Tatjana Oršolić, dipl. ing. agr.

Informacije
Specijalnost:
Lokacija
Adresa
Ulica Josipa Jurja Strossmayera 18/II
Ured Ministarstva poljoprivrede
32270 Županja
Vukovarsko-srijemska županija
Detailed Information