Obavijest proizvođačima jabuka

Iako tijekom lipnja prestaje opasnost od primarnih infekcija uzročnikom čađave krastavosti ( Venturia inaequalis) ,upozoravamo proizvođače , da postoji opasnost od sekundarnih infekcija patogenom. Također, u nasadima gdje se ova bolest pojavila na lišću potrebno je izvršiti zaštitu kako bi se spriječila zaraza prijenosom na plodove.

U tu svrhu preporučamo jedan od kontaktnih pripravaka: Delan 700 WDG, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80, Manfil 75 WG, Manfill 80 WP, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG  i dr.

Vremenske prilike praćene porastom temperature pogoduju razvoju uzročnikom  pepelnice ( Podosphaera leucotricha ). U nasadima gdje je prisutna zaraza preporučamo  jedan od pripravaka: Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel WG, Luna experience.

Kako se nastavlja ulov jabučnog savijača ( Cydia pomonella) preporučamo zaštitu provesti jednim od pripravaka:  Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

Preporuka je  zaštitu vršiti  u večernjim satima zbog visokih dnevnih  temperatura zraka !

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno

zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga  otpada SZB provest će se 22.08.2019., u Nadinskom blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

Silvija Grbić Atelj ,dipl. ing. agr. 
e– mail: SilvijaGrbicAtelj@mps.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis