Ivo Batinović, dipl. ing. agr.

Informacije
Specijalnost:
Lokacija
Adresa
Trg kralja Tomislava 16
Ured Ministarstva poljoprivrede
20340 Ploče
Dubrovačko-neretvanska županija
Detailed Information