Nikola Gržan, dipl. ing. agr.

Informacije
Specijalnost:
Lokacija
Adresa
Ulica Jurja Haulika 14
Obrtnička komora Karlovačke županije, Ured Ministarstva poljoprivrede
47000 Karlovac
Karlovačka županija
Detailed Information