MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Brodsko-posavska

Obavijest ratarima!

U tijeku je žetva ječma, a kroz nekoliko dana započinje i žetva pšenice. Proizvođače žitarica upozoravamo na potrebu dezinfekcije skladišta, tavana i ambara prije unosa prinosa ovogodišnje žetve.

Dezinfekciju je moguće provesti nekim od pripravaka: ACTELLIC DIMNI GENERATOR, K-OBIOL EC 25, KOFUMIN 308 EC, SILICO-SEC, DETIA DEGESCH PLOČE (TRAKE) i dr.

Također pozivamo poljoprivrednike da ukoliko posjeduju prošlogodišnje prinose žitarica da ih stave u kut skladišnog prostora ili potpuno izdvoje. Ako su uskladišteni proizvodi zaraženi nekim od skladišnih štetnika potrebno je izvršiti zaštitu jednim od pripravaka: SILICO-SEC, K-OBIOL EC 25, KOFUMIN 308 EC, KOFUMIN 77 UL, ACTELLIC 50 EC i dr.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Kršić, mag. ing. agr.
E-mail: marina.krsic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Iza nas je iznimno nepovoljno i nestabilno vrijeme praćeno visokom temperaturom, jakim vjetrom, kišom i na brojnim lokalitetima tučom. Najave su da će se takve vremenske prilike nastaviti i dalje. Vinograde je nakon tuče potrebno što prije tretirati folijarnim biognojivima ili fiziološkim stimulatorima biljaka, npr. Amalgerol, Poly-Amin, Drin i sl.

Ukoliko je od posljednje zaštite vinograda prošlo 8 dana potrebno je nastaviti sa redovnom zaštitom vinove loze od uzročnika plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i botritisa (Botrytis cinerea) jednim od dozvoljenih pripravaka.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze može se upotrijebiti jedan od fungicida: RIDOMIL GOLD COMBI  45 WG, PERGADO F, ACROBAT MZ WG, MIKAL PREMIUM F, CURZATE F, FORUM STAR, MIKAL FLASH, ORVEGO, FYLAL DOUBLE, PROFILUX i dr.

Protiv pepelnice upotrijebiti  jedan od sistemičnih fungicida: DOMARK 40 ME, DYNALI, LUNA EXPERIENCE FALCON EC 460, SYSTHANE 24 E, FOLICUR EW 250, NATIVO 75 WG, TALENDO, POSTALON 90 SC, STROBY WG i dr.

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) preporučujemo primjenu specifičnih botriticida: TELDOR SC 500, CANTUS, SWITCH 62,5 WG, PYRUS 400 SC, CHORUS 75 WG, GEOXE, ARMICARB i dr.

Ukoliko da sada niste završno vrijeme je za prvo suzbijanje američkog cvrčka, vektora uzročnika trenutno najopasnije bolesti vinove loze zlatne žutice vinove loze!

Tretman treba izvršiti jednim od registriranih insekticida: DECIS 2,5 EC, CYTHRIN MAX, SUMIALFA 5 FL, NURELLE D, CHROMOREL –D, RELDAN 22 EC, AVAUNT EC, ABANTO, KRISANT EC ili u ekološkoj proizvodnji PIRETRO NATURA.

Pogledati preporuku vinogradarima od 19.06.2019.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Kršić, mag. ing. agr.
E-mail: marina.krsic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

UPOZORENJE! VRIJEME JE ZA PRVO SUZBIJANJE AMERIČKOG CVRČKA, VEKTORA UZROČNIKA TRENUTNO NAJOPASNIJE BOLESTI VINOVE LOZE ZLATNE ŽUTICE VINOVE LOZE!

 Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018) nakon cvatnje vinograda preporučujemo prvo ovogodišnje usmjereno suzbijanje ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus).

Prvi tretman treba izvršiti jednim od registriranih insekticida: DECIS 2,5 EC, CYTHRIN MAX, SUMIALFA 5 FL, NURELLE D, CHROMOREL –D, RELDAN 22 EC, AVAUNT EC, ABANTO, KRISANT EC ili u ekološkoj proizvodnji PIRETRO NATURA.

 Drugi tretman treba izvršiti dva do tri tjedna nakon prvog tretmana o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.

Apeliramo na sve posjednike vinove loze naše Županije da izvrše ova dva preventivna tretiranja vinove loze protiv američkog cvrčka kako bi smanjili njegovu brojnost, a time smanjili i opasnost od pojave i širenja ove najopasnije bolesti vinove loze.

Prije primjene insekticida kako bi zaštitili pčele potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradima, a tretiranje obaviti u večernjim satima kada nema pčela.

Preporučamo vinogradarima postavljanje žutih ljepljivih ploča za praćenje navedenog štetnika. Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju se svaka 2-3 tjedna.

 Dodatno, u narednim danima očekujemo toplo i vrlo sparno razdoblje s mogućim oborinama lokalnog karaktera. Preporučamo vinogradarima da nastave redovnu zaštitu vinove loze od uzročnika plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i botritisa (Botrytis cinerea) jednim od dozvoljenih pripravaka.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze može se upotrijebiti jedan od fungicida: RIDOMIL GOLD COMBI  45 WG, PERGADO F, ACROBAT MZ WG, MIKAL PREMIUM F, CURZATE F, FORUM STAR, MIKAL FLASH, ORVEGO, FYLAL DOUBLE, PROFILUX i dr.

Protiv pepelnice upotrijebiti  jedan od sistemičnih fungicida: DOMARK 40 ME, DYNALI, LUNA EXPERIENCE FALCON EC 460, SYSTHANE 24 E, FOLICUR EW 250, NATIVO 75 WG, TALENDO, POSTALON 90 SC, STROBY WG i dr.

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) nakon cvatnje preporučujemo primjenu specifičnih botriticida: TELDOR SC 500, CANTUS, SWITCH 62,5 WG, PYRUS 400 SC, CHORUS 75 WG, GEOXE, ARMICARB i dr.

 Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Kršić, mag. ing. agr.
E-mail: marina.krsic@mps.hr

 

 

Obavijest za povrtlare

Krumpir je potrebno je zaštititi od bolesti plamenjače krumpira (Phytophthora infestans) koristeći jedan od fungicida: Akrobat MZ WG, Pergado MZ, Ranman top, Infinito i dr.

Prilikom prskanja koristiti dovoljno škropiva zbog povećane mase cime.

Zaštita luka od plamenjače (Peronospora destructor) može se izvršiti jednim  od pripravaka: Akrobat MZ WG, Ortiva, Quadris, Ridomil Gold pepite, Galben M. U škropivo obavezno dodati okvašivač zbog boljeg prijanjanja uz list luka.

Prije upotrebe pročitati upute, provjeriti u FIS-bazi, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest za voćare

U nasadima jabuka i krušaka potrebno je nastaviti zaštitu od bolesti mrljavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) i pepelnice na jabukama (Podosphaera leucotricha).

Preporučujemo izvršiti zaštitu prije najavljenih oborina koristeći se kontaktnim pripravcima: Dithane M-45, Polyram DF, Delan Pro, Penncozeb 75DG, Mankozeb, Star 80, Pinozeb M-45, Manfil 80 WP i dr.

Za suzbijanje pepelnice u jabukama mogu se koristiti: Luna Experience, StrobyWG, Zato 50 WG ili Chromosul 80, Thiovit jet, Sumpor SC80. Zaražene grančice obavezno mehanički odstranjivati iz voćnjaka.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella)primijeniti  jedan od insekticida: Coragen20SC, Runner 240 SC, Insegar 25WP, Calypso SC480, Mospilan 20SW.

Zbog toplog vremena obavezno pratiti pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i po potrebi koristiti dozvoljeni pripravak za suzbijanje.

U nasadima pratimo moguću pojavu kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus).

U nasadima krušaka za suzbijanje kruškine buhe (Psylla pyri) koristiti jedan od pripravaka: Vertimec 018EC, Kraft18 EC, Apache.

Pripravcima dodati mineralnog ulja prskati u večernjim satima kada pčele ne lete.

Prije svake upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS)

Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl. ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest proizvođačima lijeske

Obzirom na visoku vlažnost zraka, stvoreni su  idealni uvjeti za razvoj bolesti lijeske, zato je potrebno izvršiti zaštitu protiv pjegavosti lista (Piggatia corylii), i sive pjegavosti (Gnomnia leptostyla) jednim od fungicida: Signum, Systhane 20 EW i dr.

Protiv lisnih moguće je primijeniti jedan od insekticida Decis 100, Rotor super itd.

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.
Marijana.Milusic@mps.hr

 

Obavijest vinogradarima

Iza nas je vremenski period obilnih oborina, visoke relativne vlage zraka i temperatura nižih od prosjeka, a u narednim danima očekujemo toplo i vrlo sparno razdoblje s mogućim oborinama lokalnog karaktera. Svi spomenuti uvjeti pogoduju razvoju uzročnika bolesti i širenju bolesti unutar vinograda. Preporučamo vinogradarima da redovno vrše zaštitu vinove loze od uzročnika plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i ranog botritisa (Botrytis cinerea) jednim od dozvoljenih pripravaka.

Za zaštitu od plamenjače vinove loze može se upotrijebiti jedan od fungicida: RIDOMIL GOLD COMBI  45 WG, PERGADO F, ACROBAT MZ WG, MIKAL PREMIUM F, CURZATE F, FORUM STAR, MIKAL FLASH, ORVEGO, FYLAL DOUBLE, PROFILUX i dr. Folpet u pripravcima MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, FORUM STAR smanjit će mogućnost razvoja ranog botritisa vinove loze.

Protiv pepelnice upotrijebiti  jedan od sistemičnih fungicida: DOMARK 40 ME, DYNALI, LUNA EXPERIENCE FALCON EC 460, SYSTHANE 24 E, FOLICUR EW 250, NATIVO 75 WG, TALENDO, POSTALON 90 SC, STROBY WG i dr.

UPOZORENJE! VRIJEME JE ZA PRAĆENJE AMERIČKOG CVRČKA, VEKTORA UZROČNIKA ZLATNE ŽUTICE VINOVE LOZE, A VRLO BRZO DOĆI ĆE VRIJEME I ZA PRVO OBVEZNO SUZBIJANJE AMERIČKOG CVRČKA, O ČEMU ĆETE BITI PRAVOVREMENO OBAVIJEŠTENI!

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Kršić, mag. ing. agr.
E-mail: marina.krsic@mps.hr

Obavijest za voćare

Izrazito nepovoljne vremenske prilike omogućuju razvoj bolesti na jabukama i kruškama.

Preporučujemo proizvođačima  da izvrše zaštitu od bolesti čađavosti lista i ploda (Venturia inaequalis) na jabukama i kruškama. Za zaštitu koristiti sistemični i preventivni pripravak  vodeći brigu o dozvoljenom broju primjene u toku vegetacijske sezone.

Sistemični pripravci su: Score 250 EC, Difcor, Indar 5EW, Domark 40 ME, Scala, Pyrus 400SC, Sercadis.

Kontaktni ili preventivni pripravci su: Polyram DF, Folpan 80 WDG, Captan 80 WG, Dithane M-45, Dithane DGneotec i dr.

U nasadima jabuka za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) mogu se primijeniti:  Stroby WG, Luna experience, Chromosul 80, Sumpor SC 80, Thiovit Jet.

Zaražene izboje pepelnicom mehanički odstranjivati iz voćnjaka.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti  sukladno FIS-u.

Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.
e-mail Mara.Maglic©mps.hr

Obavijest proizvođačima višanja

Višnje su u fazi promjene boje i stoga upozoravamo proizvođače da obave zaštitu od štetnika trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi) koja uzrokuje crvljivost višnje jednim od dozvoljenih pripravaka: Mospilan 20 SP, Imidan 50 WG, Decis 100EC, Chromgor.

Prilikom odabira pripravka voditi brigu o dužini karence i vremenu zriobe višnje.

Prije upotrebe obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti sukladno FIS-u. Evidentirati prskanje i pravilno zbrinuti ambalažu.

Mara Maglić dipl.ing.

Mara.Maglic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od zadnje preporuke za zaštitu vinove loze prošlo je 8 dana. Zbog nestabilnih vremenskih uvjeta sa čestim padalinama potrebno je nastaviti sa zaštitom vinograda od uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) i ranog botritisa (Botrytis cinerea), jednim od dozvoljenih pripravaka.

Radi sprečavanja pojave crne pjegavosti i plamenjače može se upotrijebiti jedan od slijedećih pripravaka sistemičnog djelovanja: CURZATE F, FORUM STAR, MIKAL PREMIUM F, MIKAL FLASH, PROFILUX i dr. Folpet u pripravcima MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, FORUM STAR smanjit će mogućnost razvoja ranog botritisa vinove loze.

Navedenim pripravcima poželjno je dodati i fungicid za zaštitu od pepelnice kao što su: POSTALON 90 SC, DOMARK 40 ME, FALCON EC 460, FOLICUR 250 EW, TOPAS 100 EC, VIVANDO, DYNALI, NATIVO 75 WG, LUNA EXPERIENCE, STROBY WG i dr.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputama proizvođača, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

Marina Kršić, mag. ing. agr.

E-mail: marina.krsic@mps.hr