MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Preporuka

Obavijest proizvođačima krumpira

Budući da se bliži vrijeme za vađenje krumpira preporuča se radi lakšeg skupljanja, pogotovo ako je jako zakorovljeno koristiti jedan od kontaktnih herbicida – desikanata. Na taj način se sprječava prijelaz bolesti sa nadzemnog dijela biljke na gomolje.

Koristiti: REGLON FORTE ( 4-5L/ha) karenca je 10 dana,

DIQUA 4L/ha, karenca je 14 dana.

Sredstva koristiti po preporuci proizvođača, i obavezno voditi računa o vremenskim uvjetima tj. strogo vršiti tretiranje po potpuno mirnom vremenu bez vjetra, da ne bi došlo do zanošenja na kulture koje nisu cilj tretiranja.

Voditi računa i o osobnoj zaštiti prilikom rada s sredstvima za zaštitu bilja u svrhu očuvanja vlastitog zdravlja.

 

 

                                                                       Marija Kuprešak, dipl.inž.agr.

                                                               Email: marija.kupresak@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima oraha

Preporuka je da se i dalje prati pojava orahove muhe, uz pretpostavku da su postavljene žute ljepljive ploče, koje treba zamijeniti svakih 14 dana, kako bi se smanjio napad.

U konvencionalnim voćnjacima treba izvršiti tretiranje dozvoljenim sredstvima:

CALYPSO SC 480 I  IMIDAN 50 WG.

Sredstva  koristiti pridržavajući se uputa proizvođača, a ambalažu pravilno zbrinuti i pratiti raspored sakupljanja prazne ambalaže.

 

                                                                  Marija Kuprešak,dipl.inž.agr.

                                                             Email: marija.kupresak@mpr.hr

Obavijest o prikupljanju prazne ambalaže

Obavještavamo korisnike sredstava za zaštitu bilja u Osječko-baranjskoj županiji da će se prikupljanje i odvoz prazne ambalaže vršiti   23.08.2019 godine po rasporedu:

PZ TOPOLJE, Republike 50 TOPOLJE u vremenu od 8.30-10.00 sati i

DOM KULTURE, V.NAZORA 32 POPOVAC OD  11.00-12.30 sati.

 

Drugi termin za Osječko-baranjsku županiju je 28.08.2019. godine:

KNEŽEVI VINOGRADI (općina) Vaga prema kotlini 8.30-12 sati.

Uz napomenu da ambalaža bude uredno pripremljena.

 

                                                           Marija Kuprešak, dipl.inž.agr.

                                                              email: marija.kupresak@mps.hr

 

Akcija Prateći list

Udruga zastupnika i proizvođača sredstava za zaštitu bilja  CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. doo  organizira ponovno prikupljanje i zbrinjavanje ambalažnoga otpada sredstava za zaštitu bilja u Nadinskome blatu, dana 22. kolovoza 2019., u vremenu od 8.00 – 10.00 sati.

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: : Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Posjednici su dužni predati isključivo praznu ambalažu.

Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Prateći list je propisani obrazac kojega popunjava posjednik ambalažnog otpada SZB, a ovjerava ga ovlašteni sakupljač ( CIAK) prilikom preuzimanja.

 

Ivan Šimičević, dipl.ing.agr.  

  E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

Proizvođačima oraha preporučuje se  ponoviti zaštitu od orahove muhe (Rhagoletis completa) primjenom jednog od registriranih insekticida, čija je primjena dozvoljena 2 puta u vegetaciji:

CALYPSO SC 480 (tiakloprid) – 0,25 l/ha

IMIDAN 50 WG (fosmet) – 1,5 kg/ha

Brojnost odraslih muha može se smanjiti postavljanjem većeg broja žutih ljepljivih ploča u krošnju oraha.

Insekticide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima krumpira – desikacija cime

Proizvođačima krumpira koji planiraju započeti berbu krumpira  krajem mjeseca, a nadzemni dio (cima) je u fazi sušenja i  propadanja zbog zaraze bolestima (plamenjača, koncentrična pjegavost), te radi olakšane berbe, ako je usjev jako zakorovljen  preporuča se tretiranje usjeva primjenom jednog od kontaktnih herbicida – desikanata. Primjenom navedenih herbicida  spriječen je prijelaza bolesti sa nadzemnog dijela biljke na gomolje, te je zbog uništene biljne mase olakšana berba. Za desikacije su registrirani herbicidi na osnovi aktivne tvari dikvata:

REGLON FORTE* (4-5 l/ha, K- 10 dana)

MISSION*, ACUNA*, DIQUA* (4 l/ha, K- 14 dana)

REGLONE 200 SL*(4 l/ha, K- 10 dana). Može se koristiti i u lucerni i djetelini za lokalno tretiranje protiv parazita  viline kose (Cuscuta sp.),  primjenom u količini 2-2,5 l/ha, te za desikaciju batata u količini 4 l/ha uz karencu od 10 dana.

QUAD-GLOB 200 SL* (3,3-4 l/ha, K- 15 dana). Može se koristiti i u lucerni i djetelini za lokalno tretiranje protiv parazita  viline kose (Cuscuta sp.), primjenom u količini 2-2,5 l/ha

DESSICASH 200 SL* (3,3-3,5 l/ha, K- 10 dana)

*registracija važi do 4.5.2019, krajnji rok za prodaju zaliha 4.11.2019.

Desikante primijeniti za mirna vremena, jer su zabilježene velike štete od zanošenja sredstva vjetrom (drift) na netretirane parcele.

Tretiranje evidentirati u obrascu Evidencija o primjeni sredstava za zaštitu bilja.

Prilikom primjene navedenih herbicida strogo se pridržavati preporuka proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

 

Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka o završnim mjerama zaštite kasnih sorata jabuka namijenjenih za skladištenje u hladnjačama

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka krajem srpnja o.g. proteklo je gotovo tri tjedna (25.07. 2019.)! Uglavnom je u proteklom razdoblju dominiralo vrlo vruće i sparno meteorološko razdoblje! Tijekom prvih 12 dana mjeseca kolovoza samo je dva dana najviša dnevna temperatura bila niža od 27°C (24,3-26,2°C)! U ostalim je danima mjeseca kolovoza o.g. izmjerena vrijednost najčešće bila u rasponu 29,4-34,1°C! Kiše je ukupno u nekoliko navrata bilo u prvim danima kolovoza o.g. (ovisno o mjernom mjestu u različitim količinama: od 5,2 mm do 54,4 mm), a nove oborine u količinama 10-20 mm zabilježili smo tijekom protekle noći (13./14.8. 2019.)! U proteklom su razdoblju vrlo česte bile rose i sumaglice u jutarnjim satima.

Zbog iznadprosječnih količina oborina mjereno od početka mjeseca svibnja do kraja mjeseca srpnja o.g. (na nekim županijskim mjernim mjestima u tom je razdoblju izmjereno >400 mm), te naglašene topline, promjer i debljina plodova svih sorata jabuka već je početkom mjeseca kolovoza o.g. iznad očekivanih prosjeka (slično protekloj 2018. sezoni)!

VAŽNO: Zbog meteoroloških povijesnih maksimuma zabilježenih tijekom mjeseca svibnja i lipnja o.g. već smo u ranijim uputama naglašavali epidemijsku pojavu i razvoj uzročnika krastavosti plodova jabuka (Venturia) (već tijekom svibnja smo zabilježili početak defolijacije lišća i 100 % zarazu netretiranih plodova jabuka u sorata Idared, Zlatni delišes i Gala) i jaku pojavu pepelnice (Podosphaera) na nekim osjetljivim sortama, a od kraja mjeseca srpnja i početkom kolovoza o.g. pronalazimo prve simptome gorke truleži plodova (Colletotrichum)(npr. na sorti Idared) i zvjezdaste pjegavosti lišća (Marssonina)(npr. na sorti Zlatni delišes) !

U poljskom mikro-pokusu na lokalitetu Mursko Središće zdravstveno stanje jabuka je početkom druge dekade kolovoza o.g. (11.8. 2019.) je ocijenjeno odlično! U nasadu s prosječno 3.000 stabala jabuka/ha, pokrivenom mrežom protiv tuče uz dominantne sorte Idared i Zlatni delišes, tijekom travnja i svibnja o.g. je provedeno po pet, tijekom lipnja tri usmjerene zaštite, a tijekom srpnja dvije usmjerene zaštite (uz dodatno suzbijanje jabučne krvave uši) (ukupno provedeno 16 aplikacija – bez primjene bakarnih pripravaka tijekom ožujka o.g.), uz utrošak 600-800 litara škropiva/ha (leđni nošeni motorni raspršivač)! Sredinom kolovoza o.g. planira se provesti još jedna (treća) aplikacija mikro-biološkim pripravcima (Bacillus spp.), te insekticidima kraće karence.

U završnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni i Crveni delišes, Braeburn, Fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: zbog ostataka pesticida (rezidua) izraženih u mg/kg plodova u zadnjim zaštitama voditi jabuka računa o najvećem broju dopuštenih primjena jednog te istog sredstva za zaštitu bilja u sezoni, primijenjenoj količini (dozi) i propisanoj karenci!

Moguće je u zadnjim aplikacijama koristiti i mikro-biološke pripravke na osnovi Bacillus subtilis, naročito u nasadima gdje nama vidljivih simptoma bolesti na jabukama te na parcelama gdje se žele dobiti smanjeni ostaci pesticida na plodovima!

Let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova jabuke i kruške, nadalje traje tijekom prve polovice kolovoza o.g. praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije (posebnim trapovima i mirisom Csalomon osim mužjaka bilježimo i ulove i ženki jabučnog savijača). U istom je razdoblju zabilježena vrlo brojna populacija leptira breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodova jabuke. Nadalje bilježimo i jaču populaciju leptira savijača kožice plodova (Archips), čije gusjenice jače oštećuju nezaštićene plodove sorte Zlatni delišes. Od početka mjeseca kolovoza o.g. bilježimo jaču brojnost leptira moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) – moguća pojava njegove treće ovogodišnje generacije u nasadima gdje nije kvalitetno suzbijanja prezimljujuća (prva) populacija!

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika, izborom registriranih i dovoljno učinkovitih insekticida prikladne (smanjene) karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Na hrvatskom tržištu još od 2012. godine imamo dostupan i biološki insekticid na osnovi granulovirusa (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (6x, K = nije primjenljivo). Granulovirus primjenjivati u večernjim satima, uz dodatak 0,5 % šećera radi poticanja gusjenica na konzumiranje. Biološki insekticid na osnovi granulovirusa ne suzbija savijače kožice ploda, moljca kružnih mina, niti gusjenice kukuruznog moljca!

Već smo u proteklim preporukama naglašavali da u plantažnim nasadima jabuka o karenci sredstava za zaštitu bilja naročito treba voditi računa na sortama jabuka Sunrise, Jerseymac, Summarred, Gala i Estar, čiji početak berbe traje već krajem mjeseca srpnja i/ili započine u drugoj polovici mjeseca kolovoza o.g. (završne zaštite na navedenim sortama treba obaviti značajno ranije nego na jesenskim sortama čiji se urod planira čuvati u ULO-hladnjačama)!

VAŽNO: Usmjereno suzbijanje jabučnog savijača (i drugih uzročnika crvljivosti plodova jabuka) na početku razvoja druge (ljetne) populacije preporučili smo krajem srpnja o.g. (ili početkom kolovoza), pa sredinom kolovoza o.g. u nasadima gdje je postavljena biotehnička metoda konfuzije ili zbunjivanja nije potrebno primijeniti kemijske insekticide (nova operacija unutar mjere 10. programa ruralnog razvoja)!

Osjetljive sorte jabuka na napad crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) (Gala, Elstar, Braeburn, Fuji, Zlatni delišes) još uvijek redovito kontrolirati na populaciju ovog nametnika. Lokalno se pojavljuje i hrđasta grinja jabuke (Aculus schlechtendalii), a tijekom kolovoza je moguća pojava i običnog crvenog pauka ili koprivine grinje (Tetranychus urticae) (npr. sorta Braeburn, Granny Smith). Ovisno o potrebi, narednih je dana na kasnim sortama jabuka moguće koristiti samo akaricide kraće karence (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)  (K=14 dana).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u voćnjacima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

VAŽNO: Vlasnicima plantažnih nasada jabuka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo sredinom i krajem kolovoza o.g. još uvijek redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te moguće u zadnjim zaštitama birati sredstva najkraće propisane karence u trajanju samo 3-7 dana (ili najviše 14 dana)!

U uvjetima visokih dnevnih temperatura mjere zaštite plantažnih voćnjaka obavljati isključivo u večernjim i/ili noćnim satima.

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Obavijest poljoprivrednicima o sprječavanju zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom (Ambrosia, Abutilon)

Nakon žetve strnih žitarica većina poljoprivrednika obavila je u drugoj polovici mjeseca srpnja o.g., sukladno uvjetima GAEC 3, plitku obradu ili prašenje strništa! U danima 18.-31. srpnja o.g. na većini je mjernih mjesta u Međimurju zabilježeno 15-70 mm, zatim od 1.-8. kolovoza novih 17-55 mm oborina, a protekle noći 10-20 mm, što je optimalno za već obavljenu ili planiranu sjetvu zelene gnojidbe na plitko obrađenim strništima. Prije noćašnjih oborina u danima 9.-12. kolovoza bilježili smo toplinski udar s najvišim dnevnim temperaturama u rasponu od 30,5°-34,1°C, a moguće nova oborine najavljene su narednog vikenda, dok od početka idućeg tjedna ponovno očekujemo rast dnevnih temperatura do 35°C! Nadalje će biti iznadprosječno vruće i sparno vremensko razdoblje.

Na većini strništa naknadno raste i razvija se alergena korovna vrsta Ambrosia elatior („fazanuša“, „partizanka“) (dominantan ljetni korov), a na područjima uz rijeku Dravu širi se napasna korovna vrsta Abutilon theophrasti („europski mračnjak“). Sukladno uvjetima GAEC 6 potrebno je redovito provoditi mjere suzbijanja korova i sprječavati zarastanje poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom.

Budući alergena korovna vrsta Ambrosia elatior u narednom razdoblju započinje cvatnjom sukladno Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (NN 72/2007) potrebno je provoditi mehaničke ili kemijske mjere suzbijanja na poljoprivrednim, ali i svim drugim površinama gdje ova korovna vrsta raste (površine uz puteve i kanale, javne zelene površine, neizgrađena građevinska zemljišta, sportske terene i dr.)!

Agrotehničkom mjerom prašenje strništa naknadno potičemo rast i razvoj korova na oranicama (ako na istoj površini naknadno nije obavljena sjetva usjeva za zelenu gnojidbu), a naknadno ih je moguće suzbijati kemijski primjenom totalnih (neselektivnih) herbicida, a pritom se najčešće koriste sredstva na osnovi glifosata (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Primjenjuju se u količini od 1,5-12,0 lit./ha (ovisno o vrstama korova koje suzbijamo) (jednogodišnji korovi doza do 4 lit./ha, a višegodišnji korovi doza od 4-12 lit./ha)! Preporučeni utrošak vode je 200-600 lit./ha a preporučuje se dodati pomoćno sredstvo (AMS, ulje i/ili okvašivač) (sa smanjenim utroškom vode moguće je i smanjiti količinu herbicida).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pri aplikaciji spriječiti zanošenje na susjedne usjeve.

Na ARKOD parcelama prijavljenim kao ekološki značajne površine (EZP) (za “zelena plaćanja”) nije dopuštena primjena kemijskih sredstva za zaštitu bilja!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Obavijest ratarima

Budući da je žetva žitarica pri kraju podsjećamo ratare na mogućnost kemijskog suzbijanja višegodišnjih korova (slak, pirika, osjak, divlji sirak, troskot) na strništima nakon žetve. Tim postupkom navedene korove na strništu moguće je suzbiti puno jednostavnije nego u kulturi.

U tu svrhu koriste se neselektivni herbicidi na bazi glifosata koji djeluju na većinu jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova: Catamaran 360, Cidokor Plus, Cidokor Max, Roundup Biactive, Roundup Rapid, Total TF, Glyphogan, Boom Efect, Cosmic, Ouragan System 4, Satelite, Glifokor 360 Tf, Herkules. 

Kako bi smanjili brojnost korova na proizvodnoj površini u slijedećoj vegetaciji potrebno je najprije na strništima provesti agrotehničku mjeru prašenja strništa čime naknadno potičemo rast i razvoj korova, a navedene herbicide treba primijeniti kada korovi razviju lisnu masu i dosegnu visinu 15-40 cm. Nakon tretiranja ne obrađivati površinu 21 dan.

 Obavezno prije primjene sredstva pročitajte priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima šećerne repe i cikle

Posljednja preporuke proizvođačima šećerne repe i cikle upućena je prije nešto više od mjesec dana (05.7. 2019.). Ove sezone smo već početkom lipnja (06.6. 2019.) uputili obavijest proizvođačima cikle i šećerne repe o pojavi prvih znakova sive pjegavosti (Ramularia) na poljima šećerne repe i cikle.

Prema višegodišnjim iskustvima prosječno od sredine srpnja do kraja druge dekade mjeseca kolovoza bilježimo jači razvoj najopasnije bolesti lišća šećerne repe – pjegavosti i paleži čiji je uzročnik Cercospora beticola. Tome pridonose ljetne topline i povremeni prodori vlažnih fronti s pljuskovima nakon kojih bilježimo česte jutarnje rose i/ili magle.

Od početka mjeseca kolovoza o.g. na lokalitetima uz riječne doline (Mura, Drava) tijekom deset noći bilježimo dugotrajnu rosu (i sumaglicu), prilikom čega zadržavanje vlage na biljnim organima najčešće traje od 300 do 810 minuta  (od 5 do 13,5 sati)! Također, u posljednjih tjedan dana najviše su dnevne temperature najčešće u rasponu 30,5-34,1°C a obilnije oborine smo bilježili dana 2. i 3. kolovoza 2019. (najviše kiše je tada padalo u središnjem i istočnom dijelu Međimurja uz rijeku Dravu, npr. na području Orehovice u količini od 54,4 mm a na području općine Donje Dubrave u količini  do 50,6 mm)!

Nakon jučerašnjeg vrlo vrućeg dana tijekom jutra puše sjeverni vjetar, a naredne noći očekujemo oko 25 mm oborina, u narednim će danima biti toplo i vrlo sparno razdoblje najvišim temperaturama 25-32°C! Više neće biti tako vruće sa uzastopno 5-6 ljetnih dana kada su temperature u hladovini >31°C, a nove oborine su moguće početkom vikenda (16.8.) i početkom idućeg tjedna (19.8.)!

VAŽNO: Krajem prvog tjedna mjeseca kolovoza (07.8. 2019.) pregledom polja cikle i usjeva šećerne repe na lokalitetima uz rijeku Dravu i akumulaciono jezero HE Čakovec uočena je vrlo jaka pojava pjegavosti lišća (Cercospora beticola) (zaraza lišća >65 %), a zbog vrlo povoljnih uvjeta za razvoj ove bolesti u narednom razdoblju proizvođačima savjetujemo redovito pratiti zdravstveno stanje usjeva i provoditi usmjerene mjere zaštite dopuštenim fungicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Pjegavost i palež lišća repe se prvo pojavi na poljima gdje se šećerna repa ne uzgaja u preporučenom agrotehničkom plodoredu, odnosno na poljima udaljenim do 100 m od prošlogodišnjih repišta.

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na fungicide tijekom protekle 2018. godine potvrđena je unutar populacije bolesti slabija osjetljivost (umjerena rezistentnost) na azoksistrobin. Isti izolati su pokazali osjetljivost na druga dva strobilurina (piraklostrobin i trifloksistrobin). Izolati Cercospora beticola pokazali su općenito smanjenu osjetljivost na triazolni fungicid tetrakonazol. Od 11 izolata 8 ih je pokazalo slabiju osjetljivost ili rezistentnost! (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Ministarstvo poljoprivrede) (https://rezistentnost-szb-hr)!

 Zaštita šećerne repe se obavezno provodi nakon pojave prvih znakova pjegavosti na vanjskoj rozeti lišća, a budući da kritično razdoblje za razvoj ovih bolesti još traje narednih mjesec dana proizvođačima nadalje preporučujemo pregledavati zdravstvenu ispravnost polja, odnosno nakon uočenih znakova nastaviti mjere usmjerene zaštite.

VAŽNO: Budući smo tijekom proteklog mjeseca srpnja  o.g. na lokalitetima uz rijeku Dravu i Muru zabilježili 89,6 mm (Donja Dubrava) do 135 mm (Mursko Središće) i ukupno mjesečno zadržavanje vlage na  biljnim organima u trajanju dužem od 16.500 minuta (a tijekom 15 srpanjskih dana najviše su dnevne temperature bile >30°C), zbog takvih smo uvjeta u proteklom razdoblju zabilježili pravu epifitociju razvoja uzročnika pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora baticola), a bolest se još u jačoj mjeri javlja i na usjevima cikle!

U narednim danima očekujemo naredni jači razvoj ove bolesti, čemu će svakako pogodovati dugotrajne jutarnje rose i temperature zraka od 25° do 32°C, pri čemu su noćne vrijednosti barem 15°C a relativna vlažnost zraka je iznad 90 %!!

Koristiti propisane količine ili doze pripravaka, uz utrošak 300-350 litara škropiva/ha.

Proizvođače šećerne repe obavještavamo da od zadnje dekade mjeseca srpnja i tijekom prve dekade mjeseca kolovoza bilježimo jači let leptira lisnih sovica (Noctuidae), pa je potrebno pratiti usjeve na moguće pojave i štetnost od njihovih gusjenica, pa je prema kritičnim pragovima potrebno moguće primijeniti i neki od dopuštenih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Usjeve cikle u pravilu ne tretiramo protiv lisnih pjegavosti. Moguće je zaštita potrebna samo u usjevima iz ljetne sjetve, poglavito ako se takva polja nalaze blizu usjeva cikle iz proljetne sjetve, jer se tada bolest sa odraslih širi na tek mlade biljčice! U tom slučaju preporučujemo preventivno ili prije jače pojave bolesti protiv lisne pjegavosti tretirati dopuštenim pripravcima, vodeći računa o propisanoj karenci (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Također preporučujemo višekratna folijarna tretiranje usjeva šećerne repe protiv pojave crne truleži srca zadebljalog korijena vodo-topivim hranjivima s naglašenim sadržajem mikro-hranjiva bor (s folijarnim hranjivima ne miješati bakarne pripravke)!

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr