dr. sc. Mirna Ceranić

Informacije
Lokacija
Adresa
Ulica Bernardina Frankopana 13
Ured Ministarstva poljoprivrede
47300 Ogulin
Karlovačka županija
Detailed Information