Predrag Janeš, struč. spec. ing. agr.

Informacije
Lokacija
Adresa
Ulica Narodnog oslobođenja 2
Ured Ministarstva poljoprivrede
51306 Čabar
Primorsko-goranska županija
Detailed Information