Obavijest voćarima

Nasade jabuka i krušaka potrebno je zaštititi od bolesti čađave krastavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) jednim od pripravaka vodeći brigu o broju tretiranja tijekom vegetacije: Dithane M-45, Dithane neotec, Captan 80 WG, Folpan 80 WDG, polyram DF, Ziram 76 WG i dr.

Za suzbijanje pepelnice u jabukama (Podosphaera leucotricha) koristiti: Luna experience, Stroby WG, Zato 50 WG.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) može se koristiti jedan od pripravaka: Coragen 20 SC, Runner 240 SC, Insegar 25 WP, Calypso 480 SC i dr.

Pratiti pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i hrđaste grinje osobito u mladim nasadima i tretirati jednim od dozvoljenih akaricida.

Prije svake upotrebe pročitati upute proizvođača, evidentirati prskanje, ambalažu pravilno zbrinuti i sredstvo primijeniti sukladno FIS-u.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@ mps.hr

Pripremi za ispis