MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Istarska

Obavijest maslinarima

 Upozoravamo maslinare s područja Istre da ovisno od lokaliteta do lokaliteta, bilježimo let maslinina muha ( Bactrocera oleae), slabijeg do srednjeg intenziteta.

Stoga upozoravamo maslinare da nastave s preventivnim mjerama zaštite, kako je dano u preporuci od 09.07.2019.

 

U preventivne mjere spada i metoda zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje.

 

U tu svrhu se  može koristiti gotovi pripravak ili umjesto gotovog pripravka može se koristiti neki od  insekticida dozvoljenih na maslini uz dodatak atraktanta ( Buminal).

 

Ova metoda zasniva se na tome da se prskaju samo dijelovi krošnje ili samo pojedine grančice i to u pravilu koje su manje rodne. Tretiranje ponavljamo svakih 10-12 dana i obavezno nakon kiše.

 

Također preporučujemo maslinarima da u svoje nasade objese žute ploče te na taj način prate populaciju u svojim nasadima.

Prag štetnost je 2 muhe tjedno na ljepljivoj žutoj ploči ili 5% napadnutih plodova.

 

Kurativno tretiranje ili tretiranje širom, opravdano je ako se postotak zaraze kreće između 10-15 % ( Jaje i ličinka)  ili kod pojave maslininog svrdlaša ( Caenorhinus cribripennis).

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

 

 

 

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

E mail – Marina.Kocijancic@mps.hr

 

Obavijest povrćarima

Tijekom vikenda nas očekuju nestabilne vremenske prilike, i zato proizvođačima na otvorenom preporučamo tretiranje nasada povrća sa jednim od pripravaka:

Rajčica

Acrobat MZ WG( plamenjača K= 3 dana); Ranman ( plamenjača K= 3 dana); Ortiva( plamenjača, koncentrična pjegavost, baršunasta plijesan K= 3 dana); Ortiva Top ( koncentrična pjegavost, plamenjača i pepelnica K= 7 dana); Electis WG ( plamenjača i siva pjegavost K= 3 dana); Signum ( pepelnica, siva plijesan K= 3 dana); Stroby WG ( pepelnica K= 3 dana) i dr.

Paprika

Ortiva ( plamenjača, koncentrična pjegavost i pepelnica K= 3 dana); Stroby WG ( pepelnica K= 3 dana); Tazer ( pepelnica, plamenjača i koncentrična pjegavost K= 3 dana); Nativo 75 WG ( pepelnica K= 3 dana) i dr.

Tikvenjače

Ranman 400SC ( plamenjača- tikva, dinja, tikvica, lubenica, krastavac, K= 3 dana); Infinito ( plamenjača- tikvice, krastavci, bundeve, dinje i lubenice, K= 3 dana); Ortiva ( pepelnica i plamenjača- krastavci, K= 3 dana; pepelnica- tikvice, K= 3 dana); Dithane DG NEOTEC ( čađavice, pepelnica, antraknoza, pjegavost- dinja, K= 3 dana; čašđavice, plamenjača, antraknoza- tikvice, K= 3 dana) i dr.

Potrebno je pratiti i pojavu štetnika, gusjenice, tripse, lisne uši i stjenice, te prema potrebi tretirati sa jednim od dozvoljenih insektidcida za tu namjenu.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

Zrinka Krpan-Buić dipl.ing.agr.

E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da  i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv

uzročnika  pepelnice ( Erysiphe necator) i peronospore( Plasmopara viticola).

Pripravci koji se mogu koristiti dani u zadnjoj preporuci.

Također je moguće u narednom periodu planirati tretiranje bakrenim pripravcima kao što su Cuprablau-Z, Nordox, Champion ili neki drugi pripravci uz dodatak fungicida na bazi močivog sumpora npr. Chromosul, Cosavet i dr.

 Protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti u zonu grožđa jedan od pripravaka: Cantus, Pyrus 400 EC, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Luna Privilege

 Vinogradare podsjećamo da redovito pregledavaju žute ljepljive ploče radi praćenja populacije američkog cvrčka- vektora zlatne žutice vinove loze. Ploče treba mijenjati svaka 2-3 tjedna.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka potrebno je  krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje.

Zbog zaštite pčela potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu te zaštitu obaviti u večernjim satima.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018 i 63/2019) potrebno je provoditi sve propisane mjere u cilju sprečavanja njenog daljnjeg širenja.

 

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB !

 

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

   

Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.

E mail: Marina.Kocijancic@mps.hr

 

Obavijest građanima

Naredba o poduzimanju obveznog uklanjanja ambrozije- Ambrosia artemisifolia, nn 72/07, propisuju se mjere obveznog uklanjanja korova ambrozije u cilju njenog suzbijanja i spriječavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske. Ambrozija je kao invanzivna vrsta unesena u Europu. Osim bujnog rasta , karakterizira ju i stvaranje velike količine polena za kojeg se smatra da je jedan od najjačih alergena. Ambrozija cvate od srpnja do rujna, a sjeme zrije od rujna do listopada.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog i neobrađenog zemljišta ( vrtova, oranica, livada idr.) , šuma i lovišta, ovlaštenici koji upravljaju vodotocima i kanalima ze površinama uz vodotokove i kanale, dužni su tijekom vegetacijske sezone u više navrata redovito,  sa svojih površina uklanjati i suzbijati ambroziju. Mjere suzbijanja:

-agrotehničke mjere: pridržavanje plodoreda, obrada tla, pravovremena sjetva i gnojidba

-mehaničke mjere: međuredna kultivacija, okopavanje, plijevljenje, redovitom košnjom

-kemijske mjere- uporaba herbicida koji imaju dozvolu za primjenu

Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podaci o registriracijama i dozvolama sredstava za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu- Fis baza, Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                                                   Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

                                                                           E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Preporučuje se vinogradarima da i dalje provode zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika  pepelnice (Erysiphe necator) i peronospore(Plasmopara viticola).

Protiv pepelnice preporučujem neke od slijedećih preparata Mystic E, Nativo WG, Postalon SC, Collis, Luna Experience, Vivando SC, Difcor EC, Falcon 460 EC ili neki drugi preparat koji se nije koristio više od 3 puta tijekom sezone.

Protiv peronospore preporučujemo neke od slijedećih preparata: Galben F, Fantic F, Acrobat MZ WG, Forum star, Ridomil Gold R, Ridomil Gold MZ, Pepite, Mildicut Sc ili neki drugi preparat.

 Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.

 

Obavijest građanima-palmin drvotoč

10.07.2019

Palmin drvotoč (Paysandisia archon) i crvena palmina pipa ( Rhynchophorus ferrugineus) jedni su od najvažnijih štetnika na palmama, jer uzrokuju potpuno postupno propadanje biljke domaćina. Najčešći njihovi domaćini koje susrećemo kod nas su: kanarska datulja ( Phoenix canariensis), visoka žunara ( Trachycarpus fortunei), kalifornijska lepezasta palma ( Washington filifera) i niska žumara ( Chamaerops humilis). Palmin drvotoč preferira palme vrste Trachycarpus fortunei ( visoka žumara),dok crvena palmina pipa preferira palme roda Phoenix. Palmin drvotoč je prisutan već nekoliko godina na našem području (Istra). Obavijest o prvom tretiranju protiv palminog drvotoča, objavljena je 17.05.2019.

Sada je potrebno izvršiti drugo tretiranje palmi protiv palminog drvotoča.

Palme koje pokazuju znakove napada, a i one koje naoko izgledaju zdrave, potrebno je zaštititi. Pripravak Pyrinex 48 EC je registriran za suzbijanje navedenih štetnika palmi. Koristi se zalijevanjem korijena kroz sistem za navodnjavanje. Količina škropiva ovisi o veličini palme, u prosjeku iznosi 20-25 litara po palmi.

Tretiranje je potrebno provesti po lijepom i mirnom vremenu, naravno uz obavezno korištenje zaštitne opreme.

Dipl. ing agronomije Zrinka Krpan-Buić

E-mail: Zrinka.Krpan-Buic@mps.hr

Obavijest povrćarima

10.07.2019

Nestabilne vremenske prilike se nastavljaju i ovaj tjedan, i zato proizvođačima na otvorenom preporučamo tretiranje nasada povrća sa jednim od pripravaka:

Rajčica

Acrobat MZ WG ( plamenjača K= 3 dana); Ranman ( plamenjača K= 3 dana); Ortiva ( plamenjača, koncentrična pjegavost, baršunasta plijesan K= 3 dana); Ortiva Top ( koncentrična pjegavost, plamenjača i pepelnica K= 7 dana); Electis WG ( plamenjača i siva pjegavost K= 3 dana); Signum ( pepelnica, siva plijesan K= 3 dana); Stroby WG ( pepelnica K= 3 dana) i dr.

Paprika

Ortiva ( plamenjača, koncentrična pjegavost i pepelnica K= 3 dana); Stroby WG ( pepelnica K= 3 dana); Tazer ( pepelnica, plamenjača i koncentrična pjegavost K= 3 dana); Nativo 75 WG ( pepelnica K= 3 dana) i dr.

Potrebno je pratiti i pojavu štetnika, gusjenice, tripse, lisne uši i stjenice, te prema potrebi tretirati sa jednim od dozvoljenih insektidcida za tu namjenu.

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić

E-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Upozoravamo maslinare s područja Istre da je bilježimo početak leta 1. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae), srednjeg do jačeg intenziteta.

Trenutne vremenske prilike koje vladaju (temperature niže od 30 stupnjeva i povremene kiše i vlaga) pogoduju razvoju iste.

Stoga preporučujemo maslinarima da krenu sa preventivnim mjerama zaštite.

U preventivne mjere spada i metoda zatrovanih mamaca tj. tretiranje dijelova krošnje.

U tu svrhu se može koristiti gotovi pripravak ili umjesto gotovog pripravka može se koristiti neki od  insekticida dozvoljenih na maslini uz dodatak atraktanta (Buminal).

Ova metoda zasniva se na tome da se prskaju samo dijelovi krošnje ili samo pojedine grančice i to u pravilu koje su manje rodne. Tretiranje ponavljamo svakih 10-12 dana i obavezno nakon kiše.

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

Obavijest vinogradarima

Upućuju se vinogradari sa područja Istre da u narednih nekoliko dana provedu drugo tretiranje usmjereno protiv američkog cvrčka (Scaphoides titanus), prenosnika fitoplazme poznate pod nazivom zlatna žutica vinove loze.

Naime, obilaskom terena i pregleda vinograda utvrđena je prisutnost odraslog oblika.

(Napomena: Vinogradari koji su već obavili drugo tretiranje to sada ne trebaju učiniti!)

Pripravci koji se mogu koristiti u tu svrhu su slijedeći : Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Decis 2,5 EC, Reldan 22 E, Cythrin Max, Piretro natura, Abanto ili Krisant EC.

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati u vrijeme kada pčele ne lete (večernji sati)!!!

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.

Obavijest povrćarima

Nestabilne vremenske prilike se nastavljaju i ovaj tjedan, i zato proizvođačima na otvorenom preporučamo tretiranje nasada povrća sa jednim od pripravaka:

Kultura Bolest Trgovački naziv
Rajčica

 

 

 

 

 

Plamenjača, siva pjegavost

 

Plamenjača

 

Pepelnica, plamenjača,baršunasta plijesan

 

Pepelnica, siva plijesan

 

 

Pepelnica

Electis WG

 

Ranman Top

Equation Pro

 

Ortiva

 

 

Signum

 

 

Stroby WG

Paprika Pepelnica

 

Pepelnica

 

Plamenjača, koncentrična pjegavost i pepelnica

 

 

 

 

 

Signum

 

Stroby WG

 

Ortiva

 

 

Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu, možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u FIS bazi, putem Internet tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić
e-mail: zrinka.krpan-buic@mps.hr