Valentina Andrić, mag.ing. morskog ribarstva

Informacije
Specijalnost:
Lokacija
Adresa
Ulica Ivana Mažuranića 30
Bivša vojarna, Ured Ministarstva poljoprivrede
23000 Zadar
Zadarska županija
Detailed Information