MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Vinogradarstvo

Obavijest vinogradarima

U zadnja 3 dana u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ovisno o lokalitetu pala je značajna količina oborina. Na lokalitetima gdje je palo više od 20 mm kiše potrebno je ponoviti zaštitu od uzročnika plamenjače, pepelnice i sive plijesni  prema preporuci od 25.07.

LOKALITET KOLIČINA OBORINA 28.07.-30.07
Pojezerje 38 l
Metković 47 l
Korčula -Blato 8 l
Konavle -Gruda 35 l
Potomje 23 l
Ušće 24 l
Slivno-Komarna 36 l
Korčula -Čara 4,2 l

Tijekom ovog tjedna napravljen je pregled žutih ploča te je na pojedinim lokalitetima  utvrđena značajna brojnost odraslih jedinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus).

LOKALITET BROJNOST
Pojezerje-Crni vir 71
Staševica 1
Gruda 67
Predvorje-Konavle 2
Potomje 10
Orebić 0
Lumbarda 0
Čara 0

 

Iako na području naše županije nije potvrđena zaraza Zlatnom žuticom vinove loze (Grapevine Flavescence dorée) upućujemo vinogradare  na praćenje i suzbijanje populacije ovog štetnika postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu u redu vinograda. Po vinogradu je dovoljno postaviti 1-2 ploče te ih zamijeniti svaka 2-3 tjedna. Ako se tijekom srpnja primijeti velika brojnost odraslih oblika američkog cvrčka tada je krajem srpnja ili početkom kolovoza potrebno izvršiti tretiranje .

Za suzbijanje američkog cvrčka dozvoljeni su pripravci : Avaunt, Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Cytrin Max, Abanto  i Kristant EC. U ekološkoj proizvodnji je dozvoljen Piretro natura.

Kod izbora pripravaka voditi računa o broju tretiranja tijekom vegetacijske sezone, pri primjeni sredstava za zaštitu bilja voditi računa o karenci.  Nakon tretiranja potrebno je  ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji. Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Skupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja provest će se 28.08.2019. od 14:00 -16:00 u Opuzenu, Jasenska bb ispred Poljoprometa.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U zadnja tri dana zabilježena je velika količina oborina te je stoga potrebno ponovno zaštiti vinograde od plamenjače (Plasmopara viticola), pepelnice (Unicinula necator) i sive plijesni (Botrytis cinerea).

U prethodnoj preporuci navedeni su preparati koji su dozvoljeni za suzbijanje pepelnice i plamenjače.

Protiv sive plijesni su dozvoljeni:  Luna Privilege ( 0,5 l/ha) , Teldor 0,10 -0,15 %), Cantus (0,10-0,12 %) Pyrus 400 SC (2,2 -2,5 kg/ha), Swich 62,5 WG (0,08 %).

Pri primjeni sredstava za zaštitu bilja voditi računa o karenci.

Obilaskom terena (25.07. i 26.07. ) i pregledom žutih ploča utvrđena je velika brojnost odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) u vinogradima koji graniče sa zapuštenim vinogradima ili vinogradima direktno rodnih hibrida u kojima nije provedeno suzbijanje ličinki američkog cvrčka. Na jednom od lokaliteta praćenja nađeno je  više od 50 komada po žutoj ploči tjedno.

Podsjećamo vinogradare da su obavezni u svoje vinograde postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti suzbijanja američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball.  Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka 2-3 tjedna. Po vinogradu je dovoljno postaviti 1-2 ploče.

Ako se tijekom srpnja primijeti velika brojnost odraslih oblika američkog cvrčka tada je krajem srpnja ili početkom kolovoza potrebno izvršiti treće tretiranje.

Za suzbijanje su dozvoljeni: Avaunt, Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Cytrin Max, Abanto  i Kristant EC. U ekološkoj proizvodnji je dozvoljen Piretro natura.

Pri primjeni sredstava za zaštitu bilja voditi računa o karenci.

Zaštitu svakako provesti u večernjim satima radi zaštite pčela.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

U Narodnim novinama 69/2019 objavljena je nova Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze.

 Nažalost, još samo jedan mali dio Krapinsko- zagorske županije vodi se kao nezaražen. Sve ostalo, oko 2/3 površine županije, proglašeno je demarkiranim područjem, što znači  da  je u odnosu na prošlu godinu proglašeno još novih žarišta ( lokaliteti na kojima je zlatna žutica potvrđena laboratorisjkom analizom) i sigurnosnih područja (u krugu od 5 km od granice svakog žarišta). Ovakvi podaci o širenju ove bolesti znače da nismo poduzeli sve što je u našoj moći da se širenje zaustavi ili barem uspori.

Još jednom želim istaknuti koji su simptomi ove bolesti:

 • Uvijanje listova prema dolje po rubu, zbog čega lišće poprima trokutast ili kopljast izgled
 • Žućenje lišća kod bijelih sorata, crvenjenje kod crnih sorata ( promjena boje sve izrazitija prema kraju ljeta)
 • Lišće se drobi stiskom u šaci
 • Mladice ostaju zelene, ne dozrijevaju
 • Grozdići se mogu osušiti nakon cvata ili kasnije, ako se ne osuše, u kasnijim razvojnim fazama se mogu smežurati
 • Formirani grozdovi u berbi imaju nizak sadržaj šećera, a visok udio kiselina
 • Slaba ili nikakva rodnost zaraženih čokota

Ukoliko na osnovu simptoma niste sigurni da se radi o fitoplazmozi, pozovite djelatnike Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva ( bivša Savjetodavna služba) koji će vam pomoći u determinaciji simptoma.

Fitoplazmu koja uzrokuje zlatnu žuticu vinove loze aktivno prenosi američki cvrčak ( Schapoideus titanus) i zato je potrebno njegovo suzbijanje ( ako nema cvrčka- nema ni širenja bolesti).

Ono što se mora poduzeti, ako želimo spriječiti daljnje širenje ove bolesti je slijedeće:

 • Iskrčiti sve čokote koji pokazuju simptome bolesti
 • Pratiti pojavu američkog cvrčka žutim ljepljivim pločama, koje se postavljaju u vinograd krajem lipnja
 • Provoditi suzbijanje američkog cvrčka prema programu suzbijanja, najmanje 2 puta u vegetaciji ( nakon cvatnje i potom za 2-3 tjedna) te ako se odrasli cvrčci i dalje love tijekom srpnja, potrebno je provesti još jedno suzbijanje krajem srpnja. Preporuke za suzbijanje objavljujemo na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Od iznimno je velike važnosti da se svi oni koji uzgajaju vinovu lozu pridržavaju ovih uputa, neovisno o tome imaju li jedan čokot, jednu brajdu, jedan hektar ili 100 hektara vinograda. I jedan bolestan čokot dovoljan je da 1 američki cvrčak s njega proširi fitoplazmozu na mnogo drugih čokota.

Dragi vinogradari, ljubitelji vina i zaljubljenici u naša trsja, na vama je da potaknete i vaše susjede da postupe kako treba u slučaju pojave zlatne žutice jer ne znači ništa vaš trud ako onaj do vas ne poduzima mjere za sprečavanje širenja ove bolesti.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

Obavijest vinogradarima

Obilaskom terena uočen je jaki napad plamenjačom, ali na pojedinim lokalitetima i pepelnicom.

Zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće je provesti preparatima: PROFILER, AZIMUT, ALFIL WG, MOMENTUM TRIO, GALBEN F, FANTIC F, GALBEN-C, FANTIC M, FOLPAN GOLD, FORUM STAR, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MANOXANIL WP, MILDICUT SC, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5, itd.

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) primijenite preparate: NATIVO WG, POSTALON 90 SC, TALENDO, VIVANDO, COLLIS, CRYSTAL, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, DYNALI, TOPAS 100EC, DIFCOR EC, FALCON EC itd.

Važno je preparate birati tako da se koristi onaj preparat koji je najmanje korišten

Potrebno je provoditi kontrolu žutih ljepljivih ploča, te ukoliko se uoče odrasli oblici američkog cvrčka krenuti u tretiranje. Registrirani insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) su: DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, NURELLE D, CHROMOREL – D, AVAUNT EC, CYTHRIN MAX, RELDAN 22 EC, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA. 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Sve poljoprivrednike sa područja Virovitičko-podravske županije obavještavamo da se vrši odvoz prazne ambalaže sredstava  za zaštitu bilja. Prema zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 14/14) , u čl. 20. Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida, u stavaku  (4) piše: „ Korisnici moraju praznu ambalažu od pesticida, ambalažu s ostacima pesticida, pesticide kojima je istekao rok valjanosti, pesticide kojima je istekla registracija ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostatke škropiva odvojeno skupljati i privremeno čuvati do predaje ovlaštenoj osobi sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom“ .

Termin sakupljanja prazne ambalaže je prema rasporedu:

05.09.2018. Slatina

Slatina kom d.o.o. Trg Ruđera Boškovića (stara tržnica) Slatina 8.00 – 11.00

06.09.2018. Pitomača

Iza benzinske postaje u Pitomači Ulica Ljudevita Gaja 134 Pitomača 8.00 – 11.00

 

09.09.2018. Orahovica

PP Orahovica d.d. – Gutmanovci Zakov gaj Gutmanovci 8.30 – 12.00
PP Orahovica d.d. Zdenci b.b. Zdenci 13.00 – 14.30

 

Važna informacija poljoprivrednicima je da se ;

 1. Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

 1. Donosioci otpada dužni su sami ispuniti Prateći list i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada. Otpad proizvođača koji donese otpad bez Pratećeg lista i Deklaracije neće biti prihvaćen. Obrasci Pratećeg lista (Obrazac PL-O) mogu se kupiti u Narodnim novinama.

Akcija “Prateći list”  namijenjena je svima koji proizvode za tržište i ulaze u sustav PDV-a, a imaju ambalaže navedenih proizvođača koje su dužni zbrinuti na zakonom propisani način. Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, C.I.A.K. će za preuzetu količinu otpada posjedniku ovjeriti prateći list. Na taj način pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) imaju dokaz o pravilnom postupanju s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja. Ovjereni prateći list pravne osobe su dužne pokazati inspektoru Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva prilikom obilaska terena.

Ambalaža koja se skuplja mora biti:

 • prazna (ovaj projekt ne pokriva skupljanje/zbrinjavanje neiskorištenih proizvoda)
 • pravilno isprana (prema detaljima iz brošure udruge CROCPA)
 • od navedenih tvrtki članova CROCPA EKO MODELA. Molimo Vas da ne vraćate ambalažu drugih tvrtki jer tvrtka C.I.A.K. neće za nju ovjeravati prateće listove.

 

Za sve dodatne  informacije javiti se u Savjetodavnu službu Virovitičko-podravske županije!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Područje Općine Pitomača  jučer je zahvatilo  nevrijeme  praćeno kišom, tučom i jakim vjetrom ! Izmjerena količina oborina u periodu od 26.-28.07.2019. bila je Sedlarica 63,8 mm/m2 , a Mala Črešnjevica 76 mm/m2 . Savjetujem što prije izvršiti zaštitu biljaka, odnosno zaliječiti  ozljede  na biljnom tkivu da se spriječi ulazak patogena u biljku. Ako se nastavi suho vrijeme doći će do bržeg zacjeljivanja  rana, a ako bude vlažno vrijeme, još će se više stvoriti uvjeti koji pogoduju razvoju bolesti.

Voćne vrste–  preporuča se korištenje pripravaka na osnovi kaptana i ditianona, uz dodatak  bakra ( ovisno o jačini štete ponoviti  2-3 puta zaštitu u razmaku 10 dana ).

 Vinova loza– pripravci na osovi folpeta ( za zaštitu zeljastog dijela)   i dodatak bakra ( zaštita za drvenasti dio) .

Povrće– upotreba jednog od fungicida na osnovu djelatne tvari mankozeb ili  metiram uz dodatak preparata protiv truleži ploda sukladno dozvolama i registracijama.

Ratarstvo – azoksistrobin ili piraklostrobin.

 

Uz navedene pripravke preporuča s dodati jedan od fizioloških stimulatora biljaka ( npr. Drin, Poly amin, Bioplex, i drugi )  ,  mikrobiološka gnojiva ili otopina URA-e ( 0,5%) .

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o korištenim sredstvima za zaštitu bilja,a podaci o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na  web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Mreža skupljanja ambalažnog otpada szb za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način

 

2019

 

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

 

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 

U mjesecu kolovozu na području Vukovarsko srijemske županije određeni su slijedeći termini i lokacije :

Vukovarsko – srijemska županija

02.08.2019.

PZ Bogdanovci Žrtava domovinskog rata bb Bogdanovci 08.30 – 12.30

 

Vukovarsko – srijemska županija

07.08.2019.

Prostor kod sportske dvorane – Ivankovo Bošnjaci 10 Ivankovo 08.30 -12.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

09.08.2019.

Trgovački obrt Tina I.G. Kovačića 106 Ilok  9.00 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

12.08.2019.

Agro Tovarnik Vl. Ivana Burika 34 Tovarnik 9.00 – 11.30

 

Vukovarsko – srijemska županija

16.08.2019.

PZ Napredak Strossmayerova b.b. Babina Greda 9.00 – 10.00
PZ Napredak Velika Cerna 147 Cerna 11.00 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

19.08.2019.

CEZAREJA d.o.o. Soljanska 56 Drenovci 8.30 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

21.08.2019.

Ruris d.o.o. Strosmajerova 61 Bošnjaci 09.00 – 10.30
PZ Napredak V.Nazora 8 Bošnjaci 11.00 – 12.30

 

Vukovarsko – srijemska županija

26.08.2019.

CEZAREJA d.o.o. Skorotinci 7

 

Otok

Industrijska zona

 8.30 -13.00

 

Prateći list koji se dobije prilikom predaje ambalaže sačuvati i pokazati u slučaju dolaska kontrole ili inspekcije.

 

Mira Živković,dipl. inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Proteklog vikenda zabilježena je velika količina padalina, te je potrebno ponovno provesti zaštitu višegodišnjih nasada. U vinogradima zaštitu usmjeriti protiv uzročnika pepelnice (Uncinula necator), plamenjače (Plasmopara viticola), te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Pripravci koji se mogu koristiti za pepelnicu i plamenjaču navedeni su u prethodnoj preporuci za vinogradare (16.07.2019.).

U borbi protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti: Cantus, Luna Privilege, Pyrus 400 SC, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500.

Vinogradarima preporučamo da i dalje pomoću žutih ljepljivih ploča prate pojavu američkog cvrčka. Ukoliko se tijekom srpnja utvrdila njegova prisutnost, tada je potrebno tretirati krajem ovog ili početkom sljedećeg mjeseca.

Za suzbijanje američkog cvrčka mogu se koristiti registrirani insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Avaunt EC, Cythrin max, Reldan 22 EC. U EKO proizvodnji dopuštenje imaju pripravci: Abanto, Kristant EC, te Piretro natura.

Prednost dati pripravcima koji su najmanje puta korišteni, radi sprječavanja pojave rezistentnosti.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Tretiranje obaviti u vrijeme kada pčele ne lete !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest vinogradarima

Upozoravamo vinogradare da je do sada primijenjena zaštita isprana značajnim količinama oborina koje su na našem području pale u posljednja dva dana!!!

Po smirivanju vremenskih prilika ponoviti zaštitu protiv plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), a zonu grozda zaštititi protiv sive plijesni (Botrytis cinerea).

Prema mjerenjima agroklimatskih stanica bilježimo slijedeće količine oborina:

 

LOKALITET

 

količina oborina 27/28.07. mm/m²do 13.00 h

Srednje vrbničko polje 51,1 mm
Gornje vrbničko polje 78,7 mm
Jurandvor 129,1 mm
Vinodol 72,4 mm
Porat/Malinska 75,4 mm
Cres 109,2 mm

 

Bilježimo ostvarene uvijete za infekcije plamenjače (27. i 28.07), pepelnice (28.07.) i  povoljne uvijete za razvoj sive plijesni.

Za posljednja tretiranja protiv plamenjače vinove loze prednost dati pripravcima na osnovi bakra ili  kombinacijama sa bakrom.

Pregled pripravaka na osnovi bakarnih spojeva za primjenu na vinovoj lozi (izvor FIS).

 

AKTIVNA TVAR

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

NAČIN DJELOVANJA

 

KARENCA

MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z kontaktno 35 3
bakarni oksiklorid CUPRABLAU Z 35 WG kontaktno, površinsko 21 6
bakarni oksiklorid CODIMUR SC

 

površinsko 15 3
bakarni oksiklorid CODIMUR 50

 

površinsko 15 3
bakarni oksiklorid COPPER KEY FLOW

 

površinsko 15 3
bakarni oksiklorid CUPRA površinsko 15 3
bakarni oksiklorid COPERR KEY površinsko 15 3
bakarni oksiklorid CUPROCAFFARO 50 WP   35 2
bakarni oksiklorid RAME CAFFARO 32 WP kontaktno 35 3
bakarni oksiklorid CUPROPIN   35 3
bakarni oksiklorid NEORAM WG kontaktno 35 3
bakarni oksiklorid, metalaksil M RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP   35 2
bakarni oksiklorid, metalaksil M RIDOMIL GOLD R sistemično 21 2
bakarni oksiklorid, cimoksanil CURZATE B WG   35 2
bakarni oksiklorid, benalaksil GALBEN C   35 2
bakarni oksiklorid COPPER LAINCO površinsko 15 3
bakarni oksid NORDOX 75 WG kontaktno 35  
bordoška juha BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP kontaktno 35 3
bakarni hidroksid CHAMPION kontaktno 35 3
bakarni hidroksid CHAMPION WG 50 kontaktno 35 3
bakarni hidroksid CHAMPION FLOW SC   35 4
zoksamid, tribazični bakreni sulfat AMALINE FLOW kontaktno 28 2

 

Protiv pepelnice vinove loze mogu su koristiti pripravci na osnovi  sumpora (Izvor FIS).

 

AKTIVNA TVAR

 

TRGOVAČKI NAZIV

 

NAČIN DJELOVANJA

 

KARENCA

MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
sumpor CHROMOSUL 80, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, KUMULUS DF, SULFOLAC 80 WG,SUMPOR SC-80,BRIMFLO, THIOVIT JET, kontaktno 35/u kombinaciji sa ditiokarbamatnim fungicidima 56 4
sumpor SUMPOR WG 80 površinsko 5 8
sumpor MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS kontaktno 5 8

 

Značajne količine oborina koje su pale uzrokovati će nagli dotok sokova prema bobicama stoga preporučamo provesti zaštitu zone grozda protiv botritisa (Botrytis cinerea) pripravcima na osnovi fludioksonila, pirimetanila, fenheksamida, boskalida ili fluopirama.

U tablici pregled registriranih pripravaka protiv sive plijesni na vinovoj lozi (Izvor FIS).

 

AKTIVNA TVAR

 

TRGOVAČKI NAZIV

NAČIN DJELOVANJA  

KARENCA

MAKSIMALNI BROJ TRETIRANJA U VEGETACIJI
ciprodinil i fludioksonila  

SWITCH 62,5WG

  21 2
fludioksonil GEOXE kontaktno 21 2
pirimetanila PYRUS 400 SC inhibitorno 28 2
pirimetanil SCALA kontaktno, translaminarno 21 1
fenheksamida TELDOR SC 500 kontaktno 21 2
boskalida CANTUS   28 2
fluopiram LUNA PRIVILEGE sistemično 21 2
kalijev hidrogen karbonat ARMICARB kontaktno 1 8

 

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Obilaskom terena i pregledom žutih ploča utvrđena je visoka brojnost odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) u vinogradima koji graniče s sa zapuštenim vinogradima ili vinogradima direktno rodnih hibrida u kojima nije obavljeno suzbijanje ličinki američkog cvrčka. Na pojedinim su žutim ljepljivim pločama zabilježeni tjedni ulovi od 8 do 10 odraslih američkih cvrčaka!

Podsjećamo vinogradare da u svoje vinograde trebaju postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti suzbijanja američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball).

Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada je potrebno krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Za suzbijanje američkog cvrčka mogu se koristiti insekticidi: Avaunt, Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel-D, Cythrin Max, Abanto, Krisnt EC te ekološki insekticid Piretro Natura.

 

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr