Maja Ficović, mag. ing. morskog ribarstva

Informacije
Specijalnost:
Lokacija
Adresa
Trg kralja Tomislava 1
Zgrada Općine, Ured Ministarstva poljoprivrede
20230 Ston
Dubrovačko-neretvanska županija
Detailed Information