MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Dubrovačko-neretvanska

Obavijest vinogradarima

U zadnja 3 dana u Dubrovačko-neretvanskoj županiji ovisno o lokalitetu pala je značajna količina oborina. Na lokalitetima gdje je palo više od 20 mm kiše potrebno je ponoviti zaštitu od uzročnika plamenjače, pepelnice i sive plijesni  prema preporuci od 25.07.

LOKALITET KOLIČINA OBORINA 28.07.-30.07
Pojezerje 38 l
Metković 47 l
Korčula -Blato 8 l
Konavle -Gruda 35 l
Potomje 23 l
Ušće 24 l
Slivno-Komarna 36 l
Korčula -Čara 4,2 l

Tijekom ovog tjedna napravljen je pregled žutih ploča te je na pojedinim lokalitetima  utvrđena značajna brojnost odraslih jedinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus).

LOKALITET BROJNOST
Pojezerje-Crni vir 71
Staševica 1
Gruda 67
Predvorje-Konavle 2
Potomje 10
Orebić 0
Lumbarda 0
Čara 0

 

Iako na području naše županije nije potvrđena zaraza Zlatnom žuticom vinove loze (Grapevine Flavescence dorée) upućujemo vinogradare  na praćenje i suzbijanje populacije ovog štetnika postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu u redu vinograda. Po vinogradu je dovoljno postaviti 1-2 ploče te ih zamijeniti svaka 2-3 tjedna. Ako se tijekom srpnja primijeti velika brojnost odraslih oblika američkog cvrčka tada je krajem srpnja ili početkom kolovoza potrebno izvršiti tretiranje .

Za suzbijanje američkog cvrčka dozvoljeni su pripravci : Avaunt, Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Cytrin Max, Abanto  i Kristant EC. U ekološkoj proizvodnji je dozvoljen Piretro natura.

Kod izbora pripravaka voditi računa o broju tretiranja tijekom vegetacijske sezone, pri primjeni sredstava za zaštitu bilja voditi računa o karenci.  Nakon tretiranja potrebno je  ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti. Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji. Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Skupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja provest će se 28.08.2019. od 14:00 -16:00 u Opuzenu, Jasenska bb ispred Poljoprometa.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Upozoravamo vinogradare da se na opažačkim lokalitetima u vinogradima bilježi  ulov octene mušice ploda (Drosophile suzukii).

Octena mušica ploda je štetnik koji ima više biljaka domaćina (trešnja, višnja, breskva, nektarina, smokva, kupina, malina, grožđe, kivi, kaki i dr.) te aktivno traže plodove domaćina koji sazrijevaju. Dosadašnjim opažanjima štetnik je skloniji napadu sorti s tanjom pokožicom.

Početak napada se događa već kod prve promjene boje plodova ili bobica, kada se počne povećavati koncentracija šećera a pokožica postaje mekša.

Ženke octene mušice leglicom u obliku pile oštete pokožicu i odlažu jaja neposredno ispod nje. Bijele ličinke se ubušuju u plod i razaraju njegovu unutrašnjost. Vrlo brzo napadnuti plodovi propadaju na mjestu gdje se hrane ličinke, a naknadno ih nasele i razaraju različiti sekundarni paraziti uzrokujući trulež. Zaraženi plodovi poprimaju karakterističan miris po octu.

U cilju smanjenja mogućih šteta preporučujemo uključivanje što većeg broja vinogradara, voćara, posjednika voća i vinove loze u okućnicama  da se aktivno uključe u postavljanje lovnih posuda radi kontrole i smanjenja populacije octene mušice ploda.

Lovke se rade od plastičnih boca na kojima se izbuše rupe promjera oko 5 mm, 3-5 cm ispod vrha čepa boce. U boce se ulije jabučni, vinski ili kombinacija jabučnog i vinskog octa do polovice zapremine koje se vješaju u vinograd ili na stabla.

Vinogradari koji su izvršili tretiranje vinograda protiv druge generacije grožđanih moljaca ujedno su smanjili početnu populaciju octene mušice ploda, jer pripravci imaju djelovanje i na ovog štetnika. Obzirom da se radi o štetniku koji se brzo obnavlja u idealnim uvjetima može ostvariti 15 generacija svakako preporučujemo korištenje lovki na što širem području i uključivanjem većeg broja poljoprivrednika.

Vinogradari mogu koristiti i kemijsku zaštitu. Podaci o  registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

Silvija Marušić dipl .inž .agr.

e-mail: Silvija.Marusic@mps.hr

Zaštita povrća od bolesti i štetnika

Protiv Pepelnice krastavca, tikvica, dinja i lubenica (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), Pepelnicu paprike i rajčice (Leveillula taurica  ) primijeniti pripravke kraćih karenci :  Nativo 75 WG, Karathane gold 350 EC, i dr. pazeći na registracije.

Za Plamenjaču rajčice i krumpira (Phytophthora infestans) ,Plamenjaču krastavca, tikvice i dinje (Pseudoperonospora cubensis)  primijeniti pripravke kraće karence kao što su: Ranman top, Revus,  Ortiva, i dr., pazeći na registracije po kulturama.

Kod pojave Sive plijesni (Botrytis cinerea) i Bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) primijeniti pripravke : Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Pyrus 400 SC, Domark 40 ME, Signum i dr. pri tom pazeći na karence i registracije za pojedine kulture.

Za Sovice (Spodoptera sp) prije ubušivanja u plod napraviti tretiranje dopuštenim pripravcima uz dodatak okvašivača: Affirm, Alverde, Rotor super, Scatto, Cythrin max.

Kod pojave Koprivine grinje (Tetranychus urticae), primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju.

Kod pojave Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis)  primijeniti neki od dopuštenih pripravaka, za rajčicu i krastavac:  Laser, Vertimec 018 EC, Poleci plus, za papriku: Laser, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevno svjetlo brzo razgradi ove aktivne tvari (osim Poleci plus).

Protiv Lisnih ušiju (Aphididae) primijeniti pripravke: Calypso SC 480,  Mospilan 20 SP, Decis 2,5 EC i sl.

U nasadima gdje je zamijećen Južnoamerički moljac (Tuta absoluta) tretirati sa Affirm, Kraft, Ampligo, Alverde.

Proizvođači u ekološkoj proizvodnji mogu preventivno koristiti mikrobiološke pripravke na osnovi korisnih mikroorganizama Trichoderma spp. (npr.Vital tricho, Tiffi, Trifender, Trianum) ili Glomus spp.+Bacillus subtilis+Bacillus pumilus (npr. Radiscudo) ili pripravak Microorganizmi i slično. Za štetnike koristiti Asset,  Boundary, Piretro natura  i slično.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Obavijest za vinogradare

Prije najavljenih oborina potrebno je napraviti zaštitu vinograda protiv uzročnika plamenjače (Plasmopara viticola) jednim od pripravaka: Curzate B, Ridomil Gold plus, Ridomil Gold R ili pripravcima na osnovi bakra Neoram WG, Nordox 75 WG, Champion 50 WG, Champion Flow, Cuprablau Z,Kupropin, Rame caffaro 32 WP, Cupocaffaro 50 WP, Bordoška juha i dr.

Protiv uzročnika pepelnice ( Uncinula necator) primijeniti jedan od pripravaka: Luna Experience, Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Vivando, Talendo, Domark 40 ME, Postalon EC, Falcon EC 460, Folicur 250 EW, Topas 100 EC i dr. Pripravci osnovi sumpora na temperaturama zraka iznad 25˚C mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti u zonu grožđa jedan od pripravaka: Cantus, Pyrus 400 EC, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Luna Privilege.

Kod izbora pripravaka voditi računa o broju tretiranja tijekom vegetacijske sezone. Nakon tretiranja potrebno je  ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Skupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja provest će se 28.08.2019. od 14:00 -16:00 u Opuzenu, Jasenska bb ispred Poljoprometa.

 

Ivana Tomac Talajić  dipl. ing. agr.

E-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest voćarima

Vruće i sparno vrijeme s povišenom relativnom vlagom zraka i povremenim oborinama pogoduje razvoju i infekcijama uzročnicima pepelnice (Sphaerotheca pannosa) i truleži ploda (Monilinia fructigena) na breskvama, nektarinama i šljivama.

Za zaštitu od obje bolesti moguće je koristiti fungicide: Luna experience (dozvola na breskvi, K= 3 dana), Indar (K= 3 dana), Nativo WG, Systhane 20 EW (K= 7 dana).

Za zaštitu od uzročnika truleži ploda na breskvama i nektarinama dozvoljeni su pripravci: Signum DF , Switch 62,5 WG Chorus 50 WG, (K-7 dana), Teldor SC 500 (K-3 dana ).

Za zaštitu od truleži ploda na šljivi su dozvoljeni fungicidi: Indar 5 EW, Teldor (karenca 3 dana), Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG (karenca 7 dana).

Traje let breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) suzbijanje je moguće jednim od insekticida: Runner SC, Affirm, Avaunt EC, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Affirm opti, Coragen 20 SC ili Imidan 50 WG (karenca 14 dana).

Vremenske prilike pogoduju razvoju populacije lisnih uši i crvenog voćnog pauka. Nasade redovito pregledavati i po potrebi primijeniti insekticid. Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka: Teppeki 500 WG ( dozvola na breskvi i šljivi) i Pirimor 50 WG (dozvola na breskvi, šljivi), Mospilan 20 SG (dozvola na breskvi, nektarini, šljivi), Calypso (dozvola na breskvi, nektarini), Movento (dozvola na breskvi, nektarini, šljivi).

Za suzbijanje crvenog voćnog pauka na koštićavom voću u RH registrirani su pripravci: Zoom 11 SC (breskva, nektarina, K- 14 dana), Envidor SC 240 (dozvola na breskvi, nektarini K-14 dana, šljiva K-21 dan), Vertimec 018 EC, Vertimec Pro ( breskva, nektarina K-14 dana, šljiva 28 dana), Apache (K-14 dana breskva).

Prilikom izbora pripravka za zaštitu nužno je voditi računa o karenci!

Podsjećamo proizvođače marelica, bresaka, nektarina, japanskih šljiva, smokava, krušaka, jabuka i agruma na postupanje prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) NN 73/18.

https://web.savjetodavna.hr/2019/06/07/obavijest-posjednicima-bilja-domacina-sredozemne-vocne-muhe-ceratitis-capitata-wiedemann/

Upozoravamo proizvođače da prilikom izbora pripravaka za zaštitu koriste sredstva koja su registrirana u RH. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Kod primjene preporučenih sredstava za zaštitu bilja slijedite upute na etiketi sredstva za zaštitu bilja.

Ivana Tomac Talajić, dipl. ing. agr.

Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest maslinarima!

Od zadnje preporuke  za praćenje populacije maslinine muhe prošlo je tjedan dana, a u zadnja 4 dana ovisno o lokalitetu palo je od 20-40 mm kiše. Ovakve vremenske prilike s povremenim oborinama  te padom noćnih i dnevnih temperatura uz povećanu vlagu zraka jako pogoduju razvoju štetnika. Temeljem očitanja feromonskih lovki (11-12.07.) na području cijele županije  štetnik se lovi u srednjem intenzitetu, dok se na lokalitetu Molunat lovi u visokom intenzitetu.

Uzorkovanjem plodova nisu nađeni aktivni ubodi  te preporučujemo maslinarima da nastave   provođenje mjera suzbijanja odraslih jedinki maslinine muhe primjenom metode zatrovanih mamaca jer na taj način suzbijamo odrasli oblik maslinine muhe prije odlaganja jaja u plod. U tu svrhu se može koristiti gotovi pripravak ( Success bait) ili umjesto gotovog pripravka može se koristiti neki od  insekticida dozvoljenih na maslini uz dodatak atraktanta (Buminal).

Mamci se pripremaju na način da se u 10 l vode doda 60 ml hidroliziranog proteina (Buminal) uz dodatak insekticida dozvoljenog za suzbijanje maslinine muhe. Tretira se jedna slabo rodna ili nerodna grana uz utrošak oko 2 dcl škropiva ili se pripremljeni mamac puni u prikladne lovke (boce s otvorima). Tretiranje treba ponavljati svakih 10-12 dana te nadopunjavati ili mijenjati prema potrebi (u slučaju oborina i češće). Ova metoda daje zadovoljavajuće rezultata ako se primjeni na širem području uz obuhvaćanje minimalno 100 maslina.

Za maslinike koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su sustavu plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika registraciju ima pripravak na osnovi spinosada s atraktantom (trgovačkog naziva SUCCESS BAIT).

Za suzbijanje maslinine muhe u ekološkom i integriranom sustavu zaštite može se koristiti pripravak na osnovi kaolinske gline koji djeluje kao mehanička prepreka te čini plod nevidljivim. Tretiranje se provodi svakih 30 dana , a slučaju  da padne više od 20 mm oborina potrebno je ponoviti tretiranje.

Pripravke primijeniti sukladno uputi na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing.

Email: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Zaštita povrća od bolesti i štetnika

Nakon ove promjene vremena i jačeg vjetra treba pregledati nasade povrća i zaštititi biljke od bolesti i štetnika.

Kod oštećenja biljaka i pojave Sive plijesni (Botrytis cinerea) i Bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) primijeniti pripravke: Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Pyrus 400 SC, Domark 40 ME, Signum i dr. pri tom pazeći na karence i registracije za pojedine kulture.

Protiv Pepelnice krastavca, tikvica, dinja i lubenica (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), Pepelnicu paprike i rajčice (Leveillula taurica ) primijeniti pripravke kraćih karenci : Nativo 75 WG, Karathane gold 350 EC, i dr. pazeći na registracije.

Za Plamenjaču rajčice i krumpira (Phytophthora infestans), Plamenjaču krastavca, tikvice i dinje (Pseudoperonospora cubensis) primijeniti pripravke kraće karence kao što su: Ranman top, Revus, Ortiva i dr., pazeći na registracije po kulturama.

Za Sovice (Spodoptera sp) prije ubušivanja u plod napraviti tretiranje dopuštenim pripravcima uz dodatak okvašivača: Affirm, Alverde, Rotor super, Scatto, Cythrin max.

Kod pojave Koprivine grinje (Tetranychus urticae), primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC, u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju.

Kod pojave Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) primijeniti neki od dopuštenih pripravaka, za rajčicu i krastavac: Laser, Vertimec 018 EC, Poleci plus, za papriku: Laser, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC. i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevno svjetlo brzo razgradi ove aktivne tvari (osim Poleci plus).

Protiv Lisnih ušiju (Aphididae) primijeniti pripravke: Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Decis 2,5 EC i sl.

U nasadima gdje je zamijećen Južnoamerički moljac (Tuta absoluta) tretirati sa Affirm, Kraft, Ampligo, Alverde.

Proizvođači u ekološkoj proizvodnji mogu preventivno koristiti mikrobiološke pripravke na osnovi korisnih mikroorganizama Trichoderma spp. (npr.Vital tricho, Tiffi, Trifender, Trianum) ili Glomus spp.+Bacillus subtilis+Bacillus pumilus (npr. Radiscudo) ili pripravak Microorganizmi i slično. Za štetnike koristiti Asset, Boundary, Piretro natura i slično.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS baza ) Ministarstva poljoprivrede na web adresi:

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr

 

Obavijest maslinarima

Na području cijele Dubrovačko-neretvanske županije protekli tjedan je zabilježen let odraslih jedinki 1. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae) od niskog (otok Korčula, dolina Neretve, Dubrovačko primorje) do srednjeg intenziteta (Pelješac, Konavle). Visoke dnevne temperature ne pogoduju razmnožavanju štetnika, međutim na terenima gdje se zadržava vlaga u nizinama i gdje se ulov kreće u srednjem intenzitetu 45-60 jedinki tjedno po lovci uputno je krenuti s metodom zatrovanih mamaca. Mamci se pripremaju na način da se u 10 l vode doda 60 ml hidroliziranog proteina (Buminal) uz dodatak insekticida dozvoljenog za suzbijanje maslinine muhe. Tretira se jedna slabo rodna ili nerodna grana uz utrošak oko 2 dcl škropiva ili se pripremljeni mamac puni u prikladne lovke (boce s otvorima). Tretiranje treba ponavljati svakih 10-12 dana te nadopunjavati ili mijenjati prema potrebi (u slučaju oborina i češće). Ova metoda daje zadovoljavajuće rezultata ako se primjeni na širem području uz obuhvaćanje minimalno 100 maslina.

Najavljene oborine i pad temperature kroz naredni tjedan povoljno će djelovati na razvoj štetnika te upućujemo maslinare na daljnje praćenje naših preporuka .

Pripravke primijeniti sukladno uputama na etiketi sredstva za zaštitu bilja, Upozoravamo proizvođače da prilikom izbora pripravaka za zaštitu koriste sredstva koja su registrirana u RH. Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.

e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Temperaturni uvjeti  ne pogoduju jačem širenju plamenjače ili peronospore (Plasmopara viticola), ali na pojedinim lokalitetima gdje bilježimo višu relativnu vlagu, moguće su sekundarne infekcije. Stoga  preporučujemo uporabu jednog od pripravaka –Galben F, Ridomil  MZ, Fantic F, Mildicut 25 SC, Acrobat MZ,Electis WG, Mikal Flash,Mikal premium F,Antracol combi,Curzate , a protiv pepelnice (Uncinula necator), jednog od pripravaka  Crystal, Talendo, Talendo extra,Topas, Stroby WG,Dynali ,Nativo  WG ili Collis.

Prilikom odabira pripravaka vodite računa o izmjeni aktivnih tvari (uporaba različitih a.t., odnosno onih koje su se koristile najmanji broj puta).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Akcija sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja planirana je za 28.08.2019. od 9-11 h u poljoljekarni Hipodrom u Sinju te poljoljekarni Poljopromet u Opuzenu, a 30.08.2019.u poljoljekarni Poljopromet u Imotskom.

mr. sc. Ivana Župić

e-mail:Ivana.Zupic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jagoda

Nasade jagoda, nakon završenih branja treba održavati i njegovati za slijedeću sezonu. Zbog smanjivanja intenziteta ishrane i zalijevanja smanji se i napad bolesti i štetnika na sam nasad, ali ipak treba paziti na pojavu istih.

Za suzbijanje Pepelnice (Podosphaera aphanis sin. Sphaerotheca macularis)  primijeniti jedan od registriranih pripravaka kratke karence kao što su: Ortiva, Karathane gold 350 EC, Crystal i dr.

Kod pojave Crvenog pauka (Tetranychus urticae) primijeniti jedan od registriranih pripravaka Kraft 18 EC ili Vertimec 18 EC ili Vertimec pro, i to u večernjim satima, pri smanjenom osvjetljenju, jer dnevna svjetlost brzo razgradi ovu aktivnu tvar.

Kod pojave  tripsa (Frankliniella spp.) primijeniti jedan od registriranih pripravaka kao što su Laser i Kraft (primjena za oba pripravka samo u večernjim satima), Poleci Plus i sl.

Kod pojave lisnih ušiju (Aphididae) primijeniti sredstva sukladno registracijama i pazeći na karence kao što su na otvorenom: Asset, Calypso SC 480, Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Fastac 10 EC i sl. U zaštićenim prostorima dozvoljeni su: Calypso SC 480 i Movento.

Svakako je uputno primijeniti pripravke za jačanje otpornosti i kondicije biljaka (aminokiseline, ojačivači) i nešto iz programa korisnih mikroorganizama koji se koriste u ekološkoj proizvodnji, kao što su trichoderma vrste ili bacillus vrste.

Ako je još uvijek aktualno branje jagoda, smanjiti uporabu sredstava za zaštitu bilja te kod zaštite nasada paziti na broj dopuštenih primjena u proizvodnoj sezoni te na registracije i karence.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama  sredstva za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom  sustavu (FIS baza )  Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.

e-mail: zoran.kajic@mps.hr