Obavijest za proizvođače koštičavog voća

Nakon berbe nasade trešanja i višanja potrebno je zaštititi od bolesti kozičavosti lista (Blumeliella jappi) koristeći jedan od pripravaka: Dithane M-45, Dithane Neotec, Pinozeb M-45, Chromodin S-68.

Nasade šljiva za suzbijanje bolesti narančaste pjegavosti (Polystigma rubrum) koristiti jedan od pripravaka: Dithane M-45, Pinozeb M-45, Kastor i dr.

Za suzbijanje šljivinog savijača (Cydia funebrana) koristiti jedan od insekticida vodeći brigu o vremenu berbe i karenci: Coragen 20 SC, Insegar 25 WP, Affirm opti, Decis 100 EC.

Pripravke koristiti prema preporuci proizvođača, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Prije upotrebe obavezno provjeriti u FIS –u

Mara Maglić, dipl. ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis