Obavijest voćarima

U fazi dozrijevanja voća velike štete može uzrokovati octena mušica ploda (Drosophila suzukii). To je štetnik azijskog porijekla, a u Hrvatskoj je prvi puta zabilježena 2010. godine. Na području Sisačko-moslavačke županije prvi nalaz octene mušice zabilježen je 2013. godine na području Velike Ludine. Domaćini ovog štetnika su: jagoda, trešnja, višnja, breskva, malina, kupina, borovnica, vinova loza, jabuka, kruška, šljiva i sl. Octena mušica ploda radi velike štete na voću neposredno prije berbe, u fazi zriobe. Odlažu jaja u plodove voća gdje se izliježu ličinke koje se hrane mesom ploda, uslijed čega dolazi do propadanja i truleži ploda. U jednoj vegetaciji može imati do 15 generacija.

 

Vlasnicima nasada voća koje je fazi zriobe (bobičasto voće, koštićavo voće i dr.) savjetujemo da postave hranidbene mamce koji se mogu izraditi od plastičnih boca (250 ili 500 ml) na kojima se izuše četiri simetrično smještene rupice, promjera od 5 mm, na otprilike 3 cm ispod čepa boce. U boce se stavlja jabučni ocat koji privlači mušice. Boce se stavljaju u krošnju ili na armaturnu žicu unutar nasada.

 

Suzbijanje ovog štetnika otežano je zbog rokova berbe i malog broja dopuštenih insekticida. U RH dopuštenje za suzbijanje ovog štetnika ima insekticid Calypso s karencom 14 dana.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl.ing.

E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis