MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Voćarstvo i maslinarstvo

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada oraha

U nasadima oraha protiv štetnika orahove muhe (praćene na žutim pločama ) mogu se primijeniti insekticidi kao : Calypso 480 i Imidan WG. Ponoviti nakon 2 tjedna.

Kod manjih nasada ili pojedinačnih stabala ulov na žute ploče može smanjiti brojnost ovog štetnika.

Protiv bolesti (bakterioza, antraknoza) u nasadima oraha mogu se primijeniti pripravci

 na bazi bakra:

 Champion 50WG- bakterijske i gljivične bolesti osim pepelnice

Cuprablau Z-bakterijska pjegavost Xanthomonas campestris

Bordoška juha Caffaro 20WP-bakterijska pjegavost-Xanthomonas campestris

 na bazi mankozeba Dithan DG Neotec- siva pjegavost –Ophiognomonia leptostylia

Signum (a.t. boskalid+piraklostobin) siva pjegavost –Ophiognomonia leptostylia

Systhane 20 EW (a.t. milobutanil ) siva pjegavost –Ophiognomonia leptostylia

 

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom a u ovoj fazi posebno obratiti pažnju na dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetacijsku sezonu, vrijeme primjene i karencu .

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dpl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest voćarima

Let jabučnog savijača ( Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova i dalje traje te je potrebno provoditi zaštitu jednim od ineskticida: Mospilan 20 SP, Coragen 20, Calypso SC 480, Imidan 50 WG i sl.

Za zaštitu nasada jabuka od fuzikladija ( Venturia inaequalis), pepelnice ( Podosphaera leucotricha) i skladišnih bolesti preporučujemo primjenu jednog od pripravaka: Nativo 75 WG, Luna Expirience ili Bellis.

Prilikom korištenja bilo kojeg od sredstava za zaštitu bilja, voditi računa o karenci.

Prije kombiniranja više pripravaka za zaštitu bilja, raspitajte se o mogućnostima miješanja ( kompatibilnosti).

Pripravke koristite isključivo prema FIS bazi podataka i sukladno uputstvima dobivenim uz sredstvo prilikom kupnje.

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.

E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Obavijest maslinarima

 Upozoravamo maslinare s područja Istre da ovisno od lokaliteta do lokaliteta, bilježimo let maslinina muha ( Bactrocera oleae), slabijeg do srednjeg intenziteta.

Stoga upozoravamo maslinare da nastave s preventivnim mjerama zaštite, kako je dano u preporuci od 09.07.2019.

 

U preventivne mjere spada i metoda zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje.

 

U tu svrhu se  može koristiti gotovi pripravak ili umjesto gotovog pripravka može se koristiti neki od  insekticida dozvoljenih na maslini uz dodatak atraktanta ( Buminal).

 

Ova metoda zasniva se na tome da se prskaju samo dijelovi krošnje ili samo pojedine grančice i to u pravilu koje su manje rodne. Tretiranje ponavljamo svakih 10-12 dana i obavezno nakon kiše.

 

Također preporučujemo maslinarima da u svoje nasade objese žute ploče te na taj način prate populaciju u svojim nasadima.

Prag štetnost je 2 muhe tjedno na ljepljivoj žutoj ploči ili 5% napadnutih plodova.

 

Kurativno tretiranje ili tretiranje širom, opravdano je ako se postotak zaraze kreće između 10-15 % ( Jaje i ličinka)  ili kod pojave maslininog svrdlaša ( Caenorhinus cribripennis).

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

 

 

 

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

E mail – Marina.Kocijancic@mps.hr

 

Obavijest maslinarima

Pregledom lovki na kontrolnim punktovima bilježi se opadanje ulova i leta  1. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae)  te je isti slabijeg  intenziteta. Izuzetak od navedenog je lokalitet Široke u zaleđu Primoštena gdje je let maslinine muhe srednjeg intenziteta.

 

Nakon pregleda  uzoraka plodova maslina,  sa različitih područja županije, utvrđena je zaraza koja se kreće od 7-9%  aktivnih uboda (pronađena su jaja i žive ličinke ). Postotak živih ličinki kreće se od 0- 6%.

Žive ličinke pronađene su u uzorcima sa područja zeleđa Primoštena 6% i zaleđa Pirovca 2%.

Na sortama sitnijeg ploda uočen je pojačan napad svrdlaša.

 

Preporuča se maslinarima da u narednih nekoliko dana obiđu svoje maslinike, uzmu uzorke plodva i izvrše pregled istih (100 plodova po lokalitetu) utvrde postotak zaraze a mjere zaštite prilagode dobivenim rezultatima.

 

Kurativno tretiranje (tretiranje širom, cijele krošnje) opravdano je provoditi kada se broj aktivnih uboda (jaje+ličinka) kreće između 10 -15%.

Za ovu namjenu dozvoljeni su pripravci na osnovu djelatnih tvari:

Deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER)

Dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION, ROGOR 40)

Fosmet (IMIDAN 50 WG).

Pripravak ROGOR 40 registriran je za suzbijanje maslininog svrdlaša. 

 

Prag štetnosti za primjenu metode zatrovanih mamaka je više od 5% napadnutih plodova (jaje +ličinka). Metodom zatrovanih mamaka suzbijaju se odrasli oblici maslinine muhe, ženke, prije nego odlože jaje u plod.  (vidi preporuku od 12.07. 2019. )

 

 

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 18.09.2019. u Primoštenu Burnom, Draga 6, od 10:00 -11:30 i u Drnišu lokalitet Cecela od 13:00-15:00.

 

 

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

 

Obavijest proizvođačima jabuka

Razdoblje od posljednje preporuke za zaštitu jabuka obilježilo je toplo i sparno vrijeme s povremenim olujnim nevremenima praćenim obilnom kišom. Tijekom ljetnih mjeseci zaštitu jabuka je potrebno ponoviti ovisno o količini oborina od posljednje zaštite, a u posljednji 14 dana naše su agroklimatske stanice zabilježile od 26 do 50 litara kiše.

Prognostičari i u narednom razdoblju najavljuju slične vremenske uvjete što će pogodovati razvoju sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke i različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum /Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp. i dr.). Zaraze uzročnicima truleži nastaju u  fazi dozrijevanja plodova, a znakove bolesti često uočavamo tek u procesu skladištenja.

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) i krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) mogu se koristiti pripravci na bazi strobilurina kao što su Stroby (K 35) , Zato plus (K 21), Zato 50 WG (K 14) ili kombinirani pripravci (Nativo 75 WG, Luna expirience).

Za zaštitu od različitih uzročnika truleži plodova prednost dajemo pripravcima navedenim u tablici.

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca
kaptan Caption 80 WG, Kapetan 80 WG,  Scab 80 WG krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova 21 dan
tiofanat-metil Topsim M 500 trulež ploda 14 dana
fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana
fluopiram

tebukonazol

Luna expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana
trifloksistrobin

tebukonazol

Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana
piraklostrobin

boskalid

Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču;

14 dana za jabuke za tržište

 

Vodite računa o karenci odabranih pripravaka kad ih primjenjujete na ljetnim sortama jabuka!

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je potrebno redovito obavljati zaštitu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm (K 7), Affirm Opti (K 7), Coragen 20 SC (K 14), Imidan 50 WG (K 28), Reldan 22 EC (K 21), Mospilan 20 SG (K 14), Calypso SC 480 (K 14), Delegate 250 WG  (K 7) i dr.

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima malina i kupina

Posljednjih godina se na malinama i kupinama javljaju problemi sa octenom voćnom mušicom koja isključivo napada zdrave plodove i na taj način čini velike štete proizvođačima. Plodovi nemaju više zadovoljavajuću kvalitetu.

Suzbijanje se može vršiti pripravkom: CALYPSO SC 480 koji je dozvoljen na otvorenom ali se treba pridržavati karence od 14 dana.

Osim toga preporuča se postavljanje lovnih posuda. Mogu se koristiti plastične boce od 1/2 litre na kojoj ispod čepa na 3 cm se izbuše rupe promjera oko 5 mm i u njih se ulije jabučni i vinski ocat u omjeru pola, pola i nekoliko kapi tekućeg deterdženta.

Lovne posude postavljati na visinu 1,5 m uz rubove nasada ili na tlo između redova.

Obavezno je i redovito odstranjivati zaražene plodove.

U slučaju pojave sive plijesni mogu se koristiti fungicidi kratke karence kao što su: SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC, PYRUS SC.

Sva sredstva koristiti sukladno uputama proizvođača, ambalažu zbrinuti na propisan način, te obavezno voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

Email: marija.kupresak@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuka

Povremeni pljuskovi i toplo vrijeme idealni su za razvoj bolesti jabuke. Preporučujemo izvršiti zaštitu nasada jabuke od sekundarnog širenja fuzikladija (Venturia inequalis), pepelnice (Podosphaera leucotricha) i skladišnih bolesti jednim od pripravaka navedenim u prethodnoj preporuci Luna Expirience, Nativo 75 WG ili Bellis.

I dalje bilježimo let jabučnog savijača (Cydia pomonella), te je u nasadima jabuka potrebno redovito provoditi njegovo suzbijanje insekticidima: Calypso SC 480 (karenca 14 dana), Mospilan 20 SP (karenca 14 dana), Coragen 20 (karenca 14 dana), Affirm (karenca 7 dana), Imidan 50 WG (karenca je 28 dana), Reldan 22 EC (karenca je 21 dan), Delegate 250 WG (karenca je 7 dana).

Pripravke koristite isključivo prema uputama dobivenim uz sredstvo i prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu od sredstva za zaštitu bilja zbrinuti prema zakonskim odredbama te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Dunja Prvčić, mag.ing.fitomedicine
dunja.prvcic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima jabuka

Visoke dnevne temperature praćene oborinama pogoduju razvoju sekundarne zaraze krastavosti jabuke (Venturia inaequalis), gorka trulež plodova  (Colletotrichum spp), smeđa trulež ploda (Stemphylium spp), trulež plodova (Neofabraea spp).  Kod zaštite posebnu pozornost treba dati zaštiti ploda te kod izbora fungicida vodite računa da oni djeluju na suzbijane gore navedenih bolesti te da se poštuje karenca.

 

PRIPRAVAK BOLEST KARENCA
SCRAB 80 WG

KAPETAN 80 WG

CAPTION80 WG

krastavost, trulež ploda, gorka trulež ploda  

21 dan

TOPSIN M 500 trulež ploda 14 dana
GEOXE Siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana

 

 

Za suzbijanje pepelnice mogu se primijeniti pripravci:  Stroby (karenca 35 dana), Zato 50 WG (karenca 14 dana), Narivo 75 WG (karenca 35 dana) ili Luna Experience (karenca 14 dana) .

 

Također je potrebno i redovito suzbijanje  jabučnog savijača (Cydia pomonella), a za zaštitu može se primijeniti jedan od insekticida: Mospilan 20 SP (karenca 14 dana), Reldan 22 EC (karenca 21 dana), Calypso SC 480 (karenca 14 dana),   Coragen 20 SC (karenca 14 dana) ili  Affirm (karenca 7 dana)  .

 

Preporučamo da obratite pozornost na broj dozvoljenih primjena fungicida tijekom  jedne vegetacijske godine  te da vodite računa o karenci.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

Andreja.v-pofuk@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima oraha

Orahova muha (Rhagoletis completa) je štetnik koji  odlaže jaja u zeleni orah. Mjesto uboda potamni u obliku male crne točkice koja se ishranom ličinki povećava te zelena lupina oraha postaje mekana i s vremenom pocrni pa se zalijepi za ljusku oraha od koje se onda teško odvaja.

Let orahove muhe traje od sredine srpnja pa sve do kraja rujna, a prve muhe ulovljene sredinom srpnja te je potrebno obaviti suzbijanje ovog štetnika. Insekticidi registrirani za suzbijanje odraslog oblika orahove muhe su Imidan 50 WG i Calypso SC 480.

Važno je napomenuti da ranijom pojavom orahove muhe od polovice srpnja pa do polovice kolovoza nastaju veće štete jer ličinke muhe oštećuju tkivo peteljke pa se plod slabije razvija, potamni, smežura se i pljesnivi. Muhe koje lete u drugoj polovici kolovoza nisu tako opasne jer kao posljedica njihova razvoja pocrni samo dio zelene ljuske ploda, dok jezgra ostaje neoštećena.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

Andreja.v-pofuk@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

U proteklom tjednu bilo je obilnih padalina s jakim vjetrom što je pogodovalo razvoju truleži koštičavog voća koje je u fazi dozrijevanja.  Potrebno je provesti zaštitu nasada  i pritom obratiti pozornost na karencu odabranog preparata. Zaštitu nikako ne provoditi na sortama koje se beru.

Dozvoljeni fungicidi na breskvi protiv truleži plodova i pepelnice su: Luna experience, Indar 5 EW (k- 3 dana) , Systane 20 EW i i Nativo 75 WG (k- 7 dana). Za suzbijanje truleži plodova registrirani su Signum DF, Chorus 50 WG, Swich 62,5 i Teldor. Na nektarinama  su dozvoljeni Nativo 75 WG, Systane 20 EW, Signum DF, Swich 62,5 i Chorus 50 WG.

Pregledom feromonskih trapova ustanovljena je prisutnost breskvinog savijača (Cydia molesta)  i breksvinog moljca (Anarsia lineatella). Za suzbijanje breskvinog savijača  treba izabrati preparate kraće karence:

Avaunt (K- 7 i Nativo 75 WG dana), Affirm (K-7 dana), Delegate 250 WG (K-7 dana) i Runner SC (K-7 dana).

U voćnjacima je ustanovljen let i odlaganje jaja druge generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana). Za suzbijanje se preporučaju preparati kreće karence : Delegate 250 WG i Affirm opti (karenca 7 dana).

Protiv truleži plodova šljiva dozvolu imaju: Chorus 50 WG, Nativo 75 WG Swich 62,5 (karenca 7 dana) te Indar 5 EW i Teldor (karenca 3 dana).

Pregledom voćnjaka ustanovljena je prisutnost kozičavosti lista višnje i trešnje  (Blumeriella japii) te je u nekim voćnjacima nastao potpuni gubitak lista. Preporuka je učiniti još jednu zaštitu. U tu svrhu se nakon bebe mogu upotrijebiti pripravci Dithane M-45 , Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45 i Chromodin S-65.

Prilikom zaštite voća u fazi dozrijevanja vodite računa o karenci odabranih pripravaka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristiti isključivo prema pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive upotrebe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) obaveza je voditi evidencije o primjeni sredstava za zaštitu bilja. Sredstva koja se drže na gospodarsvu treba skladištiti na propisani način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr