Obavijest proizvođačima povrća u zaštićenim prostorima

U uvjetima visokih temperatura i visoke relativne vlage zraka koje vladaju tijekom ljetnih mjeseci u zaštićenim prostorima stvaraju se povoljni uvjeti za pojavu i širenje bolesti i za razmnožavanje i jaču pojavu štetnika. Stoga je potrebno redovito pregledavati biljke, te kod pojave štetnika procijeniti potrebu o provođenjem kemijske zaštite.

U plastenicima se preporuča postavljanje vizualnih mamaca –ljepljivih ploča (plave ploče za utvrđivanja pojave kalifornijskog tripsa, žute ploče za utvrđivanje pojave bijele mušice ili cvjetnog štitastog moljca). Ploče moraju biti postavljene na jednoličan razmak u prostoru i s donjim rubom u visini vrhova biljaka. Veći broj ljepljivih ploča može poslužiti i za smanjenje populacije.

Kalifornijski trips (Frankliniela occidentalis) maleni je kukac, izdužena tijela, s dva para resastih krila. Napada jako veliki broj kulturnih biljaka. Najveće štete izaziva na paprici. Na paprici simptome zaraze nalazimo uvijek na plodovima, koji ostaju sitni i deformirani.

Cvijetni štitasti moljac (Trialeurodes vaporariorum) mali je, bijeli, jako živahni leptirić, dug oko 2 mm. Naziva se i bijela mušica. Najveće štete izaziva na rajčici. Tipični simptom zareze u početku je medna rosa po plodovima i listovima. Odrasli oblici „leptirića“ i jaja nalaze se masovno na vršnim listovima, ličinke i kukuljice na listovima donjih etaža.

Ulovom na feromone utvrđena je pojava leptira kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis). Štete pričinjaju gusjenice na rajčici, patliđanu i paprici u zatvorenom i otvorenom prostoru. Gusjenice se ubušuju u plodove i takav plod podliježe i napadu truleži.

U plastenicima vrlo često štete pričinja koprivina grinja (Tetranychus urticae). Najznačajnije štete čini na rajčici i patlidžanu, često je susrećemo na krastavcu, dinjama, lubenicama, grahu i grašku. Ova grinja je vrlo mala, duga svega 1 mm. Boja tijela varira od žućkaste do crvenkaste sa dvije tamne mrlje na leđima.

Prve štete vide se na gornjoj strani najstarijeg lišća u obliku točkica bjelkasto-srebrnkaste boje. Kako se napad pojačava točkice se spajaju, a list postaje mramoran i na kraju se osuši. Sa lišća pauk prelazi na plodove koje također oštećuje. Razvoju grinja pogoduje visoka temperatura >25°C i niska vlaga zraka. U takvim uvjetima razvoj jedne generacije traje 8-12 dana.

U zaštićenom prostoru česta je pojava lisnih uši (por. Aphididae).

Zaštita se može provesti primjenom insekticida (akaricida):

-ACTARA 25 WG (tiametoksam) –tikvenjače, rajčica, patliđan, paprika (lisne uši, štitasti moljac), K- 3 dana;

-CALYPSO SC 480 (tiakloprid ) –tikvenjače, rajčica, paprika, patliđan, (lisne uši), K- 3 dana;

-KRAFT 18 EC (abamektin) – krastavac, paprika (kalifornijski trips, crveni pauk, lisni miner), K-3, rajčica (trips, koprivina grinja, lisni mineri), K-7;

-APACHE (abamektin) – rajčica, patliđan, tikvenjače – (koprivina grinja, lisni mineri), K- 3 (5) dana;

-LASER (spinosad) – paprika (trips), K- 7 dana, krastavac (trips), K-3 dana;

-CONFIDOR 200 SL (imidakloprid) – rajčica, krastavci (štitasti moljac), K- 3 dana;

-BOXER 200 SL (imidakloprid) – rajčica, tikvenjače (cvjetni štitasti moljac), K- 7(3) dana;

-MOSPILAN 20 SG (acetamiprid) – paprika, krastavac, tikvice (lisne uši), K- 3 dana, rajčica, patliđan (štitasti moljac), K- 7 dana;

-VERTIMEC 018 EC – krastavac (trips, lisni mineri, crveni pauk), K- 3 dana, rajčica (hrđasta grinja, crveni pauk), K- 7, paprika (hrđasta grinja, crveni pauk), K-3;

-HARPUN, PROXIMO, PYXAL, BRAI (piriproksifen) – rajčica, tikvenjače, patliđan – štitasti moljac, K- 3 dana;

-MATCH 050 EC (lufenuron) – paprika (kukuruzni moljac), patliđan (trips), K- 7 dana;

-ALVERDE (metaflumizon) – paprika, patliđan (kukuruzni moljac, sovice), K-3 dana;

-DECIS 2,5 EC (deltametrin) – rajčica, paprika, patliđan – (kukuruzni moljac, cvjetni štitasti moljac, lisne uši, trips, zelena stjenica), K- 3 dana.

Ovisno o uvjetima u plasteniku (temperatura, vlaga) zaštitu od bolesti može se provesti primjenom fungicida pazeći na karencu:

-ORTIVA (azoksistrobin)

– baršunasta plijesan, plamenjača, pepelnica (rajčica), K- 3,

– pepelnica, plamenjača (krastavci), K- 3 dana;

-EQUATION PRO (famoksadon)

– plamenjača (rajčica), K- 7 dana,

– plamenjača – (krastavac, dinja, tikvica), K- 10 dana;

-RANMAN 400 SC, RANMAN TOP (ciazofamid)

– plamenjača (rajčica), K- 3 dana,

– plamenjača (tikva, dinja, tikvica, lubenica, krastavac), K- 3 dana;

-REVUS (mandipropamid)

– plamenjača (rajčica, krastavci), K-3 dana;

-DIFCOR, AGRO, DIFENZONE (difenkonazol)

koncentrična pjegavost, pepelnica, baršunasta plijesan (rajčica), K- 7 dana,

– koncentrična pjegavost, pepelnica (krastavac), K- 7 dana;

-NEORAM WG (bakreni oksiklorid)

– plamenjača (rajčica), K- 14 dana,

– bakterioza (paprika), K- 5 dana,

– plamenjača, fuzarijska trulež, bakterijska pjegavost (dinja, krastavci, kornišon, tikvice, tikvica), K- 20 dana;

-DITHANE DG NEOTEC (mankozeb) – antraknoza, krastavost, pepelnica (dinja, tikvica), K- 3 dana.

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis