mr. sc. Tatjana Međimurec

Informacije
Specijalnost:
Lokacija
Adresa
Svilarska ulica 6
Ured Ministarstva poljoprivrede
48000 Koprivnica
Koprivničko-križevačka županija
Detailed Information