
Kako smo prošle godine imali značajne štete od octene mušica ploda a nemamo registrirane pripravke protiv navedenog štetnika, preporučamo provesti zaštitu jednim od dozvoljenih i djelotvornih pripravaka protiv trešnjine muhe , koji su registrirani na višnji , a oni su: Decis 100 EC, karenca-7 dana, Mospilan 20 SG, karenca-14 dana, Imidan 50 WG, karenca-14 dana. Navedeni pripravci djelovat će i na lisne uši ( osim Imidana).

Upozoravamo da se strogo vodi računa o karenci odabranog pripravka s obzirom na berbu koja se očekuje od 20.-25. lipnja!
Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno
zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se 22.08.2019., u Nadinskom blatu, u vremenu od
08:00 -10:00 sati.

Silvija Grbić Atelj ,dipl. ing. agr.
e– mail: SilvijaGrbicAtelj@mps.hr

Pripremi za ispis