Ružica Kovačević, dipl. ing. agr.

Informacije
Specijalnost:
Lokacija
Adresa
Ulica Matije Gupca 2
Ured Ministarstva poljoprivrede
32284 Stari Mikanovci
Vukovarsko-srijemska županija
Detailed Information