Ljubomir Peričić, dipl. ing. agr.

Informacije
Specijalnost:
Lokacija
Adresa
Ulica Ivana Mažuranića 30/I
Bivša vojarna, Ured Ministarstva poljoprivrede
23000 Zadar
Zadarska županija
Detailed Information