MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Edukacija

Edukacija, Vijest, Voćarstvo

„Ljetna škola okuliranja voćaka“

Tečaju je prisustvovalo desetak vrlo zainteresiranih polaznika, koji su prvog dana odslušali teorijski dio vezan za razmnožavanje i tehnike cijepljenja voćaka. Radionicu je stručno, interesantno i praktično vodio kolega Tomislav Božičević, dip. ing. agr., viši stručni savjetnik za hortikulturu. Polaznicima je objašnjeno zašto je uopće poželjno okulirati voćke i vinovu lozu te koje su dobrobiti okuliranja. Da bi okuliranje bilo uspješno vrlo je važno imati dobar (oštar) alat i pribor za okuliranje, odabrati podloge i plemke koje su kompatibilne te ispravno primijeniti metode i tehnike okuliranja, o kojima je na vrlo pristupačan način pričao kolega Božičević. Načelnica Odjela za hortikulturu mr. sc. Višnja Šimunović upoznala je polaznike o načinima razmnožavanja voćaka te podlogama za voćne vrste, a sudionici su vrlo aktivno sudjelovali u izlaganju i postavljali zanimljiva pitanja. Pogledali su i kratke video isječke o okuliranju, koji su dostupni na internetu (Youtube i dr.), nakon kojih su svi isprobali praktično cijepljenje „u ruci“, kako bi se izvježbali za predstojeći praktični dio.

Drugi dan uslijedio je terenski i praktični dio na prekrasnom imanju Sokolovac OPG-u Glasnović iznad Požege, s kojeg puca predivan pogled na cijelu Požešku dolinu. Polaznici tečaja primijenili su svoja teorijska znanja o okuliranju i pokušali praktično nacijepiti izabrane voćne plemke na podloge pa je tako cijepljena trešnja, višnja i više sorata jabuka. Polaznici su stručno i pažljivo odradili taj posao, a kako bi bili sigurni da su se cijepljeni pupovi primili dogovoreno je da se sljedeće godine edukacija o okuliranju nastavi na istom mjestu, zaključili su svi prisutni.

Tako se učilo okuliranje voćaka na tečaju

   I na kraju, posebno zadovoljstvo predstavlja zadovoljstvo voditelja tečaja kada vidi da je  svoja praktična znanja i iskustva prenio na mlađe naraštaje, koji će primjenjivati naučeno, a koliko će uspješni biti ovisi o njima samima, njihovoj upornosti i entuzijazmu za tu vještinu te o što većem broju cijepljenih voćaka.

Svi polaznici tečaja „Ljetna škola okuliranja voćaka“

 Tanja Lasić Jašarović, dipl. ing. agr.,
viša stručna savjetnica za hortikulturu

 

Edukacija, Vijest, Voćarstvo

Održana radionica/tečaj cijepljenja voćaka i vinove loze u Kaptolu i Novom Štinjaku

Na tečaj se odazvalo 7 entuzijasta voćara, uglavnom amatera i hobista, od kojih su dvojica pristigla iz Zagreba i jedan iz Daruvara (Sirača).

Edukacija je započela predavanjima o povijesti cijepljenja voćaka i vinove loze, značaju cijepljenja, njegovim dosezima, te napokon o koristima (benefitima) od cijepljenja. Obzirom da provedba cijepljenja pred sam kraj lipnja rezultira kretanjem pupova još u ovoj vegetaciji, ovo se cijepljenje još zove i okuliranje na tzv. „budni pup“. Realno je očekivati da će mladica, potjerala iz ovoga pupa dovoljno narasti i dozrijeti (čit: „odrvenjeti“, tj. ligninizirati). Time je dobitak ove vrste cijepljenja jedna vegetacija ranijeg dolaska voćke (ili vinove loze) u stanje plodonošenja.

Prvi dio tečaja obuhvaćao je predavanje i pokazne vježbe u prostorima HPŠSS u Kaptolu. Za vježbe „cijepljenja u ruci“, doneseni su uzorci različitih voćnih vrsta i vinove loze, tj. ovogodišnje potjerale manje ili više sazrele mladice.

 Polaznici tečaja su najprije upoznati s osnovama higijene reza, važnosti čistoće reznog alata i pribora kako bi se u startu eliminirali svi potencijalni patogeni. Za ove potrebe korišten je 70%-tni alkohol, vata te zaštitni voćarski premaz.

Slijedio je prikaz niza kratkih video isječaka (klipova) o ljetnom cijepljenju voćaka i vinove loze, uključujući i način čuvanja tzv. „zrelih pupova“ na grančicama ili rozgvi u hladnjaku u trajanju do 3 mjeseca.

Zatim je izražena važnost oštrine sječiva na noževima za cijepljenje. Naime, oštrina sječiva na njima u direktnoj je korelaciji s postotkom primitka nakon cijepljenja.

Potom su pokazane sve vrste pupova (drvni, lisni i cvjetni) koji su u embrionalnom rastu (čit: začetku) u pazušcima lisnih stapki na jednogodišnjim granama. Pojavnost tih, novih pupova (koji se razlikuju po veličini, obliku i boji) na mladicama zove se još i tzv. „diferencijacija pupova“. Za proizvođače, voćare ili vinogradare, najznačajnija je upravo diferencijacija cvjetnih pupova.

Nakon toga, pokazane su tehnike reza pri cijepljenju (ergonomija držanja noža, položaj palca pri rezu, mirnoća pravca reza, brzina poteznog reza, kut reza te način odvajanja floema /“kore“/ od ksilema) kao i vrste mogućeg korištenja različitih tipova noževa za cijepljenje uključujući i tzv. „voćarsku hipu“, koju ponegdje još zovu i „kresač“. Hipa služi za finu obradu ruba rane na grani, nastale nakon reza, a sve radi lakšeg i bržeg zarastanja rane.

Slijedilo je pokazno korištenje različitih tipova veziva nakon cijepljenja. Najčešće se koriste cjepljarske gumice (no one obično nisu ni dovoljno dugačke niti elastične – pa na jakom suncu znaju puknuti). Pored gumica, mogu se koristiti kvalitetnije PVC ljepljive trake, specijalne trake za cijepljenje, ili prozirne tzv. „teflon trake“, ili uzdužno odrezani komadi PVC vrećica širine oko 4 cm, ili streč folija (odrezani komadi od tube, širine 4 do 4,5 cm), ili prirodna rafija, ili pamučna krpica s plastičnim vezivom ili krpica sa običnom (dlakavom) špagom (ili tzv. „sisal vezivom“).

Potom je svaki od polaznika ove edukacije osobno isprobao usvojena znanja okuliranja, vlastitim pokusima „u ruci“. Kod voćaka preferirali smo okuliranje na budni pup i tzv. „čip okulaciju“. Kod vinove loze, u ovo vrijeme prednost se daje cijepljenju na usječak tzv. metodom „zeleno na zeleno“ ili „zrelo na zeleno“. U novije vrijeme dosta se primjenjuje i metoda „nodij na nodij“ ili „cijepljenje na zaperak“.

Drugi dio tečaja odrađen je u voćnjaku g. Drage Antunovića, u Novom Štitnjaku, na jednoj visoravni nadomak Požege. Ondje je najprije demonstrator (autor ovoga teksta) osobno pokazao kako se izvodi pojedina operacija okuliranja, uz detaljna objašnjenja „caka“, kojih uglavnom nema u dostupnoj stručnoj literaturi.

Potom su svi polaznici edukacije osobno isprobavali sve naučeno.

Držimo da su svi malobrojni entuzijasti koji su pristupili ovom tečaju mogli dosta naučiti, no učinkovitost njihova usvojena znanja i vještina, zasigurno će najviše ovisiti o brojnosti njihovih pokušaja cijepljenja u budućnosti. (njem. poslovica: „Übung macht Meister!“ – slobodan prijevod autora: „Tek vježbom postajete prvaci!“).

Tomislav Božičević, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik za hortikulturu,

Edukacija, Ratarstvo, Vijest

Učionica u polju

Na važnosti poljoprivredne proizvodnje ukazao je u pozdravnim riječima gradonačelnik grada Murskog Središća Dražen Srpak. Ravnatelj Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe Zdravko Tušek, dipl. ing. agr. upoznao je nazočne s glavnim smjernicama budućeg rada službe kao stručne institucije koja je na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima, ali je i poveznica između poljoprivrednih proizvođača i resornog ministarstva.

Na proizvodnim pokusima ovakvog tipa provodi se pravovremena i adekvatna agrotehnika s ciljem postizanja visokih prinosa, pa su stoga prokomentirani osim provedene agrotehnike i vremenski uvjeti tijekom vegetacijskog razdoblja uljane repice i pšenice koji također imaju veliki utjecaj na ostvarenje stabilnih prinosa. Interes poljoprivrednih proizvođača za ovakav vid „učionica u polju“ velik je jer se mogu upoznati s novim sortimentom pšenica i uljanih repica i njihovom prilagodbom na vremenske uvjete te djelovanjem novih sredstava za zaštitu bilja.

Ovim putem zahvaljujem svim „kućama iz agrobiznisa“ koje su sudjelovale u provođenju ovih pokusa, a najviše zahvaljujem obiteljima Šopar i Babić koje se pridržavaju preporuka za provođenje potrebnih agrotehničkih mjere tijekom vegetacijske sezone i provode ih pravodobno. U nadi da nas neće pogoditi nevrijeme očekujemo skoru žetvu i rezultate cjelogodišnjeg rada.

Suzana Pajić, dipl. ing. agr.

 

Edukacija, Hortikultura, Vijest, Voćarstvo

Održana Škola rezidbe voćaka u Kaptolu

Zahvaljujući najavama o održavanju Škole rezidbe putem naše web stranice, lokalne požeške radio-postaje, ali i usmene predaje („od uha do uha“) bivših polaznika ove škole, i ove godine je bio velik interes, bez obzira na to što je sva 4 dana edukacije bilo jako hladno vrijeme, padao snijeg te puhao hladan sjeverac. No, ni takvo vrijeme nije spriječilo dolazak petnaestak entuzijasta – voćara, profesionalaca, amatera i hobista. Štoviše, trojica su stigla iz Zagreba, jedan iz Slavonskog Broda te jedan iz okolice Petrijevaca. Ostali su bili s lokalnog područja. Da bi sudjelovali u ovoj Školi, neki od polaznika u svojim su tvrtkama „uzeli“ mali godišnji odmor.

Ove godine, Školu smo „vratili“ u stare vremenske gabarite; ponovo je trajala puna četiri dana. No, ni ta 4 dana nisu bila dovoljna da obradimo sve voćne vrste. Ovoga puta smo obradili jabuku i krušku, višnju i breskvu, lijesku, šljivu te (po prvi puta trešnju).

Nastava je već tradicionalno koncipirana tako da spaja teorijska znanja s praktičnom rezidbom u voćnjacima na terenu. Konkretno, svakoga dana trajanja nastave, najprije su (u jutarnjim satima) održavana predavanja u prostoru Općinske vijećnice u Kaptolu, putem Power Point prezentacija te prikazom kratkih video filmova. Prezentacije su sadržavale gotovo sve relevantne informacije o:

 • Značajkama svake voćne vrste koju smo obrađivali (njenim morfološkim, fiziološkim, pedološko-kemijskim te ekonomskim značajkama)
 • Preferiranim voćarskim položajima, uključujući nadmorsku visinu, nagib i reljef
 • Uvjetima klime i tla,
 • Uzgojnim oblicima, uključujući i formiranje uzg. oblika te održavanje istih, uz evaluaciju prednosti i mana svakoga od uzgojnih oblika
 • Osnovama gnojidbe, (ali i najnovije spoznaje o utjecaju zeolita te biostimulatora tla)
 • Zaštiti protiv bolesti i štetnika (za svaku od obrađivanih voćnih vrsta)
 • Dezinfekciji alata i rana na voćkama (nastalih pri rezidbi), te zarastanju rana novim tkivom
 • Prevenciji u borbi protiv pozebe i kasnog proljetnog mraza
 • Potrebnom alatu i priboru za rezidbu, uključujući i važnost načina oštrenja alata, njegovu trgovačku, radnu te kiruršku oštrinu,
 • Ergonomiji reza, radnim učincima te očuvanju ligamenata, tetiva te mišića ruke
 • Električnim škarama, uključujući i probni rad s njima
 • Strojnoj pred-rezidbi voćaka u intenzivnim nasadima

Posebna pažnja posvećena je najčešćim pogreškama u rezidbi voćaka. Najviše napora poklonjeno je ukazivanju na detalje pri rezidbi („cake“) kojih uglavnom ili nikako nema (u pretežno dostupnoj) stručnoj literaturi.

U prikazivanju video isječaka o rezidbi (svake voćne vrste koja je određenoga dana obrađivana) korišteni su manji, srednje veliki i (poneki) veći video klipovi s renomiranih američkih sveučilišta, najnaprednijih voćnjaka u Nizozemskoj, Poljskoj, SAD-u, Italiji, ali i iz RH, Slovenije i Mađarske. No, usporedbe radi, korišteni su i video klipovi iz susjednih zemalja s jugo-istoka.

Nakon pruženih teorijskih znanja u toplim prostorima predavaonice, od kasnih dopodnevnih, pa do kasnih popodnevnih sati, slijedila je pokazna demonstracijska rezidba u voćnjacima bliže ili dalje od mjesta Kaptol, vani na terenu, u nasadima pokrivenima snijegom, i temperaturama na kojima je nemoguće izdržati bez veće hrabrosti ili neopisivo snažne žudnje za znanjem.

Svakoga dana polaznici Škole su pojedinačno iskušavali svoja usvojena znanja osobnom probnom rezidbom na svakoj (gore nabrojenoj) voćnoj vrsti, uz stručno usmjeravanje, naputke, korekcije pri rezidbi, te napokon i uz  evaluaciju uspješnosti njihova rada u praktičnoj rezidbi.

Unaprijed, prilikom odabira nasada na kojima će se održavati praktična rezidba, vodilo se računa da ovdje budu zastupljeni prosječni, ali i najnapredniji voćnjaci te (namjerno) pokoji i nešto nazadniji (zaostaliji). Sve ovo radi što boljeg uočavanja ciljanih efekata pri rezidbi.

Baš kao i svake godine do sada, i ovoga su nas puta posjetile TV kuće; jedna nacionalna i jedna lokalna televizija te snimile priloge o rezidbi.

Interes polaznika pokazan je brojnim pitanjima kako tijekom teorijske nastave za vrijeme predavanja, tako i tijekom izvođenja praktične rezidbe na terenu. Za one polaznike, koji su došli prvi put (a mnogi dolaze redovito svake godine), možda je pristup (način prijenosa znanja) bio pomalo i šokantan, ali smo zato sigurni kako su primljena znanja usvojili trajno. O zadovoljstvu polaznika ove Škole govore i pisma zahvale koja već počinju pristizati.

Ovim putem koristimo priliku zahvaliti se svima koji su nam pomogli pri odobrenju održavanja ove Škole, organiziranju, provedbi edukacije, medijskom praćenju, ustupanjem prostora za predavanja ili ustupanjem svojih nasada za pokaznu praktičnu rezidbu. No, najveću zahvalu izražavam svojim radnim kolegama: Đurđici Kšenek i Goranu Josipoviću, bez čije bi sinergijske suradnje, ali i velikog stručnog angažmana te žrtvovanja na cičoj zimi, ova škola zasigurno bila zakinuta.

 

Tomislav Božičević, dipl. ing agr.
viši stručni savjetnik za hortikulturu,
predavač, demonstrator rezidbe i suvoditelj Škole

Edukacija, Hortikultura, Vijest, Vinogradarstvo

Održana „Zimska škola rezidbe vinove loze – Kaptol 2018.“

Škola je već tradicionalno koncipirana tako da se u jutarnjim satima polaznicima Škole najprije pružaju teorijska znanja, a potom se (nakon 10 sati ujutro) ide na pokaznu demo-rezidbu u vinograde na Vinogorju Kutjevo. Teorijska znanja prenesena su putem Power Point prezentacija o rezidbi, ali, budući da slika govori više od tisuću riječi – a film još i više, dio vremena u predavaonici Velike vijećnice u Kaptolu posvećen je prikazu video isječaka o rezidbi vinove loze.

Kroz dva dana ove Škole, polaznici su, kroz teoriju i praksu, mogli naučiti sve o:

 • pupu kao „kralju“ u vinogradarstvu,
 • morfologiji pupa,
 • postupnom formiranju uzgojnih oblika,
 • tipovima uzgojnih oblika i njihovim modifikacijama, njihovim prednostima i manama,
 • svrsi i važnosti rezidbe,
 • vremenu provedbe rezidbe,
 • primjeni bio-stimulatora tla u vinogradima,
 • sortimentu kontinentalne Hrvatske,
 • alatu i priboru za rezidbu,
 • važnosti oštrine sječiva na alatu,
 • kutovima reza,
 • važnosti dezinfekcije rana nastalih nakon rezidbe,
 • najčešćim pogreškama u rezidbi,
 • mogućnostima u suzbijanju nepovoljnog utjecaja kasnog proljetnog mraza,
 • važnosti i odabiru pravilne (i optimalne) debljine rozgve,
 • kontroli očuvanosti pupova prije rezidbe,
 • koeficijentima rodnosti i plodnosti pupova te opterećenju trsa rodnim pupovima.


Srž na rozgvi boje bijele kave – očuvani provodni snopovi, znači nije smrzlo! Ovako bi (u presjeku) trebalo izgledati sve što smo ostavili na rod.


Smrzla „srž“ na rozgvi (tamne boje) – potrebna kontrola prije rezidbe. Ostavljanje ovakve rozgve je „uzaludan trud“, jer pup (ako i potjera) neće nastaviti rasti.

Sve navedeno potkrijepljeno je primjerima iz kontinentalne Hrvatske, ali i širom Europe. Na koncu, pružen je i poseban osvrt na sve najvažnije bolesti i štetnike vinove loze, uključujući i njihovo suzbijanje.

Teren prvoga dana, prekrasna visoravan iznad mjesta Velika, na oko 300 metaara nad morem i pogledom na „Valis Aureu“ od kojega pri lijepom i bistrom danu „zastaje dah“, sa svojim vinogradima je pružao osnove za praktičnu pokaznu rezidbu. Ondje su pokaznom demo-rezidbom obrađeni uzgojni oblici En Gobelet (čit: Angoblé), Guyot (čit: Gijó), te modificirani GDC (Geneve Double Courtain – čit: Ženev dubl kurtén – dvostruka ženevska zavjesa), kod nas poznatiji kao „zavjesa“. Potom su polaznici Škole, svaki osobno nastojali rezati, uz kontrolu i evaluaciju kvalitete njihova rada. Isprobana je i rezidba elektro-škarama.

Drugi dan, nakon teorijske nastave u Kaptolu, terenska pokazna rezidba je održana na vinogradima iznad mjesta Bektež, nekih 260 metara nad morem. Odatle se za lijepoga dana vidi čak i planina Motajica u Bosni. Ondje je prikazana rezidba na sortama graševina, merlot i cabernet sauvignon s dominacijom uzgojnog oblika Guyot i dvostruki Guyot te kordonac Roayat (Roajà). Nakon pojedinačne pokusne rezidbe svakog od polaznika tečaja, u popodnevnim satima tek naslućenog vikenda, završena je ovogodišnja „Zimska škola rezidbe vinove loze – Kaptol 2018.“. Osim pisca ovih redaka, svoj nesebičan angažman u pružanju znanja – polaznicima ove Škole, pružili su kolege Goran Josipović i Đurđica Kšenek.

 

Tomislav Božičević, dipl.ing.agr.,
viši stručni savjetnik za hortikulturu,
predavač, demonstrator rezidbe i voditelj Škole

Edukacija, Vijest

Uspjeh poljoprivrednih savjetodavaca

Što je CECRA?

Certificate for European Consultants in Rural Areas (CECRA certfikat) predstavlja modularni program metodičkog usavršavanja poljoprivrednih savjetnika i konzultanta u ruralnom prostoru. Program usavršavanja obuhvaća minimalno pet modula, dva obavezna i tri izborna modula metodičkih vještina savjetovanja. Modularni CECRA program trenutno sadrži 17 modula.

1. Moj profil savjetodavca 10. Promocija savjetodavnog rada
2. Komunikacija i odnosi u savjetodavnom radu 11. Organizacija događaja
3. Timski rad i vođenje tima 12. Savjetovanje i podrška grupama
4. Govorništvo/Prezentiranje 13. Osnove medijacije
5. Upravljanje vremenom 14. Savjetovanje i podrška subjektima u strateškim pitanjima
6. Vođenje projekata 15. Uvod u coaching
7. Oblikovanje savjetodavnog procesa 16. Upravljanje inovacijama
8. Upravljanje promjenama 17. Osnove sudjelovanja
9. Učenje moderiranja    

 

Moduli „Moj profil savjetodavca“ i „Komunikacija i odnosi u savjetodavnom radu“ predstavljaju obvezne module. Tri izborna modula odabiru se od preostalih petnaest modula.Modularni CECRA program metodičkog usavršavanja savjetnika razvijen je u okviru četverogodišnjeg projekta, koji je trajao od 2009. do 2012. godine, a kojeg je provela Internacionalna akademija poljoprivrednih savjetodavaca (njem. Internationale Akademie der Landwirtschaftiliche Berater – IALB) sa partnerima i znanstvenicima iz područja poljoprivrednog savjetodavstva i obrazovanja.

Poticaj za izradu modularnog CECRA programa odnosio se na zahtjev Europske komisije za obaveznim dokazom o kompetencijama koje poljoprivredni savjetodavci i konzultanti, korisnici sredstva programa ruralnog razvoja za sufinanciranje savjetovanja, stječu redovitim usavršavanjem. CECRA predstavlja pristup metodičkom usavršavanju koji omogućava savjetodavcima i konzultantima u ruralnom prostoru ispunjavanje navedenog zahtjeva Europske komisije.

CECRA je najšire prihvaćen standard metodičkog usavršavanja savjetodavaca koji se provodi u većini država članica EU sa razvijenom poljoprivrednom proizvodnjom (Njemačka, Irska, Španjolska, Švicarska itd.).

Stjecanje certifikata „CECRA-trener“, kojeg sada imaju naši kolege Kristijan Jelaković i Aleksandar Horvatić, omogućit će da Savjetodavna služba dodatno i kvalitetno usavršava i jača kompetencije svojih djelatnika i tako dodatno doprinese učinkovitijoj podršci poljoprivrednika u jačanju proizvodnosti, konkurentnosti i održivosti njihovih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj.

Više o CECRA na: www.cecra.net 

Film o CECRA možete vidjeti ovdje.

Edukacija, Stočarstvo, Vijest

Treningu trenera Savjetodavne službe prisustvovala predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović

Prilikom obilaska Mljekarskog praktikuma Srednje gospodarske škole posjetila je i službenike Savjetodavne službe koji su, u sklopu Certificiranog programa stručnog osposobljavanja savjetnika, polazili trening trenera pod nazivom „Specijalizacija u sirarstvu“. Na treningu su sudjelovali službenici Savjetodavne službe: Dubravka Kaić, Ivanka Bervida, Emilija Cimerman, Višnja Krapljan, Predrag Janeš, Anđelka Pejaković i Dario Zagorec. Osim njih, predsjednicu Republike Hrvatske pozdravili su i ravnatelj Savjetodavne službe Zdravko Tušek, pomoćnik ravnatelja Robert Črep i tajnik Službe Goran Kunštek.

  

Mljekarski praktikum Srednje gospodarske škole poznat je po proizvodnji vrhunskog polutvrdog sira Goude a proizvode se i razne druge vrste sireva te ostali mliječni proizvodi. To je jedini školski praktikum takve vrste u Republici Hrvatskoj, koji služi za obavljanje praktičnih vježbi u kojima učenici sudjeluju u svim procesima proizvodnje tijekom nastavne godine. Praktikum čine: mljekarska vježbaonica (proizvodni dio), zriona i prodajni dio. Uz Mljekarski praktikum, postoji i kemijski laboratorij. Mlijeko za preradu koristi se iz Govedarskog praktikuma (farma krava muzara kapaciteta 30 grla), također u vlasništvu Srednje gospodarske škole.

Predsjednica je nakon kraćeg razgovora s čelnicima institucija, djelatnicima Mljekarskog praktikuma te savjetnicima – sudionicima treninga trenera kao i učenicima na stručnoj praksi, obišla praktikum čime je završen njezin boravak u Križevcima.

mr. sc. Dario Zagorec
načelnik Odjela za stočarstvo

Edukacija, Stočarstvo, Vijest

Na tečaju „Proizvodnja mlijeka“ najzanimljiviji praktični dio

Tečaj je organiziran u sklopu izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja, sukladno važećem Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu. S obzirom na to, nositelji poljoprivrednog gospodarstva, koji ostvaruju uvjete za plaćanje za mlade poljoprivrednike, dužni su steći potvrdu o završenom obrazovanju poljoprivrednika, odnosno završen program edukacije u okviru Mjere 1 Programa ruralnog razvoja. Program edukacije strukovnog područja stočarstva pod nazivom „Proizvodnja mlijeka“ je organiziran od 23. do 29. listopada 2017. godine u prostorijama Srednje gospodarske škole Križevci. Vježbe i primjeri iz prakse odvijali su se uz pomni nadzor Mislava Drokana, struč. spec. oec. agr., voditelja govedarskog praktikuma.

 

Polaznici su u završnoj riječi i anketi izrazili zadovoljstvo edukacijom na ovom tečaju, te su svi istaknuli da je tečaj od iznimne važnosti zbog međusobnog upoznavanja i razmjene iskustva, te praktičnog dijela nastave u staji s različitim prikazima upravljanja proizvodnjom mlijeka. Osobito ih se dojmila vježba korekcije papaka krava iz područja održavanja zdravlja papaka. Teme tečaja u potpunosti su obuhvatile proces upravljanja jednim gospodarstvom, koje se bavi proizvodnjom mlijeka. Polaznici su mogli slušati zanimljiva izlaganja o agrotehnici proizvodnje krmnih kultura te o štetnim organizmima u proizvodnji krmnih kultura, upravljanju proizvodnjom voluminozne krme i mehanizaciji u spremanju stočne hrane. Osobito je bila zanimljiva skupina predavanja o uzgoju: krava u proizvodnji mlijeka, teladi i junica te reprodukciji. Također su bile značajne i teme: upravljanje hranidbom krava, mehanizacija u hranidbi, objekti i oprema u proizvodnji mlijeka te mužnja, muzni uređaji i upravljanje strojnom mužnjom. Nakon teorijskog dijela u učionici, vježbe su se odvijale u staji.

Krmni stol, ležišta, izmuzište, blatni hodnik sa sustavom izgnojavanja te ostale popratne prostorije polaznici tečaja detaljno su upoznali. Osim nekoliko agroekonomskih tema o poslovanju PG-a te poreznoj politici i osnovama knjigovodstva, polaznici su još savladali područje dobrobiti životinja u govedarstvu, upravljanja stajskim gnojem i provedbe Nitratne direktive u RH kao i korištenja mehanizacije u upravljanju stajskim gnojem. Ovim tečajem u okviru strukovnog osposobljavanja, mladi poljoprivrednici dobili su mnogo više nego li su očekivali. Tečaj je bio zanimljiv, a dio novih iskustava polaznici će zasigurno primijeniti na svojim gospodarstvima. Specijalisti stočarstva Savjetodavne službe dobili su prigodu svoje znanje prenijeti mladima kroz praktične prikaze i nastavu u praktikumu u okviru tečaja „Proizvodnje mlijeka“.

mr. sc. Dario Zagorec
Načelnik Odjela za stočarstvo

Edukacija, Hortikultura, Vijest

Održano predavanje u Vrani za poljoprivrednike Parka prirode Vransko jezero i okolice

Predavanja su pobudila veliki interes poljoprivrednika, koji su mogli čuti trenutno vrlo aktualnu temu o pravovremenoj berbi maslina. Značajan utjecaj na kvalitetu maslinova ulja ima stupanj zriobe ploda u trenutku berbe, sorta masline, načini berbe, transporta i ambalaža te prerada, što predstavlja važne korake u proizvodnji ekstra djevičanskog maslinova ulja. Prisutne se podsjetilo da su ove godine  područje Zadarske županije zadesile čak četiri velike elementarne nepogode, koje su utjecale na urod maslina: mraz u vrijeme cvatnje; dugotrajna suša s toplinskim udarima, koja je izazvala fiziološki stres uz odbacivanje ploda kod mnogih sorti; požari na pojedinim područjima županije, gdje su izgorjeli mnogobrojni maslinici, vinogradi i voćnjaci te obilne oborine, koje su dovele do nakupljanja plodova vodom.

Čuvanje i skladištenje maslinova ulja je daljnji korak u pravilnom pristupu u cilju održavanja ekstra djevičanske kvalitete maslinovog ulja, a na koje, u konačnici, ima utjecaj sam skladišni prostor, spremnici, temperatura, pretakanje i dr.


Foto: Iva Rogić, dipl. ing. agr., Park prirode Vransko jezero

Nakon predavanja razvila se interaktivna diskusija na izložene teme o maslinama i čuvanju maslinova ulja. Postavljena su mnoga pitanja od strane poljoprivrednika, koja su se odnosila na primjenu gnojidbe i zaštite maslina, obzirom na ograničenja  u proizvodnji  zbog zaštićenog ekosustava.

Nakon aktivne rasprave, poljoprivrednici su imali priliku upoznati se s temom višestruke sukladnosti,   koju čini niz zahtjeva i uvjeta, kojih se poljoprivrednici moraju pridržavati u obavljanju svoje poljoprivredne djelatnosti, radi ostvarivanja prava na potpore u poljoprivredi. Nepridržavanje uvjeta višestruke sukladnosti ima za posljedicu umanjenje ili gubitak prava na potporu.

Budući da je u Parku prirode dozvoljeno pčelarenje i da brojni pčelari Zadarske županije donose svoje košnice u ovaj park, poljoprivrednici su upoznati s opasnostima za pčele prilikom kemijske zaštite poljoprivrednih površina. Upozoreni su na važnost pridržavanja pravilnika i pravovremenog informiranja Pčelarskog saveza prilikom zaštite svojih nasada.

Mirjana Dijan, dipl. ing. agronomije, stručna savjetnica za hortikulturu,

               Zvonimir Vlatković, dipl. ing. agronomije, viši stručni savjetnik za hortikulturu

Edukacija, Hortikultura, Vijest

Demonstracijski pokus na jabukama

Način i varijante pokusa, uz nazočnost voćara, prezentirala je mr.sc. Sanja Biškup, specijalist za primjenu gnojiva za vinograde, voćnjake, maslinike, povrće i cvijeće.

Gnojidba je provedena u tri varijante primjenom gnojiva PETROKEMIJas, ASN, uree i gnojiva iz skupine Fertina.

PETROKEMIJas i ASN predstavljaju izvor dva hranjiva važna u ishrani poljoprivrednih kultura, a to su dušik i sumpor, koji su odmah dostupni biljci.

Prva varijanta: gnojidba je izvršena primjenom gnojiva PETROKEMIJas, u dvije aplikacije, u količini 400 kg/ha i 200 kg/ha, i folijarno s Fertina V (2%), Fertina R (2%), Fertina B (1%) i Fertina Fe (0,2%)

 • PETROKEMIJAas je po kemijskom sastavu granulirani amonijev sulfat, koji sadrži 20% dušika (N) u amonijskom i 24 % sumpora (S) u sulfatnom obliku.

Druga varijanta: gnojidba je izvršena primjenom gnojiva ASN (NS 26-15), u dvije aplikacije, u količini 385 kg/ha i 77 kg/ha, i folijarno s Fertina V (2%), Fertina R (2%), Fertina B (1%) i Fertina Fe (0,2%)

 • ASN je amonij sulfonitrat u granuliranom obliku, koji sadrži 26 % dušika (N), od čega je 20% u amonijskom i 6% u nitratnom obliku te sadrži i 15 % ukupnog sumpora.

Treća varijanta: gnojidba je izvršena primjenom gnojiva UREA, u dvije aplikacije, u količini 400 kg/ha i 200 kg/ha i folijarno s Fertina V (2%), Fertina R (2%), Fertina B (1%) i Fertina Fe (0,2%).

Nakon završene prezentacije nazočni su se aktivno uključili u raspravu i dobili vrlo korisne informacije vezano za gnojidbu i drugih voćnih vrsta, kao i vinove loze.

Eppur si mouve.

Ruža Skenderović, dipl. ing. agr.,
viša stručna savjetnica
Judita Gerber, mag. ing. agr.,
viša stručna savjetnica