MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Koprivničko-križevačka

Obavijest proizvođačima krizantema

Vrijeme sa dosta oborina, visokom vlažnošću zraka i visokim temperaturama  pogoduje razvoju bolesti na krizantemama.

Najčešće se javljaju bolesti: bijela hrđa(Puccinia horiana), smeđa pjegavost (Septoria chysanthemella),koncentrična pjegavost lista(Alternaria chrysanthemi), smeđa trulež(Didymella liguicola) i siva plijesan (Botrytis cinerea).

Od fungicida moguće je primijeniti: Neoram WG, Cupra, Chromosul 80, Thiovit jet, Dithane DG neotec, Captan WP 50, Futura 50 WP, Polyram DF, Domark, Ranman top, Ortiva, Quadris, Switch, Teldor, Signum, Pyrus i dr.

Ako se uoče biljke zaražene virusom ili bakterijama potrebno ih je odmah ukloniti iz nasad .

Od štetnika na krizantemama su najznačajniji: tripsi, lisne uši, koprivina grinja,  štetne stjenice, štitasti moljci i razne štetne gusjenice( sovice, kukuruzni moljac i dr).

U nasad je potrebno postavljati žute i plave ljepljive ploče radi praćenja populacije štetnih insekata.

Od insekticida moguće je primijeniti: Confidor, Calypso, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Direkt, Cythrin max, Pyxal, Demitan, Kraft, Vertimec, Mospilan , Actara ( isključivo samo u zaštićenim prostorima) i dr.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Sanja Vuković dipl.ing.agr.

e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Toplo i sparno vrijeme s čestim olujnim nevremenima praćenim tučom pogoduje daljnjem epidemijskom širenje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u našim vinogradima. Prve simptome bolesti zabilježili smo već početkom lipnja, a zbog izuzetno povoljnih uvjeta za njeno širenje, u pojedinim vinogradima bilježimo značajne štete i na lisnoj masi i na grozdovima. Štete su osobito izražene u vinogradima s eko proizvodnjom.

S obzirom da je Podravinu u posljednjih nekoliko dana poharalo nevrijeme praćeno tučom te su vrlo velike štete zabilježene na području Novigrada Podravskog, Virja i Čepelovca, vinogradari se u zaštiti odlučuju za pripravke koji sadrže folpet ili bakar. Kako se bliži faza dozrijevanja ranijih vinskih sorti vinove loze potrebno je voditi računa o karenci odabrani pripravaka pa upozoravamo vinogradare da većina pripravaka sa sadržajem bakra ili folpeta ima karencu 35 dana, a oni koji sadrže fosetil 42 dana. Također nije poželjno pripravcima sa mankozebom dodavati sumpor jer u tom slučaju karenca raste na 56 dana.

Vinogradarima preporučamo da redovito nastave obavljati umjerenu zaštitu od plamenjače i

pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), a prilikom odabira fungicida treba voditi računa o dozrijevanju sorte vinove loze i karenci fungicida.

Neki pripravci kraće karence za zaštitu od plamenjače vinove loze: Mildicut 25 SC (K 21), Ridomil Gold MZ Pepite (K 28), Alfil Duplo (K 28), Manoxanil (K 28), Electis (K 28).

Neki pripravci kraće karence za zaštitu od pepelnice vinove loze: Indar 5 EW (K 14), Luna Expirience (K 14), Luna Privilege (K 21), Dynali (K 21), Kristal KS (K 28), Collis (K 28), Kusabi (K 28),  Talendo (K 28).

Zbog moguće pojave  rezistentnosti potrebno je provoditi “antirezistentnu strategiju” pri čemu tijekom sezone treba izmjenjivati fungicide iz  različitih kemijskih skupina.

Obilaskom terena i pregledom žutih ploča utvrđena je visoka brojnost odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) u vinogradima koji graniče s sa zapuštenim vinogradima ili vinogradima direktno rodnih hibrida u kojima nije obavljeno suzbijanje ličinki američkog cvrčka. Na pojedinim su žutim ljepljivim pločama zabilježeni tjedni ulovi od 8 do 10 odraslih američkih cvrčaka!

Podsjećamo vinogradare da u svoje vinograde trebaju postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti suzbijanja američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball).

Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada je potrebno krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Za suzbijanje američkog cvrčka mogu se koristiti insekticidi: Avaunt, Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel-D, Cythrin Max, Abanto, Krisnt EC te ekološki insekticid Piretro Natura.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka

Razdoblje od posljednje preporuke za zaštitu jabuka obilježilo je toplo i sparno vrijeme s povremenim olujnim nevremenima praćenim obilnom kišom. Tijekom ljetnih mjeseci zaštitu jabuka je potrebno ponoviti ovisno o količini oborina od posljednje zaštite, a u posljednji 14 dana naše su agroklimatske stanice zabilježile od 26 do 50 litara kiše.

Prognostičari i u narednom razdoblju najavljuju slične vremenske uvjete što će pogodovati razvoju sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke i različitih uzročnika truleži plodova (gorka trulež plodova – Colletotrichum /Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp. i dr.). Zaraze uzročnicima truleži nastaju u  fazi dozrijevanja plodova, a znakove bolesti često uočavamo tek u procesu skladištenja.

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) i krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) mogu se koristiti pripravci na bazi strobilurina kao što su Stroby (K 35) , Zato plus (K 21), Zato 50 WG (K 14) ili kombinirani pripravci (Nativo 75 WG, Luna expirience).

Za zaštitu od različitih uzročnika truleži plodova prednost dajemo pripravcima navedenim u tablici.

Aktivna tvar Pripravak Spektar djelovanja Karenca
kaptan Caption 80 WG, Kapetan 80 WG,  Scab 80 WG krastavost, trulež plodova, gorka trulež plodova 21 dan
tiofanat-metil Topsim M 500 trulež ploda 14 dana
fludioksonil Geoxe siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana
fluopiram

tebukonazol

Luna expirience pepelnica, krastavost, alternarijska pjegavost 14 dana
trifloksistrobin

tebukonazol

Nativo 75 WG krastavost, pepelnica, koncentrična pjegavost 14 dana
piraklostrobin

boskalid

Bellis krastavost, pepelnica, skladišne bolesti 7 dana za jabuke za hladnjaču;

14 dana za jabuke za tržište

 

Vodite računa o karenci odabranih pripravaka kad ih primjenjujete na ljetnim sortama jabuka!

I dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) te je potrebno redovito obavljati zaštitu nekim od registriranih insekticida za suzbijanje jabučnog savijača: Affirm (K 7), Affirm Opti (K 7), Coragen 20 SC (K 14), Imidan 50 WG (K 28), Reldan 22 EC (K 21), Mospilan 20 SG (K 14), Calypso SC 480 (K 14), Delegate 250 WG  (K 7) i dr.

Radi zaštite pčela prije primjene insekticida obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

Prvi ovogodišnji ulov orahove muhe (Rhagoletis completa) na području Koprivnice zabilježen je 10. srpnja, a tijekom proteklog tjedna značajno je porasla brojnost populacije ovog štetnika te su tjedni ulovi na žute ljepljive ploče na području Cvetkovca prelazili 60 muha po ploči.

Prema podacima Fitosanitarnog informacijskog sustava, u Hrvatskoj za suzbijanje navedenog štetnika dozvolu imaju insekticidi Imidan 50 WG i Calypso SC 480. Tijekom jedne sezone dozvoljena su po dva tretiranja svakim od navedenih insekticida s razmakom od 14 dana. Osim navedenih insekticida, na orahu se može koristiti i Laser koji je registriran za suzbijanje jabučnog savijača, ali postrano djeluje i na orahovu muhu.

Zbog visine stabala i velikog volumena krošnje, najčešće je teško obaviti kvalitetnu aplikaciju cijelog stabla. U tom slučaju se uz insekticid može dodati biljni proteinski mamac Buminal, a tretira se samo donji dio krošnje jer proteinski mamac privlači orahovu muhu.

Za pojedinačna stabla na okućnicama može se koristiti i metoda masovnog ulova tako da se na stablo vješa veći broj žutih ljepljivih ploča. Ulovom muha na žute ljepljive ploče smanjit će se šteta na plodovima oraha.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Česta olujna nevremena, obilna kiša i tuča pogoduju razvoju truleži koštičavog voća u fazi dozrijevanja pa voćarima preporučamo da redovito provode zaštitu vodeći računa o karenci odabranog preparata.

Zaštitu ne provoditi na sortama koje se beru te ne može proteći karenca (najkraće vremensko razdoblje koje mora proteći od primjene sredstva do berbe plodova)!

Za zaštitu od truleži plodova i pepelnice (Podosphaera pannosa var. pannosa) na breskvama se mogu koristiti pripravci Luna Expirience, Indar 5 EW (karenca 3 dana), Systhane 20 EW i Nativo 75 WG (karenca 7 dana), a pripravci Signum DF, Switch, Chorus 50 WG (karenca 7 dana) i Teldor (karenca 3 dana) registrirani su samo za suzbijanje truleži plodova.

Pripravci Nativo 75 WG, Systhane 20 EW, Signum DF, Switch i Chorus 50 WG mogu se primijeniti i na nektarinama.

Na feromonskim klopkama i dalje bilježimo visoku brojnost populacije breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), uzročnika „crvljivosti“ plodova. Za njihovo suzbijanje preporučamo insekticide kraće karence kao što su  Runner  SC, Affirm, Avaunt EC, Delegate 250 WG (karenca 7 dana).

U tijeku je let i odlaganje jaja druge generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana). Za zaštitu možete koristiti insekticide Delegate 250 WG ili Affirm opti (karenca 7 dana).

Za zaštitu od truleži ploda na šljivi su dozvoljeni fungicidi Indar 5 EW, Teldor (karenca 3 dana), Nativo 75 WG, Switch, Chorus 50 WG (karenca 7 dana).

S obzirom na vrlo povoljne uvjete za sekundarno širenje kozičavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) i činjenicu da je u nekim voćnjacima došlo do potpune defolijacije, preporučamo obaviti još jednu zaštitu.

Zaštitu nasada nakon berbe možete obaviti pripravcima Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45 ili Chromodin S-65.

Prilikom zaštite voća u fazi dozrijevanja vodite računa o karenci odabranih pripravaka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Obilaskom terena i pregledom žutih ploča utvrđena je visoka brojnost odraslih oblika američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball) u vinogradima koji graniče s sa zapuštenim vinogradima ili vinogradima direktno rodnih hibrida u kojima nije obavljeno suzbijanje ličinki američkog cvrčka. Na pojedinim su žutim ljepljivim pločama zabilježeni tjedni ulovi od 8 do 10 odraslih američkih cvrčaka!

Podsjećamo vinogradare da u svoje vinograde trebaju postaviti žute ljepljive ploče radi praćenja i provjere učinkovitosti suzbijanja američkog cvrčka (Scaphoideus titanus Ball).

Ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u redu vinograda, a zamjenjuju se svaka dva do tri tjedna. Dovoljno je postaviti 1-2 ploče po vinogradu.

Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada je potrebno krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti treće tretiranje!

Za suzbijanje američkog cvrčka mogu se koristiti insekticidi: Avaunt, Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel-D, Cythrin Max, Abanto, Krisnt EC te ekološki insekticid Piretro Natura.

 

 

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Obavijest proizvođačima kasnog kupusa

Na usjevima kasnog kupusa moguće su štete od više štetnika: kupusnog moljca (Plutella xyilostella), kupusne sovice (Mamestra brassicae), kupusnog bijelca (Pieris brassicae), malog kupusara (Pieris rapae), kupusnih buhača (Phyllotreta spp.) , lisnih uši (Brevicoryne brassicae), kupusne stjenice (Euriderma spp., Nezara viridula), kupusne muhe (Delia radicum) i duhanov trips (Thrips tabaci).

Potrebno je iznad usjeva postaviti žute ljepljive ploče te prema ulovu štetnika i pregledu biljaka odrediti vrijeme i potrebu tretmana insekticidom.

Insekticide treba primijeniti u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima kada pčele ne lete.

Na visokim temperaturama neki insekticidi vrlo brzo gube djelotvornost.

Dopušteni insekticidi na kupusnjačama:  Avaunt 15 SC, Alvarede, Laser, Affirm, Direkt, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Rotor Super, Karate Zeon, Sumialfa 5 FL, Cythtrin max i dr.

Na kupusu se može javiti i više bolesti: suha trulež (Phoma lingam),plamenjača kupusa (Peronospora parasitica),prstenasta pjegavost (Mycospharella brassicola), koncentrična pjegavost (Alternaria), bakterijska tamna trulež žila (Xanthomonas).

Za zaštitu od navedenih bolesti može se koristiti jedan od fungicida: Nativo 75WG, Score 250 EC, Signum, Neoram wg, Difcor, Zafra AZT 250 SC, Ortiva top, Ortiva i dr.

Prilikom aplikacije fungicida i insekticida obavezno dodati sredstvo za poboljšano prianjanje.

 

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Sanja Vuković dipl.ing.agr.

e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest ratarima

Višegodišnji korovi (divlji sirak, pirika, zubača, poljski slak, različite vrste kiselica i dr.) sve su veći problem u većini poljoprivrednih kultura, pogotovo u okopavinama.

Kako bi smanjili brojnost populacije korova u slijedećoj vegetaciji sada je pravo vrijeme da se na strništima provede agrotehnička mjera prašenja strništa čime naknadno potičemo rast i razvoj korova.

Nakon jačeg ponika korova na strništima,  vrijeme je za primjenu totalnih herbicida. Herbicidi na osnovi glifosata djeluju na većinu jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Neka od registriranih sredstava za tu namjenu su:

Ouragan System 4, Satelite, Cidokor Max, Cidokor Plus, Roundap Bioaktive, Roundap Rapid, Total TF, Boom Effect i dr.

Primjenjuju se dozi 4-12 l/ha ovisno o zastupljenosti korovnih vrsta na parceli. Preporuka je dodati okvašivač uz utrošak vode 200-600 l/ha.

Upozoravamo da paljenje strništa nije dozvoljeno i da podliježe sankcijama.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 Sanja Vuković dipl.ing.agr.

e-mail:sanja.vukovic@mps.hr

Obavijest voćarima!

Pregledom nasada maline i kupine zabilježili smo pojačan napd octene mušice ploda (Drosophila suzukii).

Drosophila suzukii je štetnik azijskog podrijetla, a krajem 2010. godine prvi puta je registriran u Hrvatskoj, a u rujnu 2016. Godine na našem su području zabilježene gospodarski važne štete.

Riječ je o štetniku vrlo sličnom dobro poznatoj vinskoj mušici, no za razliku od nje koju smatramo sekundarnim štetnikom, octena mušica ploda je primarni štetnik voća. Razlika je i u tome što mužjak octene mušice ima na krilima karakterističnu crnosivu pjegu. Štetnik pričinjava vrlo velike štete na voću neposredno prije berbe, ali i nakon toga. Ženka oštrom leglicom ošteti nježnu kožicu ploda i odlaže jaja neposredno ispod nje. Jedna ženka u svom životnom ciklusu odloži oko 300 jaja. Iz njih se razviju bijele ličinke koje se ubušuju u plod i razaraju njegovu unutrašnjost. Napadnuti plodovi u kojima se razvijaju ličinke octene mušice vrlo brzo omekšaju i trunu. Takvi plodovi više nemaju tržnu vrijednost.

Octena mušica ploda ima širok spektar domaćina te može napasti mnoge voćne vrste kao što su jagodičasto, koštičavo i jezgričavo voće te vinova loza! Ove smo godine već zabilježili štete od octene mušice na trešnjama i višnjama, a zbog toplog ljeta vjerujemo da će populacija štetnika prema jeseni značajno porasti.

S obzirom da je octena mušica ploda novi štetnik u Hrvatskoj, nema mnogo registriranih insekticida za njeno suzbijanje. Dozvolu za suzbijanje na malini, kupini i jagodama ima Calypso SC 480, no karenca na malinama i kupinama iznosi 14 dana, a octena mušica napada plod u fazi dozrijevanja, neposredno pred berbu.

Za suzbijanje octene mušice ploda možemo koristiti i biotehničke mjere zaštite, odnosno postavljanje većeg broja hranidbenih mamaca koje proizvođači mogu sami pripremiti. Na plastičnim bocama zapremine 250, 500 ili 750 ml potrebno je izbušiti četiri simetrično smještene rupice promjera do 5 mm, približno 3 cm ispod čepa. Polovinu zapremine boce potrebno je napuniti jabučnim ili vinskim octom (ili njihovom kombinacijom).

Osim toga, poželjno je odstraniti i uništiti sve zaražene plodove kako štetnik ne bi završio svoj razvojni ciklus.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Promjenjivo vrijeme s oborinama i visokom vlagom zraka u fazi dozrijevanja bresaka, nektarina i šljiva pogoduje razvoju truleži plodova. Voćarima preporučamo da redovito provode zaštitu vodeći računa o karenci odabranog preparata.

Zaštitu ne provoditi na sortama koje se beru te ne može proteći karenca (najkraće vremensko razdoblje koje mora proteći od primjene sredstva do berbe plodova)!

Za zaštitu od truleži plodova i pepelnice (Podosphaera pannosa var. pannosa) na breskvama se mogu koristiti pripravci Luna Expirience, Indar 5 EW (karenca 3 dana), Systhane 20 EW i Nativo 75 WG (karenca 7 dana), a pripravci Signum DF, Switch, Chorus 50 WG (karenca 7 dana) i Teldor (karenca 3 dana) registrirani su samo za suzbijanje truleži plodova.

Pripravci Nativo 75 WG, Systhane 20 EW, Signum DF, Switch i Chorus 50 WG mogu se primijeniti i na nektarinama.

Za suzbijanje breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), uzročnika „crvljivosti“ plodova, mogu se koristiti insekticidi Runner SC, Affirm, Avaunt EC, Delegate 250 WG (karenca 7 dana), Affirm opti, Coragen 20 SC ili Imidan 50 WG (karenca 14 dana).

U tijeku je let i odlaganje jaja druge generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana). Za zaštitu su registrirani insekticidi Coragen 20 SC  (karenca 14 dana), Delegate 250 WG ili Affirm opti (karenca 7 dana).

Za zaštitu od truleži ploda na šljivi su dozvoljeni fungicidi Indar 5 EW, Teldor (karenca 3 dana), Nativo 75 WG, Switch, Chorus 50 WG (karenca 7 dana).

Prilikom zaštite voća u fazi dozrijevanja vodite računa o karenci odabranih pripravaka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr