Katarina Šostarec, mag. ing. agr.

Informacije
Lokacija
Adresa
Trg Svetog Jurja 5
Zgrada Prekršajnog suda, Ured Ministarstva poljoprivrede
48350 Đurđevac
Koprivničko-križevačka županija
Detailed Information