Nenad Đura, dipl. ing. agr.

Informacije
Specijalnost:
Lokacija
Adresa
Školska ulica 22
Općina Kloštar Ivanić, Ured Ministarstva poljoprivrede
10310 Kloštar Ivanić
Zagrebačka županija
Detailed Information