MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Osvrt

Osvrt, Vijest

BTSF trening u Bariju, Italija

Osposobljavanje je namijenjeno svim zaposlenicima nadležnih tijela država članica uključenih u aktivnosti službene kontrole. Na ovom treningu bili su prisutni polaznici iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Srbije, Sjeverne Makedonije, Njemačke, Francuske, Grčke, Cipra, Mađarske, Španjolske, Portugala, Bugarske, Rumunjske, Danske, Irske i Turske. Trening je bio proveden kroz organizaciju formalnih prezentacija, dnevnih rasprava i radnih skupina.

Opći cilj ovog programa je osposobiti osoblje nadležnih tijela država članica EU-a o održivoj uporabi pesticida, poboljšati razumijevanje koncepta IPM-a i IPM sheme koje se kreću prema razvoju kriterija za procjenu provedbe IPM-a na razini poljoprivrednih gospodarstava.

 Opći sadržaji prilagođeni tim specifičnostima i osobitostima uključeni su u trodnevni tečaj:

• pravni okvir – zahtjevi

• države članice su usporedile provedbu, strategije i mjere, razmjenu znanja, najbolje prakse

• integrirana načela, prakse i metode upravljanja štetnim organizmima

• pristupi državama članicama, razmjena znanja i najbolje prakse

• integrirani sustavi za suzbijanje štetnih organizama i metode kontrole za određenu relevantnu kulturu / skupinu sukladno smjernicama IPM

• integrirana procjena upravljanja štetnim organizmima na razini poljoprivrednog gospodarstva: postupci, postupci inspekcije, kontrolni popisi

 

Prvi dan otvoren je seminar te su teme bile pravni zahtjevi. Tijekom drugog dana obrađeni su pravni zahtjevi, opća načela IPM-a, IPM-sheme specifične za biljke, procjena IPM-a na razini poljoprivrednih gospodarstava. Treći dan bio je terenski posjet farmi Di Stasi u Lavello na kojoj se proizvode različite vrste povrća i voća.  U sklopu posjeta obišli smo oranice na kojima se nalazila cvjetača i napravili procjenu IPM-a na razini poljoprivrednih gospodarstava. Posljednji dan  napravljen je sažetak i donijeti su zaključci s ovog treninga.

 

Petra Pozder, mag.ing.fitomedicine
Marina Kršić, mag.ing.agr.
Marijana Lemić, mag.ing.fitomedicine

Osvrt, Vijest

Organoleptika maslinovog ulja i osvrt na kvalitetu mladih ulja iz 2018.

Ovlašteni ocjenjivači trebaju imati odgovarajući certifikat prema međunarodnim standardima koje propisuje COI (Međunarodni savjet za maslinovo ulje) i trebaju biti okupljeni u sklopu ovlaštenog „Panela“ koji daje konačnu ocjenu o kvaliteti ulja. Prilikom organoleptičkog ocjenjivanja treba se pridržavati nekoliko osnovnih uputa i nastojati biti što objektivniji, odnosno isključiti subjektivan osjećaj „ovo ulje mi se manje sviđa“ ili „ovo ulje mi se jako sviđa“. Da bi se postigla ova razina ocjenjivača, potrebno je jako puno treninga i „ažuriranja“ osjetila tokom godine, uzastopno. Nakon što se napravi kemijska analiza, na organoleptičko ocjenjivanje dolaze samo ulja koja po kemijskim parametrima pripadaju u kategoriju djevičanskih i ekstradjevičanskih maslinovih ulja, a lampante ulja se odmah odbacuju. Kod senzornog ocjenjivanja maslinovog ulja ne gleda se boja niti bistroća ulja pa je propisano (COI) da se kušanje i ocjenjivanje radi u oblim malim čašicama od modrog stakla da boja i bistroća  ne utječu sugestivno na kušača (zelenije ulje može se pretpostaviti da je intenzivnije ili ono koje je bistrije da je kvalitetnije što ne mora biti točno).

Slika 1: Posebno oblikovana čašica modrog stakla za kušanje maslinovog ulja

Prije početka kušanja, ulje u bocama se stavlja u vodenu kupelj gdje se lagano zagrijava na 29 °C (zbog boljeg otpuštanja aroma). Kad se ulje ulije u čašicu za kušanje, jednom rukom poklopi se istu i lagano vrti da se ulje razlije po cijeloj unutrašnjosti čašice zbog što boljeg opuštanja mirisnih svojstava. Ulje se prvo  pomiriši, a nakon toga se uzima gutljaj koji se kroz nekoliko kratkih udaha preko zuba rasprši po usnoj šupljini. Bitno je da se te arome koje se skupljaju po usnoj šupljini izdahnu retro-nazalno, a ulje proguta jer se jedino tako može dobiti potpuna senzorna analiza ulja.

Slika 2: Kupelj za grijanje maslinovog ulja (lijevo) i softver za ocjenjivanje ulja (desno) (M. Dobrić)

Kad smo osjetili sve ono što to ulje sadržava onda taj dojam i senzornu analizu pretačemo u ocjenu.  Prvo se ustanovi da li ulje ima ili nema manu. Ako smo „osjetili“ manu, tad se linearnom metodom određuje intenzitet mane koji se kreće od 0 do 9. Mane u ulju su: upaljeno/talog, octikavo, plijesan/vlaga/zemlja, metalno, užeglo i ostalo (salamura, drvo, pregrijano itd.). Nakon što smo ustanovili da li ulje ima ili nema manu onda određujemo intenzitet pozitivnih svojstava isto tako linearnom metodom i intenzitetom od 0-9. Pozitivna svojstva su: voćno (artičoka, zeleni bajam, jabuka, aromatične trave, rajčica i td.), gorko, pikantno, ali i dobar intenzitet fluidnosti (da li se previše zadržava osjećaj masnoće u ustima). Među ostalim određuje se da li je ulje više zrelo ili zeleno (mlado) i da li je miris više na svježe pokošenu travu ili na list masline – također se određuje intenzitet.

Ulja koja su harmonična (sličnog intenziteta gorčine i pikantnosti) i ona koja imaju jako dobru izraženu voćnost (mirisno i okusno) su najbolje ocjenjena ulja.

U konačnici se daje ukupna ocjena: ekstradjevičanska od 65 do 100 bodova, djevičanska od 50 do 64,99 i lampante od 49,99 pa niže.

Kad je u nekom ulju „Panel“ prepoznao manu (određuje mediana mane) čiji je intenzitet od 0,1 do 3,4, ulje se svrstava u djevičanska, a kad je intenzitet mane 3,5 i više, ulje je lampante. Samo ulje bez mane može biti ekstradjevičansko.

Kad svaki član „Panela“ (8 – 12 članova) odredi svoju ocjenu, preko softverskog programa šalje istu u centralno računalo koje automatski određuje medianu i daje konačnu ocjenu ulja. Cijeli postupak nadgleda voditelj panela.

Jedna od pozitivnih strana natjecanja je mogućnost uspoređivanja kvalitete maslinovih ulja po godinama te izvlačenje zaključaka iz dobivenih rezultata.

Kad se pogleda statistika dosad održanih manifestacija Dani mladog maslinovog ulja u Dalmaciji, i usporede rezultati provedenih kemijskih analiza, pregled SMK i peroksidnog broja po godinama tada u oko upada 2014. godina kada je bilo vrlo malo ulja ekstra djevičanske kvalitete. Svi se sjećamo to je bila godina nezapamćeno jakog napada maslinine muhe i velikog postotka ulja loše kakvoće.

Ove godine od 259 pristiglih uzoraka na ocjenjivanje  njih 24% nije svrstano u kategoriju ekstra djevičanskih maslinovih ulja. Obzirom da se radi o mladim uljima gdje je od prerade do ocjenjivanja prošlo najviše 30-40 dana, ovo je visok postotak.

Što je uzrok tome? 

Osnovni uvjet za proizvodnju ekstra djevičanskog maslinovog ulja je zdrav plod, drugim riječima plod koji nije oštećen od maslinine muhe ili patule, plod koji nije skupljen s poda već ubran direktno sa stabla. Činjenica je da maslinovo ulje svoju najbolju kakvoću ima u uljari neposredno nakon što je završio proces prerade. Nakon toga maslinovo ulje dolazi u  kontakt sa zrakom, svjetlom, toplinom koji negativno djeluju na njegovu kakvoću. Dakle uzroka koji mijenjaju kakvoću maslinovog ulja može biti više, no ove godine jedan od bitnih je napad maslinine muhe koja je tijekom jeseni više ili manje oštetila plodove u maslinicima.

Slika 3: Oštećenja na plodu masline uzrokovana maslininom muhom i patulom (G. Kožarić-Silov)

Prirodno maslinovo ulje visoke kakvoće ima umjerenu količinu zasićenih masnih kiselina (oko 16%), visok udio oleinske kiseline (70-80%) i optimalnu količinu višestruko nezasićenih esencijalnih masnih kiselina (8-10%).

Sadržaj slobodnih masnih kiselina u maslinovom ulju pokazuje nam SMK (kemijska analiza). Slobodne masne kiseline nastaju djelovanjem lipaza (enzimi), koje su prirodno prisutne u plodu masline. Lipaze cijepaju ulje na njegove sastavne dijelove pri čemu u prvom stupnju nastaju diacilgliceroli i slobodne masne kiseline, povećava se udio slobodnih masnih kiselina – kiselinski broj. Do povećanja kiselinskog broja dolazi i prije prerade još u plodu. Oštećenje ploda aktivira lipazu i uzrokuje povećanje kiselinskog broja. Plod može biti oštećen uslijed napada maslinine muhe, prilikom berbe, kod nepravilnog transporta ploda, držanja maslina na hrpi ili u PVC vrećama pri čemu se masline zbog fermentacije zagriju. „Čuvanjem“ maslina do prerade u vodi obično više dana, omogućujemo lipazama da djeluju na ulje. Porast kiselinskog broja uzrokuje senzorski defekt – upaljeno.

Peroksidni broj je podatak koji također dobijemo kemijskom analizom ulja. On nam ukazuje na oksidaciju maslinovih ulja koja može biti kemijska ili enzimatska. Specifičnost maslinovog ulja je da je ono sastavljeno u velikoj mjeri od nezasićenih masnih kiselina koje imaju dvostruku vezu. Kisik iz zraka vrlo lako se veže na te dvostruke veze i tada počinje niz procesa koji dovode do kemijskih i senzorskih promjena u maslinovom ulju. Do porasta peroksidnog broja dolazi u uljari u procesu prerade posebno ukoliko je temperatura prerade visoka. Tijekom čuvanja ulja dolazi do daljnjeg porasta peroksidnog broja u uvjetima kada je ulje izloženo kontaktu sa zrakom, temperaturom i svjetlom.

Porast peroksidnog broja u ulju se manifestira i kao senzorska mana – užeglo.

Od svih mana koje se mogu osjeti u maslinovom ulju , mana – užeglo ima najveći negativni utjecaj na ljudsko zdravlje.                                                                              

                                                                                                        Gordana Kožarić-Silov, dipl.ing.agr
Marko Dobrić, dipl.ing.agr.

Osvrt, Vijest

Trening u Delftu, Nizozemska “Better training for safer food”

BTSF program uključuje 40 različitih programa edukacija, organiziran za zemlje članice EU i one koje postaju. Prosječno godišnje trening završi oko 6000 polaznika. Na ovom treningu bili su prisutni polaznici iz Hrvatske, Češke, Danske, Estonije, Finske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Irske, Latvije, Litve, Luxemburga, Norveške, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Švedske i Španjolske. To su osobe uključene u službenu kontrolu i savjetovanje iz područja sigurnosti hrane, zdravlja biljaka i životinja.

BTSF edukacija na kojoj smo bili prisutni organizirana je u četiri dana sa aktivnostima koje uključuju razmjenu znanja, ideja i iskustva među polaznicima, aktivne grupne rasprave i izlaganja, te posjet gospodarstvu vezanom za temu skupa. Posjetili smo i istraživački centar u Delftu pri kojem svoja pokušališta  ima i Sveučilište u Wagenningenu, te razne udruge i zadruge i razni drugi gospodarski subjekti.

 Jedna zanimljivost je postavljeni pokus proizvodnje bez dnevnog osvjetljenja.  Dosta istraživanja se radi na dodatnoj primjeni različitih svjetlosnih spektara u pojedinim fazama razvoja biljaka u cilju jačanja otpornosti i ustaljivanja prinosa. Korisna je bila informacija da se zaštita u zaštićenim prostorima temelji  na fizikalnim i biološkim mjerama zaštite u cijeloj regiji. Korištenje korisnih mikroorganizama te predatora i parazita uobičajen je način zaštite u gotovo svakom zaštićenom objektu.

Novostečeno znanje i nove informacije dobivene u razmjeni iskustava, tijekom boravka na tečaju neprocjenjivo je iskustvo koje je važno koristiti u svakodnevnom savjetodavnom radu.

Zoran Kajić, dipl.ing.agr
Marko Borić dipl.ing.agr.

Događaji, Osvrt, Vijest

11. međunarodni kongres “Oplemenjivanje bilja, rasadničastvo i sjemenarstvo”

Međunarodni kongres je ispred Ministarstva poljoprivrede otvorio doc. dr. sc.  Krunoslav Dugalić, ravnatelj Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo.

Hrvatsko agronomsko društvo ove godine na skupu je dodijelilo dva priznanja „Zlatno sjeme“ Bc Institutu za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. Zagreb, za najrašireniji hibrid kukuruza  u Republici Hrvatskoj „PAJDAŠ“, dok je Poljoprivrednom institut Osijek primio priznanje za najrašireniju sortu pšenice na poljoprivrednim parcelama Republike Hrvatske, sortu „KRALJICA“.

Tijekom trajanja skupa prezentirano više od 40 znanstvenih i stručnih radova koji su značajan doprinos znanosti i struke razvoju hrvatskog oplemenjivanja bilja, sjemenarstva i rasadničarstva.

Djelatnici Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe prezentirali su na skupu tri rada utemeljena iskustvima u radu s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima:

  • Tatjana Međimurec: „Isplati li se sjetva necertificiranog sjemena?“
  • Siniša Hrgović: „Utjecaj primijenjenog oblika dušika na sadržaj proteina u zrnu pšenice i ekonomsko opravdanje njihove primjene“
  • Suzana Pajić: „ Isplativost proizvodnje pšenice primjenom visoke agrotehnike“

Suzana Pajić, dipl. ing. agr.

Događaji, Hortikultura, Osvrt, Vijest, Voćarstvo

Osvrt na Dane jabuka – Požega 2018

Ovu šetnju, svojim je nesebičnim zalaganjem omogućila podružnica HPŠSS Požeško-slavonske županije i Udruga Zlatna Dolina. Manifestacija, koja svoje sestrinske odjeke, već duže vrijeme, ima u još nekoliko hrvatskih kontinentalnih županija.

Voćari i ostali izlagači na ovoj Izložbi, njih 60-ak, objeručke su prihvatili mogućnost da izlože plodove svoga truda upravo na Danima jabuka. Stoga su izlošci, dar zemlje i rezultat ljudske muke, upareni s ljubaznošću izlagača i u ambijentu koji odiše toplinom slavonske duše, za posjetitelje bili poezija raskoši bojâ, zvukova i mirisa – te se gotovo već izdaleka mogla naslutiti njihova taktilnost.

Ovom prilikom, hvala i izlagačima i svima drugima, koji su na bilo koji način potpomogli postavljanju ove Izložbe.

Osvrt, Vijest

Održana Buzarijada u Stonu

Školjkari su predstavljali centralni lonac u kojem su kuhali buzaru, dok su ostale ekipe, njih 5 kuhali različita jela od dagnji. Ekipa HPŠSS-e, uz pomoć kuhara amatera, pripremala je pohane dagnje, koje su se prodale u rekordnom vremenu. Naravno, sva zarada s manifestacije otići će u humanitarne svrhe.

Organizatore je iznenadio veliki broj posjetitelja, koji su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi baziranoj na dagnjama i lokalnim vinima.

Sva navedena jela ocjenjivao je stručni žiri, a pobjednice večeri su bile članice Udruge Maškara maloga mora, koje su za ovu prigodu spremile gulaš od dagnji.

Usprkos problemima koje školjkari s ovog područja imaju s predatorima, oradama, koje konstantno uništavaju proizvodnju do razine isplativosti uzgoja, aktivno su sudjelovali u manifestaciji te donirali određenu količinu dagnji.

Iako prvi put ovako organizirana manifestacija, oduševila je kako posjetitelje tako i sudionike, te se s velikim entuzijazmom već započinju pripreme za narednu godinu, kada se planira uključiti veći broj natjecateljskih ekipa s još većom ponudom i raznolikošću jela od dagnji.

Frano Mihlinić
Maja Ficović

 

Osvrt, Vijest

Održan 1. tečaj iz mjere 1, podmjere 1.1.2. „Vinarstvo u praksi i čaši“

Na dvodnevnom tečaju u trajanju od 14 školskih sati (8,5 sati teorijski dio i 5,5, sati praktični dio) prisustvovalo je 12 polaznika, od kojih su većinu činili višegodišnji korisnici usluga HPŠSS-a . Manji broj polaznika, ali nikako zanemariv, bili su mladi poljoprivrednici, koji su tek u začecima stjecanja  svoga vinarskog znanja i prakse.

Kroz teorijski i praktični dio dvodnevnog programa polaznike su vodili Vlasta Rubeša-Vili (pročelnica podružnice Zagrebačke županije), Nataša Puhelek Puština (viša stručna savjetnica za hortikulturu), Marija Milašin (viša stručna savjetnica za hortikulturu), Goran Josipović (viši stručni savjetnik za hortikulturu) , Joško Bubalo (stručni savjetnik za hortikulturu) i Višnja Šimunović (načelnica Odjela za hortikulturu).

Prvog dana teme teorijskog djela bile su: kako odrediti najbolji rok berbe, koji su aktualni trendovi u tehnologijama proizvodnje bijelih vina te bolesti i mane vina. U praktičnom djelu polaznici su učili kako izmjeriti šećer, kiseline i pH u moštu i vinu te kako prepoznati bolesti i mane u vinu. Savjetodavci su u vodu i vino stavili spojeve ( kemijske standarde), koji se razvijaju u vinu ako dođe do pojave bolesti i mana u vinu. Polaznici su pomoću osjeta njuha i asocijacija povezivali i dolazili do zaključaka o kojem spoju je riječ, odnosno učili bolesti i mane vina.

Drugog dana prezentirane su teme: pripreme vina za bocu, označavanje vina, ambalaža i ambalažni otpad pa sve do organoleptičkog ocjenjivanja vina. Praktični dio bilo je ocjenjivanje vina pod vodstvom certificiranog enologa Vlaste Rubeša Vili. Svaki polaznik donio je po bocu svoga vina te su kao profesionalni ocjenjivači kušali i ocjenjivali vino i komentirali kušani uzorak.       

Po završetku tečaja dojmovi su više nego zadovoljavajući, naročito od poljoprivrednih proizvođača – vinogradara i vinara te se, zbog želje da nastave usavršavanje stečenog znanja, nadaju skorašnjem drugom tečaju na istu tematiku, a savjetodavci će ga sa zadovoljstvom održati.

                                                                                                               Silvija Špiljak, mag. ing. agr.

Osvrt, Vijest

1. Međunarodna izložba bučinih ulja ALPE – ADRIA i 8. Izložba bučinih ulja Sjeverozapadne Hrvatske

Ovogodišnji rekordan broj prijavljenih izlagača,  sa 136 uzoraka za ocjenjivanje, od čega 20 hladno prešanih i 116 nerafiniranih bučinih ulja govori o porastu interesa za  proizvodnju buča i bučinih ulja, te o podizanju svijesti proizvođača i potrošača za zdrave i domaće proizvode. Osim proizvođača iz županija sjeverozapadne Hrvatske na izložbi su sudjelovali i proizvođači iz  Slovenije, Austrije i Mađarske, te je tako dobila i međunarodni karakter. Iz Varaždinske županije bila su 33 uzorka, Međimurske 20, Krapinsko-zagorske 16, Zagrebačke 14, Grada Zagreba 5, a iz Karlovačke, Koprivničko-križevačke i Sisačko-moslavačke po jedan uzorak. Slovenija je bila zastupljena s 37 uzoraka, Austrija sa 7, a Mađarska s 1 uzorkom.

Novosti na ovoj Izložbi su bile: pojačan ocjenjivački panel Bioinstituta iz Čakovca s troje eminentnih senzorskih analitičara za bučina ulja iz Slovenije, te analitičko određivanje netopljivih nečistoća koje neposredno utječu na bistroću ulja. I uz tako postrožene kriterije većina ulja je zadovoljila zakonski propisane zahtjeve. Pravilnikom je određen sistem bodovanja i dodijeljeno je 11 zlatnih, 47 srebrnih i 38 brončanih medalja. Ulje s najvećim brojem bodova (33,73) proglašeno je šampionom Izložbe, a to je bilo nerafinirano bučino ulje Uljare „Agroprom“ obitelji Patrčević iz Varaždinske županije. Šampionu je Varaždinska županija dodijelila nagradu od 2000 eura.

Šampioni Izložbe (Foto: Dragica Tresk Penezić)

Na Izložbi se moglo degustirati i usporediti svih 136 uzoraka ulja. Komentari stručnjaka i posjetitelja nakon kušanja su bili da su svi izlagači pobjednici i da je razina kvalitete bučinih ulja na zavidnoj razini.

Ova manifestacija značajno doprinosi popularizaciji konzumacije bučinih ulja i poboljšanju njegove kvalitete.

Dragica Tresk Penezić, dipl.ing.agr.
viši stručni savjetnik

 

 

 

Osvrt, Vijest

Studijska grupa iz Njemačke u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Dana 21.05.2018.  obišli su i 3 obiteljska poljoprivredna gospodarstva u Dubrovačko-neretvanskoj  županiji  gdje su im domaćini bili djelatnici Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe.

Naš prvi posjet bio je na OPG-u Tonći Palinić sa sjedištem u mjestu Blace u općini Slivno. Gospodarstvo se dugi niz godina bavi proizvodnjom mandarina, maslina i maslinovog ulja te povrća na otvorenom. Prilikom posjeta obišli smo nasad mandarina sorte Chahara u kojem je netom završila cvatnja. Domaćica gospođa Željka Palinić je strpljivo odgovarala na brojna pitanja studenata i profesora o proizvodnji i prodaji mandarina te o problemima s kojima se susreće. Istaknula je ulogu Hrvatske poljoprivredno-šumarske  savjetodavne službe koja ih savjetuje i pruža podršku , a kao jedan od rezultata te suradnje je i ulazak u sustav ekološke proizvodnje maslina i maslinova ulja. Dobivanjem eko znaka dobiti će dodatnu vrijednost za svoj proizvod. Na gospodarstvu je napravljena degustacija domaćih proizvoda i prerađevina od mandarina, maslina i maslinovog ulja, aromatiziranog kruha i suhih smokava uz domaći pršut i sir i vino.

Nakon dva sata krenuli smo prema programu na jug  i uz put stali na vidikovcu odakle se pruža nezaboravan pogled na čitavu dolinu Neretve. Profesorima i studentima smo pojasnili kako su iz nekadašnje močvare melioracijom nastale plantaže agruma.

Put nas je dalje odveo na poluotok Pelješac gdje smo posjetili obiteljsku vinariju Miloš koja se bavi ekološkim vinogradarstvom i vinarstvom na za pelješke pojmove značajnim površinama. Ivan Miloš, jedan od sinova vlasnika proveo je studente kroz vinariju, upoznao prisutne sa povijesti vinarstva i vinogradarstva ovog područja, tehnologijom prerade grožđa te u konačnici ponudom izvrsnih vina sorte Plavac mali te maslinovog ulja kojeg posjeduju.

Nakon kušanja krenuli smo u Kunu Pelješku na OPG Antunović Miljenka gdje je organiziran obilazak farme magaraca gdje su studenti iskazali interes o ovoj proizvodnji postavljajući brojna pitanja. Gosti su upoznati sa tehnologijom proizvodnje sira i sušenja mesa na OPG-u. Gospodarstvo se bavi kombinacijom stočarstva i biljne proizvodnje gdje osnovu čine ovce, koze, magarci i krave te vinogradarstvom i vinarstvom. Svoju ponudu prezentiraju i nude u konobi, tj. vlastitom agroturizmu gdje smo nakon farme magaraca mogli uživati u domaćim specijalitetima iz radinosti ovog OPG-a.

Krajem dana uz kapljicu domaćeg vina i jela od autohtonih proizvoda pripremljenih na tradicionalan način bila je prigoda za još jednu razmjenu dojmova  i iskustava u odnosu savjetodavac – poljoprivrednik. Gosti iz Njemačke su iskazali interes za nastavkom ovakve suradnje s HPŠSS i u budućnosti jer su ovakve posjete neprocjenjivo iskustvo za buduće kolegice i kolege koji će se uglavnom  po završetku školovanja vratiti na svoja poljoprivredna gospodarstva te ugraditi stečena iskustva i dojmove u vlastitu životnu priču.

Frano Mihlinić stručni savjetnik
Ivana Tomac Talajić pročelnica Podružnice

Osvrt, Vijest

Na 22. danima travnjaka nagrađeni najbolji proizvođači mlijeka, najperspektivniji mladi proizvođač mesa i mlijeka, najbolji kosci…

Na manifestaciji s tradicijom duljom od 2 desetljeća kroz događanja raspoređena tijekom tri dana prikazana je tradicija, radišnost i skromnost poljoprivrednika ovog kraja. Dani travnjaka su manifestacija na kojoj se prikazuju rezultati rada i nagrađuju najuspješniji poljoprivredni proizvođači Podravine i Prigorja. Ovogodišnje Dane travnjaka otvorio je pomoćnik ministra poljoprivrede Krunoslav Karalić koji je kazao kako činjenica da se ova manifestacija održava 22 godine mnogo govori o njezinom značaju i tradiciji.

22. po redu manifestacija posvećena poljoprivrednoj proizvodnji – Dani travnjaka Koprivničko-križevačke županije započela je u petak, 4. svibnja, u večernjim satima, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Koprivnica gdje su održana stručna predavanja. Prezentirani su programi obrazovanja križevačke Srednje gospodarske škole, a zatim stručni studiji na Visokom gospodarskom učilištu, Križevci. Predstavnik Razvojne agencije Podravine i Prigorja održao je predavanje na temu „Kratki opskrbni lanci“, a predstavnica Hrvatske poljoprivredne agencije temu „Način utvrđivanja gravidnosti krava iz mlijeka“. Andrea Laklija iz Uprave za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, predstavila je aktualne mjere Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a Tatjana Međimurec iz Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe informirala je okupljene o temi „Mjera 10 – poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“. 

U sklopu svečanog otvorenja manifestacije 22. dani travnjaka Koprivničko-križevačke županije proglašeni su najbolji proizvođači kravljeg i kozjeg mlijeka te najperspektivniji mladi proizvođač mesa i mlijeka s područja Županije. Priznanja i nagrade sponzora nagrađenima su uručili župan Darko Koren i pomoćnik ministra poljoprivrede Krunoslav Karalić. Najboljim proizvođačem kravljeg mlijeka proglašen je Ivica Ivančan iz Novačke koji proizvodi 523 954 kg mlijeka, drugi je Antonio Panić iz Koprivnice koji proizvodi 518 125 kg mlijeka, a treći Damir Markešić iz Hudovljana s proizvodnjom od 511 673 kg mlijeka. U kategoriji najboljih proizvođača kozjeg mlijeka, prvo je mjesto zauzeo Davor Korošec iz Đelekovca koji proizvodi 77 996 kilograma mlijeka, drugi je Željko Žeger iz Cirkvene s proizvodnjom 54 468 kilograma mlijeka, a treći Dubravko Vajdić iz Križevaca s proizvodnjom 42 301 kilograma kozjeg mlijeka. 

Tihomir Horvat iz Kozarevca  (općina Kloštar Podravski) ove je godine proglašen najperspektivnijim mladim poljoprivrednim proizvođačem s područja Županije. Njegovo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo bavi se proizvodnjom kravljeg mlijeka. Posjeduje 25 krava, 20 junica te 16 junadi i teladi različite kategorije iz vlastitog uzgoja. Obitelj obrađuje 30 ha vlastite i 20 ha zemlje u zakupu, a u plodoredu je zastupljen kukuruz, talijanski ljulj, ječam, pšenica, uljana repica i soja. Lani je na 25. jesenskom međunarodnom sajmu u Bjelovaru na izložbi junica, u kategoriji starijih steonih junica simentalske pasmine osvojio prvo mjesto. Tihomirov OPG prati trendove u poljoprivredi: gospodarstvo je izgradilo novu staju sa slobodnim načinom držanja stoke, a ove je godine na dva muška teleta provedeno genomsko testiranje.

Zahvaljujući  poljoprivrednicima poput ovih, njihovom trudu i maru, ali i poljoprivrednim stručnim službama i razvijenom poljoprivrednom školstvu, prema broju isporučitelja kravljeg mlijeka tijekom prošle godine, naša je Županija na vodećem, prvom mjestu, sa ukupno 1596 isporučitelja, što je čak 22,7% od ukupnog broja isporučitelja kravljeg mlijeka u Republici Hrvatskoj. Prema količini isporučenog mlijeka u mljekare u 2017. godini (nisu obuhvaćene količine mlijeka koje se prodaju na kućnom pragu u prerađenom ili neprerađenom obliku te količine mlijeka koje gospodarstvo koristi za osobnu potrošnju) Koprivničko-križevačka županija zauzima treće mjesto, s udjelom 12,5% od ukupno  isporučenog mlijeka u mljekare u Republici Hrvatskoj.  Koprivničko-križevačka županija na prvom je mjestu i po ukupnom broju poljoprivrednih gospodarstava koja se bave govedarstvom, što predstavlja 12,6% od ukupnog broja gospodarstava koji se bave govedarstvom u RH. Po broju goveda Koprivničko-križevačka županija zauzima visoko treće mjesto u Republici Hrvatskoj sa udjelom 14,6% od  ukupnog broja goveda u RH. Na oraničnim površinama ovih se dana kosi drugi otkos trava, a uskoro će se kositi i prvi otkos lucerne.

Tijekom oba dana na izlagačkom prostoru na koprivničkom sajmištu moglo se vidjeti bogatstvo domaće gastronomske i enološke ponude, ali i tradicijski obrti, proizvodi iz kućne radinosti, kulturna baština ovog kraja. Na vanjskom prostoru izložena je poljoprivredna mehanizacija i oprema i predstavljene su tvrtke – distributeri sjemena. Obrazovne i potporne institucije predstavile svoje programe namijenjene poljoprivrednicima kroz edukativne materijale i tiskovine.

Očuvanje starih običaja, jedan je od ciljeva ove manifestacije. U subotu su očuvanju tradicije pridonijele članice Udruge žena „Hrvatsko srce“ iz Peteranca kroz pripremu jela od tijesta, a u nedjelju su članovi Udruge Zagoraca Podravine prikazali kako je nekad izgledao rad na polju, odnosno rastepanje, okretanje i sušenje sijena, ali iz kako su se izrađivale bačve.

Svake godine najviše interesa publike tijekom nedjelje izaziva natjecanje u ručnoj košnji i  Bambino kup. Spretni kosci pokazali su brzinu i preciznost prilikom košnje, ove godine bujne zelene mase, a natjecalo se 17 natjecatelja u muškoj i četiri natjecateljice u ženskoj kategoriji.

Na 11. po redu Bambino kupu predstavilo se 17 mladih uzgajivača stoke sa svojom teladi. 

Najmlađi posjetitelji obradovali su se izložbi malih životinja.

U sklopu manifestacije 22. dani travnjaka Koprivničko-križevačke, 5. i 6. svibnja održao se i turnir u preponskom jahanju, 2. kolo Croatia Cupa. Organizator je Konjički klub Koprivnica, a turnir je financijski podržala i Koprivničko-križevačka županija.

mr. sc. Tatjana Međimurec, dipl. ing. agr.
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba, načelnica Odjela za ratarstvo
član Organizacijskog odbora „Dani travnjaka 2018.“