MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Karlovačka

Obavijest o uklanjanju ambrozije

Ambrozija ( Ambrosia artemsiifolia L. ) nazvana još i limundžik, Krausova trava, jednogodišnja je zeljasta biljka, naraste do visine 1-1,5 metara. Ima vretenast korijen i uspravnu razgranatu stabljiku posutu grubim dlačicama. Stabljika je na presjeku četvrtastog oblika. Listovi su jajolikog oblika i uskih režnjeva  posuti dlačicama. Cvjetovi su žućkaste boje u obliku grozdastih cvatova smješteni na vrhovima stabljike i grana.

Podrijetlom je iz Sjeverne Amerike, a danas je rasprostranjena u većini europskih zemalja. U Hrvatskoj je prvi put pronađena 1941. godine na području  Podravine, Posavine i Slavonije. Od tuda se proširila na ostala područja Hrvatske. Ambrozija je vrlo agresivna  korovna biljka koju možemo pronaći uz putove, željezničku prugu, uz rubove kanala, obale potoka i rijeka kao i na obradivim poljoprivrednim površinama kao korov u povrtnim kulturama, kukuruzu, voćnjacima i vinogradima.

Cvatnja ambrozije započinje krajem srpnja. Agresivna je alergena  biljka koja proizvodi velike količine peluda i kod ljudi izaziva alergijsku reakciju. Svaka biljka godišnje proizvede oko stotinu milijuna zrnaca peludi. Zrnce peludi izgleda kao kugla sa šiljcima i može prijeći i do 300 km.

Osobe osjetljive na pelud ambrozije pate od alergijske hunjavice. Njeni simptomi su kihanje, curenje iz nosa, svrbež kože i sluznice, pojačano suzenje očiju i otežane vjeđe.Takve  osobe  trebaju izbjegavati izlazak na otvoreno u jutarnjim satima, jer je tada koncentracija peluda u zraku  najveća kao i za toplog i vjetrovitog vremena . Koncentracija peluda je najmanja na večer  i nakon kiše.

Ambroziju je moguće suzbiti agrotehničkim, mehaničkim i kemijskim mjerama.

Agrotehničke mjere suzbijanja su obrada tla i višekratno prašenje (obrada) strništa.

Mehaničke mjere su- međuredna kultivacija okopavinskih kultura, okopavanje, plijevljenje, pročupavanje  pojedinačnih biljaka, kosidba (višekratna).

Kemijske suzbijanje provodi se primjenom herbicida koji imaju dozvolu za primjenu u Republici Hrvatskoj. Na neobradivim površinama (uz ceste, putove, kanale, željezničku prugu…), tamo gdje treba uništiti čitavu vegetaciju koriste se herbicidi na osnovi glifosata –Catamaran 360, Cidokor plus, Cidokor max, Roundup biactive, Rundup rapid, Total TF, Glifokor 360 TF, Glyphogan, Boom efect , Cosmic, Oxalis, Ouragan system 4, Satelite, Herkules, Karda, Kyleo, Barbarian xtra 610, Gallup super 480, Glyfoon 480. U povrtnim i ratarskim kulturama, voćnjacima, vinogradima koriste se herbicidi selektivni za tu kulturu, a namijenjeni za suzbijanje ambrozije.

Zbog velike količine peluda kojeg ova biljka proizvodi i  otežava život velikom broju ljudi donesena je Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. ( NN br. 72/07 ). Ovom naredbom propisuju se mjere obveznog uklanjanja korova ambrozije  u cilju njenog suzbijanja i sprečavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi korisnici državnih potpora, jer je isto propisano.

Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima GAEC-om 6 – sprečavanje zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom (pod neželjenom vegetacijom podrazumijevaju se pojave korova ambrozije (Ambrosia artemisiifolia, L.) i mračnjaka (Abutilon theophrasti, Med.) na poljoprivrednim površinama).

Obveza je svakog građanina koji na svom zemljištu pronađe  ambroziju suzbiti ju jednom od navedenih mjera suzbijanja najkasnije pred cvatnju, kako bi olakšao život alergičnim osobama i smanjio pojavu novih biljaka idućih godina.

 

dr.sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Obilaskom voćnjaka ustanovljen je let breskvinog savijača (Cydia molesta) i nešto manje breskvinog moljca (Anarsia lieatella). Za suzbijanje breskvinog savijača dozvoljeni su:

Avaunt (K- 7 dana), Affirm (K-7 dana) Affirm opti (K- 14 dana, Imidan 50 WG (K- 14 dana, Delegate 250 WG (K-7 dana), Coragen 20 SC (K-14 dana).

Navedeni štetnici  pospješuju pojavu truleži plodova (Monilinia sp.). Dozvoljeni fungicidi na breskvi su: Teldor (K – 3 dana), Swich 62,5 WG (k-7 dana), Teldor (K – 3 dana), Systane 30 EW K – 7 dana) i Nativo ( K – 7 dana). Na nektarini dozvolu imaju Swich 62,5 i Nativo 75 WG.

Za zaštitu protiv truleži ploda šljive dozvolu imaju: Teldor SC (K – 3 dana), Swich 62,5 WG ( K – 7 dana) i Systane 20 EW (K- 7 dana).

Većina nasada višanja i trešanja je već obrana. U lipnju je u voćnjacima uočena zaraza kozičavošću lista (Blumeriella jaapii) – područje Kupljenskog. Uslijed zaraze može doći do defolijacije u tijekom srpnja i kolovoza. Isključivo nakon berbe smiju se upotrijebiti fungicidi Chromodin S-65, Dithane M-45, Dithane DG Neotec i Pinozeb m-45.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristiti isključivo prema pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive upotrebe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) obaveza je voditi evidencije o primjeni sredstava za zaštitu bilja. Sredstva koja se drže na gospodarsvu treba skladištiti na propisani način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrtnih kultura

Povrtne kulture su u fazi intenzivnog porasta. Od nedjelje pa do kraja idućeg tjedna meteorolozi prognoziraju nestabilno vrijeme, te je tijekom sutrašnjeg dana potrebno provesti preventivnu zaštitu od bolesti.

U rajčici ovisno da li se uzgaja na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, te ovisno  o periodu do berbe (paziti na karencu) za suzbijanje koncentrične pjegavosti, plamenjače, baršunasta plijesan i pepelnice odabrati jedan od fungicida: ORTIVA, ORTIVA TOP, EQUATION PRO, RANMAN 400 SC, RANMAN TOP, REVUS, DIFCOR, ARGO, PERGADO MZ

U krumpiru ovisno da li se radi o ranom ili kasnom krumpiru (paziti na karencu) za suzbijanje plamenjače i koncentrične pjegavosti provesti zaštitu jednim od fungicida: PERGADO MZ WG, NAUTILE DG, PROFILUX, PROXANIL 450 SC, EQUATION PRO WG, INFINITO SC, RANMAN 400 SC, ORTIVA, SHIRLAN 500 SC

U usjevima tikvenjača zaštitu od plamenjače, pepelnice, antraknoze provesti primjenom jednog od fungicida: QUADRIS, ORTIVA, EQUATION PRO, INFINITO,  PERGADO MZ, RANMAN TOP, REVUS

U zaštiti graha  (antraknoza, bakterioza, hrđa) koristiti fungicide: NEORAM WG (koristiti do cvatnje), SIGNUM ili ORTIVU.

U  kupusu ovisno  da li je rani ili kasni, te koji je period do berbe (koncentrična i prstenasta pjegavost, bakterioza) odabrati fungicid: NEORAM WG, DIFCOR, ZAFRA AZT  250 SC, ZAKEO 250 SC, ORTIVA, ORTIVA TOP, NATIVO 75 WG, SCORE 250 EC ILI  SIGNUM.  

U usjevima luka i češnjaka provesti zaštitu od hrđe i plamenjače primjenom fungicida: CUSTODIA, NATIVO 75 WG, ORTIVA, ZAKEO, ZAFTRA  AZT 250 SC, LUNA EXPERIENCE, TAZER.

Prilikom primjene fungicida pridržavati se uputa proizvođača i paziti na dozvoljeni broj primjena određenog fungicida.

mr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Razdoblje visokih dnevnih temperatura – između 25-32 °C odgovara razvoju pepelnice na vinovoj lozi (Ericiphe  necator). Preporuka je i dalje provoditi zaštitu fungicidima.

Dozvoljeni pripravci su: Vivando SC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC, Collis, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systane 24E, Topas 100 EC, Luna Experience, Crystal KS, Bumper 25 EC i ostali.

Kod već prisutnih simptoma pepelnice , primijeniti Falcon 460 EC.

Ako se koriste pripravci na osnovi sumpora, treba voditi računa da oni mogu izazvati fitotoksičnost pri temperaturama iznad 25 °C.

Radi velike lisne mase, pripravke treba primijeniti uz veći utrošak vode.

Razmak između tretiranja treba biti 10-12 dana, a kod već prisutnih simptoma 8-10 dana.

I dalje treba provoditi zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola)  dozvoljenim fungicidima sistemičnog djelovanja: Alfil WG, Verita, Profiler, Azimut, Fylal double, Mikal premium F, Mikal flach, Galben F, Fantic F, Galben M, Folpan gold, Forum star, Ridomil Gold MZ pepite i ostali.

Na sortama koje su  sada u fazi zatvaranja grozda  primijeniti  zaštitu protiv sive plijesni (Botrytis cinerea): Teldor, Pyrus 400 SC, Swich, Chorus 75 WG, Teldor i ostale.

Na području Vivodine u proteklom tjednu bilo je tuče, te je nasade potrebno tretirati  biostimulatorima radi povećanja otpornosti: Megafol , Amalgerol, Drin i sl.

Prema Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/2018) i Naredbi o izmjenama i dopuni naredbe o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN63/2019) svi posjednici vinograda su obavezni postaviti žute ploče radi praćenja pojave odraslih oblika američkog cvrčka – vektora zlatne žutice vinove loze.  Žute ploče se vješaju na srednju armaturnu žicu i zamjenjuju je svaka 2-3 tjedna.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest proizvođačima žitarica – tretiranje praznih skladišnih prostora i/ili žitarica prije skladištenja

Započela je žetva žitarica. Prije skladištenja žitarica u skladišta može se provesti vlažna dezinsekcija praznih skladišnih prostora ili se mogu izravno tretirati zrna žitarica prije skladištenja u cilju zaštite od štetnika (kornjaši i moljci) za vrijeme njihovog skladištenja. Primjena na zrno dozvoljena je samo posebnim uređajima za tretiranje žita na pokretnoj traci.

ACTELLIC 50 EC (pirimifos-metil)

Za preventivno i kurativno suzbijanje skladišnih štetnika, prije skladištenja pšenice  u količini od 8 ml sredstva na jednu tonu pšenice, uz dodatak 0,5-1 l vode na tonu i to isključivo pomoću uređaja za ravnomjerno tretiranje pšenice na transportnoj traci.

ACTELLIC DIMNI GENERATOR (pirimifos-metil)

Za primjenu u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda, za suzbijanje štetnika uskladištenih žitarica (pšenice, ječma, zobi, pšenoraži, prosa, sirka, heljde, raži, kukuruza, riže).

Količina sredstva: jedan dimni generator na 570 m3.  Broj primjena: 2 puta u istom praznom skladištu za uskladištenje žitarica

K- OBIOL EC 25 (deltametrin)

Insekticid za suzbijanje skladišnih štetnika na uskladištenim žitaricama i u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda.

IZRAVNA PRIMJENA NA ŽITARICE:

–  2 l sredstva u 33 l vode/100 tona (20 ml sredstva u 330 ml vode/t) pri čemu zaštita uskladištenih žitarica traje 12 mjeseci.

– 1 l sredstva u 16,5 l vode/100 tona (10 ml sredstva u 165 ml vode/t) pri čemu zaštita uskladištenih žitarica traje 6 mjeseci.

Vrijeme primjene: nakon žetve, a pri unošenju žitarica u skladište

Radna zabrana: 24 sata. 48 sati nakon primjene sredstva K-OBIOL EC 25 tretirane žitarice ne smiju se koristiti kao hrana za životinje.

–  za porozne površine (beton): 40-60 ml sredstva u 10 L vode/100 m2TRETIRANJE POVRŠINA U SKLADIŠTIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA koristi se:

–  za neporozne površine (metal, keramičke pločice): 40-60 ml sredstva u 5 l vode/100 m2. Broj primjena: 1 puta godišnje za tretiranje površina prije unošenja žitarica u skladište uz učinkovitost u trajanju 2 mjeseca.

Radna zabrana: 24 sata. 48 sati nakon primjene sredstva K-OBIOL EC 25 tretirane žitarice ne smiju se koristiti kao hrana za životinje.

KOFUMIN 77UL (cipermetrin) – primjenjuje se pri unošenju žitarica (pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž, pir)  u skladište nerazrijeđeno posebnim strojevima za tretiranje (tip vobamatik i sl.) metodom izravnog tretiranja zrna posebnim strojevima za tretiranje na elevatoru ili na transportnoj traci.

Primjenjuje se u količini 42–84 ml sredstva/tonu žitarice. Viša količina sredstva primjena osigurava zaštitu dulje od 1 godine, dok niža količina sredstva osigurava zaštitu do 6 mjeseci. Ne preporučuje se tretiranje žitarica na kojima je odobrena primjena kada su štetnici već nazočni u zrnu.

KOFUMIN 308 EC insekticid za suzbijanje skladišnih štetnika prilikom unošenja žitarica (pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž, pir) u skladište ili u praznim skladištima.

Prije uskladištenja u količini 10–20 ml sredstva u 480 ml vode/tonu žita.

Sredstvo se primjenjuje metodom izravnog tretiranja zrna posebnim strojem za tretiranje na elevatoru ili na transportnoj traci.

U praznim skladištima žitarica (pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž, pir) u količini 60 ml sredstva u 5 l vode/100 m2.

Primjena sredstva provodi se raspršivanjem/prskanjem ravnomjerno po cijeloj površini (zidovi, podovi, stropovi, vrata, grede). Radna zabrana 48 sati.

SILICO SEC (dijatomejska zemlja)

Ubraja se u fizikalne insekticide. Koristi se za suzbijanje skladišnih štetnika i grinja. Oštećuje kutikulu uslijed čega dolazi do gubitka vode iz tijela, te ugibanja od dehidracije. Sastoji se iz 90% nepirogene dijatomejske zemlje  i 10 % silicijeve kiseline. Tretirati treba samo zrnje s manje od 14,5% vlage jer se na vlažnijem zrnu učinak smanjuje.

Koristi se na uskladištenim žitaricama preventivno (prije pojave štetnika) u količini 1kg/t ili kurativno (nakon pojave štetnika) u količini 2 kg/t.

U praznim skladištima, mlinovima, silosima i podnim skladištima koristi se u količini 1 kg/100m² površine.

Dozvoljeno je jedno tretiranje žitarica, 10 tretiranja praznog skladišta i 12 tretiranja mlinova, silosa i podnih skladišta.

Prilikom primjene navedenih insekticida strogo se pridržavati uputa o upotrebi i načinu primjene.

dr. sc. Mirna Ceranić

e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Zadnjih dana izmjenjuju se sunčana  i kišna razdoblja. U uvjetima s velikom količinom oborina i visokom temperaturom zraka ostvaruju se uvjeti za razvoj pepelnice (Sphaeroteca pannosa var. Persicae) na breskvama i nektarinama te truleži plodova (Podosphaera pannosa var.pannosa).

Preporuča se napraviti pregled nasada i po potrebi izvršiti zaštitu vodeći računa o karenci odabranog pripravka. Ne provoditi zaštitu na sortama koje se beru i za koje ne može proći karenca (najkraće razdoblje koje mora proteći od primjene proizvoda do berbe).

Za zaštitu od pepelnice  i truleži plodova na breskvi mogu se koristiti:

Systane 20 EW (K – 7 dana) ,  Nativo 75 WG (K – 7 dana),  Luna Experience  (K- 3 dana) , Indar 5 EW (K- 3 dana).

Na nektarini su dozvoljeni: Nativo 75 WG (K – 7 dana) i Systane 20 EW (K- 7 dana).

Preparati koji su registrirani samo protiv truleži plodova na breskvi su:

Signum DF, Chorus 50 WG ( K- 7 dana), Swich i Teldor (K- 3 dana).

Od navedenih pripravaka na nektarini nije dozvoljen Teldor.

Za suzbijanje breskvinog moljca (Anarsia lineatella) i breskvinog savijača registrirani su: Affirm, Runner SC, Avaunt EC, Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG (K- 14 dana), Delegate 250 WG (K- 7 dana).

Pregledom ferotrapova uočen je početak leta druge generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana). Za suzbijanje su dozvoljeni: Affirm opti (K- 7 dana), Delegate 250 WG, Coragen 20 SC (K- 14 dana).

Trulež ploda na šljivi je moguće suzbit preparatima:  Nativo WG, Swich, Chorus 50 WG (K- 7 dana), Indar 5 EW i Teldor (K-3 dana).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja koristiti isključivo prema pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive upotrebe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) obaveza je voditi evidencije o primjeni sredstava za zaštitu bilja. Sredstva koja se drže na gospodarsvu treba skladištiti na propisani način. Praznu ambalažu treba zbrinuti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.

Obavijest vinogradarima

U vinogradima je cvatnja pri kraju ili je završila.

Nakon završetka cvatnje vinograda preporučujemo nastaviti mjere zaštite protiv dominantnih bolesti: plamenjače i pepelnice . Preporučujemo pričekati kraj cvatnje vinograda i nastaviti provoditi redovitu preventivnu zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator), uz izbor pripravaka koji istovremeno daju zaštitu i protiv drugih gljivičnih bolesti vinove loze. Nakon cvatnje vinova loza ima veliku lisnu površinu koju je teško pokriti kontaktnim sredstvima te se preporuča primjena sistemičnih pripravaka ili sistemika uz dodatak kontaktnih fungicida. Prednost sistemičnih fungicida je nemogućnost direktnog ispiranja kišom te njihovo kretanje unutar provodnih snopova gdje suzbiju micelije kojima se gljiva uzročnik bolesti širi unutar zaraženih organa.

Za suzbijanje plamenjače nakon cvatnje dozvoljeni su: Forum star, Orvego, Mikal premium F, Ridomil gold pepite i drugi.

Pepelnicu je potrebno suzbijati već od početka otvaranja pupova, ali  u razdoblju nakon cvatnje,  pa do zatvaranja grozda to treba biti intenzivnije. Dozvoljeni su: Luna experience, Topas 100 EC, Fond 12 E, Vivando, Collis, Postalon . Za suzbijanje sive plijesni dozvoljeni su : Cantus, Teldor, Swich, Chorus 75 WG, Pyrus 400 SC, Geoxe i drugi.

Obilaskom terena utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka ( Scaphoideus titanus).

SukladnoNaredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze koju uzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO“ (NN 48/2018) svi posjednici vinograda dužni su pratiti pojavu štetnika i simptoma bolesti te postupiti prema propisanoj naredbi.

Za tu namjenu u Hrvatskoj su registrirani slijedeći insekticidi: Avaunt EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Decis 2,5 EC, Reldan 22 EC, Cytrin Max, Piretro natura, Abanto ili Krisant EC. Preparati Nurelle D, Reldan 22 EC i Avaunt EC su ujedno registrirani za suzbijanje pepeljastog grožđanog moljca.

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete (večernji sati)!

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača i prema FIS-u http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način. Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obavezno je voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Sredstva za ZB se na gospodarstvu treba skladištiti na propisani način.

Sanja Mastelić-Ivić, dipl.ing.agr.
sanja.mastelic-ivic@mps.hr

Obavijest o suzbijanju puževa

Kišno i vlažno vrijeme pogoduju pojavi i razvoju puževa.  U vlažnim godinama prisutni su i hrane se i tijekom dana, a u suhim godinama samo noću. Dnevno pojedu zelene mase u količini od 5 do 50 % svoje težine.

Štete koje pričinjaju vidljive su u obliku izgrizenih rupa na listovima. Iza sebe ostavljaju sluzav trag.  Svojim izmetom onečišćuju biljke. Pričinjaju štete na povrću, cvijeću i ratarskim kulturama. Od povrća najveće štete pričinjaju  kulturama sa sočnim lišćem, kao što su: salata, kupusnjače i grašak, ali oštećuju i plodove. Velike štete pričinjaju i jagodama.

Puževe je moguće suzbijati: agrotehničkim, biološkim, mehaničkim i kemijskim mjerama:

Agrotehničke  mjere – sve mjere obrade i kultivacije nepovoljno djeluju na puževe.

Biološko suzbijanje moguće je pomoću parazitske nematode Phasmarhabditis hermaphrodita, koja se prskanjem unosi u tijelo puža i hrani se njegovim tijelom. Puž prestaje sa ishranom u roku od 3 do 5 dana , a ugiba za 10 do 15 dana.

Prirodni neprijatelji  puževa su kokoši, patke (indijska patka trkačica), guske, zmije, kornjače, gušteri, žabe, ježevi, ptice, trčci, kusokrilci..

Mehaničko suzbijanje puževa moguće je provoditi u manjim povrtnjacima i na manjim površinama. Ono se sastoji u ručnom sakupljanju puževa, primjeni različitih tvari  koje dovode do njihove dehidracije, te onih koje ih privlače (atraktanti) ili odbijaju (repelenti).

Različite tvari postavljene na neku podlogu u povrtnjaku, kao što su: kuhinjska sol  živo ili gašeno vapno, piljevina, gruba kora od drveta, izlomljena kora od jaja, pepeo, mineralna gnojiva nagrizaju stopalo puževa i oni ugibaju od dehidracije.

Vrlo efikasno sredstvo u borbi protiv puževa je pivo. Pivski trapovi sastoje se od  posudica koje se ukopavaju u tlo s rubom oko 1 cm iznad tla  (da se spriječi da u posudu padnu korisni organizmi- trčci i pauci ). Posuda se napuni pivom i puževi privučeni mirisom ulaze u nju i utapaju se. Pivo je potrebno mijenjati svaka dva do tri dana. Osim piva koriste se i drugi hranidbeni trapovi načinjeni od ostataka voća (lubenica, dinja, ananas, grejp), mlijeka, sirutke, te mješavine vode i kvasca.

Efikasna je i barijera od tankog bakrenog lima. Ukopa se u tlo na dubinu  8 cm, a visina iznad tla je 25 cm. Ograda na puževe djeluje odbojno, jer bakar na vlažnom puževom stopalu stvara električni naboj i odbija ih.

Postoje mnogi recepti za pripremu tzv. juha za prskanje koje odbijaju puževe. One se dobivaju iskuhavanjem ili namakanjem u vodi: koprive, kadulje, ružmarina, lavande, begonije…

Biljke koji treba saditi u povrtnjaku, jer svojim intenzivnim mirisom odbijaju puževe su: kumin, čubar, kadulja, gorušica, ricinus, hren, dragoljub, mak..

Biljka koja služi za privlačenje puževa kao biljka mamac je kadifica.

Kemijske mjere suzbijanja puževa sastoje se u primjeni kemijskih sredstava – limacida. Na tržištu su registrirani:

PUŽOCID (metaldehid)- granulirani mamci. Limacid za suzbijanje svih vrsta puževa golača i drugih štetnih vrsta (Agrolimax spp. i brojne druge vrste), u povrću, jagodama, ukrasnom bilju u polju, zaštićenom prostoru, te žitaricama. Tretiranje treba obaviti u vrijeme najintenzivnijeg napada mladih puževa kada je većina ispod 1 cm duljine i to rasipanjem mamaca samo ispod i između biljaka (ne na biljke), u količini od 300 – 400 g na 100 m² (30 – 40 kg/ha). Samo kod jakih napada i preventivno 60 g na 100 m² (6 kg/ha) kod slabijih napada. Maksimalno 2 tretiranja u vegetaciji. U žitaricama se primjenjuje samo do završetka busanja tretiranjem širom, u količini 10-15 kg/ha.

PUŽOMOR (metaldehid)- granulirani mamci. Primjena u povrću, jagodama, ukrasnom bilju u polju i zaštićenom prostoru, voćnjacima, vinogradima i žitaricama..
Tretiranje treba obaviti u vrijeme najintenzivnijeg napada mladih puževa, kada je većina ispod 1 cm duljine, i to rasipanjem mamaca samo ispod i između biljaka (ne na biljke).

U povrću se primjenjuje u količinama od 30-40 kg/ha (300-400 g na 100 m2) kod jakih napada i 6 kg/ha kod slabijih napada.

U ukrasnom bilju primjena prije cvatnje i poslije berbe rasipanjem preko biljaka.

U voćnjacima i vinogradima primjenjuje se samo kod jakih napada.

U žitaricama se primjenjuje do završetka busanja tretiranjem širom u količini od 10-15 kg/ha.

GARDENE (metaldehid) – granulirani mamci. Primjena, doza i način korištenja kao PUŽOMOR.

FERRAMOL (željezov fosfat). Primjena u povrću, jagodama, ukrasnom bilju, voćnjacima i žitaricama..
Sredstvo primijeniti odmah u početku napada puževa, dok su manji, ravnomjernim rasipanjem po površini između redova ili oko biljaka. Preporučuje se sredstvo primijeniti predvečer. Maksimalno 4 tretiranja u sezoni. Sredstvo je dozvoljeno za primjenu i u ekološkoj proizvodnji.

Nedostatak ovih mamaka je šta nakon kiše gube djelotvornost i troši se puno vremena na njihovo rasipanje.

Kod primjene limacida pridržavati se uputa proizvođača.

 Samo velikom upornošću i kombinacijom različitih mjera moguće je uspješno suzbiti puževe.

  dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća i cvijeća

Pregledom usjeva uočava se pojava lisnih uši. To su štetnici koji se vrlo brzo množe i u kratkom roku mogu napraviti značajne štete. Ima krilatih i beskrilnih formi. Pogoduje im obilna gnojidba dušikom, jer su biljke bujnije, a lišće sočno i privlačnije za ishranu. Što su sklop biljaka gušći, a vlaga veća, štete će biti veće. Lisne uši imaju usni ustroj za bodenje i sisanje, sišu biljne sokove. Za iznimno jakog napada lišće se suši i pokriveno je obilnom mednom rosom na koju se naseljavaju gljive čađavice. Napadnute biljke zaostaju u rastu i podložne su napadu drugih štetnika i uzročnika bolesti. Svojom ishranom na biljkama uši nanose direktne štete koje se ogledaju u slabljenju biljke domaćina. Indirektne i puno veće štete nanose prenošenjem biljnih virusa.

Prednost u suzbijanju lisnih uši treba dati sistemičnim insekticidima kojeg lisna uš prilikom sisanja može unijeti u svoj organizam. Kontakni insekticidi mogu biti djelotvorni ako lisne uši ne kovrčaju list, te insekticid može doprijeti do njih.

Prije primjene insekticida treba u okolini utvrditi brojnost prirodnih neprijatelja (bubamara, zlatooka), te procijeniti da li je primjena insekticida opravdana.

Ovisno o kulturi na kojoj se pojavljuju za suzbijanje su registrirani različiti insekticidi:

u cikli – ROGOR 40, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC

u paprici – PIRIMOR 50 WG, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, KARATE

ZEON, ACTARA 25 WG, CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP

u rajčici – PIRIMOR 50 WG, ROGOR 40, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC,

KARATE ZEON, AMPLIGO, ACTARA 25 WG, CALYPSO SC 480,

MOSPILAN 20 SP,  TEPPEKI 500 WG

u salati – FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, AMPLIGO, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA, ACTARA 25 WG,

CALYPSO SC 480, MOVENTO

u cvijeću – CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, POLECI PLUS

u ukrasnom bilju – PIRIMOR 50 WG, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, POLECI PLUS,

CALYPSO SC 480,   MOSPILAN 20 SP, MOVENTO

u kupusu – ROGOR 40, PERFEKTHION, CHROMOGOR, CALINOGOR, CYTHRIN

MAX, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR

SUPER, KARATE ZEON, CHESSE 50 WG

u krastavcima – PIRIMOR 50 WG, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC,

SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS, KARATE ZEON, ACTARA 25 WG,

CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP,  CHESSE 50 WG, TEPPEKI 500 WG

u mrkvi – PERFEKTHION, CYTHRIN MAX, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, CALYPSO

SC 480

u grahu – CYTHRIN MAX, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO,

ROTOR SUPER, KAISO, CALYPSO SC 480

Insekticide koristiti prema preporukama proizvođača.

dr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Od nedjelje 16.06.2019., pa narednih 10-tak dana najavljuje se nestabilno vrijeme. U takvim uvjetima uz povoljne temperature stvorit će se povoljni uvjeti za razvoj i širenje bolesti povrtnih kultura. Zaštitu se preporuča provesti neposredno prije najavljenih oborina primijeniti fungicide sa preventivnim i kurativnim djelovanjem:

  • u grahu (antraknoza, bakterioza, hrđa)  Neoram WG, Signum ili Ortivu.
  • u kupusa (koncentrična i prstenasta pjegavost, bakterioza) Neoram WG, Difcor, Zafra AZT  250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva, Ortiva top, Nativo 75 WG, Score 250 EC ili  Signum,
  • u rajčici (plamenjača, koncentrična pjegavost, baršunasta plijesan) Fantic M, Armetil M, Reboot, Electis WG,  Zafra AZT  250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva top, Orvego
  • u krumpiru (plamenjača, koncentrična pjegavost) Fantic M, Armetil M, Reboot, Electis WG, Proxanil 450 SC, Acrobat MZ WG, Orvego
  • u krastavcima (plamenjača, antraknoza, pepelnica) Neoram WG (do cvatnje),  Zafra AZT  250 SC, Zakeo 250 SC, Ortiva, Ridomil gold MZ pepite
  • u luku i češnjaku (hrđa, purpurna pjegavost, siva plijesan, bijela trulež)  Luna experience, Custodia, Score 250 EC, Nativo 75 WG.

Fungicide primijeniti prema preporukama proizvođača. Paziti na broj dozvoljenih tretiranja pojedinog fungicida u vegetaciji. 

mr. sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr