Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Visoke temperature praćene sparnim vremenom i prethodnim oborinama pogoduju razvoju i infekcijama uzročnicima pepelnice (Sphaerotheca pannosa) i truleži ploda ( Monilinia  fructigena) na breskvama, nektarinama i marelicama. Za zaštitu  savjetujemo uporabu jednog od dozvoljenih pripravaka s najkraćom karencom: INDAR 5 EW ( K-3 dana),  LUNA EXPERIENCE ( K- 3 dana, dozvola na breskvi), Nativo ( K- 7 dana), Systhane ( K-7 dana).

Protiv truleži ploda na breskvama i nektarinama dozvoljeni su pripravci: Signum DF, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, s karencom od  7 dana, dok Teldor SC 500 ima karencu 3 dana.

Protiv truleži ploda na marelici dozvoljeni su pripravci: Indar 5 EW, Teldor s karencom od  3 dana, te Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG s karencom od 7 dana.

Bilježi se i dalje let breskvinog moljca ( Anarsia lineatella)  i breskvinog savijača ( Cydia molesta) te je štetnike moguće suzbiti jednim od pripravaka: Runner SC, Affirm, Avaunt EC, Delegate 250 WG, s karencom od 7 dana, dok Coragen 20 SC, Affirm opti, Imidan 50 WG imaju karencu 14 dana.

Ukoliko se primijeti napad lisnih ušiju i crvenog voćnog pauka može se upotrijebiti jedan od pripravaka: Pirimor koji ima dozvolu na breskvi ,marelici, Mospilan 20 SG na na breskvi i nektarini, Calypso na breskvi, nektarini i marelici, Sumialfa 5 FL na breskvi i marelici.

Protiv crvenog voćnog pauka može se upotrijebiti jedan od pripravaka: Zoom 11 SC, Envidor SC 240, Vertimec Pro, dozvoljen na breskvi, nektarini i marelici s karencom od 14 dana, Vertimec 018 EC dozvoljen na breskvi i nektarini s karencom od 14 dana, te Apache dozvoljen na breskvi s karencom od 14 dana.

Prilikom izbora pripravka za zaštitu nužno je voditi računa o karenci !

 Podaci o registriranim i dozvoljenim SZB u RH nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa na etiketi proizvođača, sukladno registraciji  rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe.

Skupljanje ambalažnoga  otpada SZB provest će se 22.08.2019., u Nadinskom blatu, u vremenu od 08:00-10:00 sati.

 

                                                                                                  Silvija Grbić Atelj, dipl. ing. agr.

                                                                                                               E – mail: Silvija.Grbic.Atelj@mps.hr