MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Osječko-baranjska

Obavijest proizvođačima povrća

Pregledom usjeva zasijanih povrtnim kulturama uočena je pojava lisnih uši koje mogu učiniti značajne štete na povrću, stoga je potrebno izvršiti zaštitu kako ne bi došlo i do pojave uzročnika bolesti. Prije primjene insekticida treba utvrditi prag štetnosti i procijeniti da li je primjena opravdana.

Ovisno o kulturi na kojoj se pojavljuju uši koristiti registrirane insekticide.

U paprici: PYRIMOR 50 WG, FASTAC, DECIS 2,5 EC, KARATE ZEON, ACTARA 25WG, CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP.

Na rajčici koristiti: PIRIMOR 50 WG, ROGOR 40,  FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC.

U kupusu: ROGOR 40, PERFEKTHION, CHROMOGOR, CALINOGOR, FASTAC, DECIS 2,5.

U krastavcima: PIRIMOR 50 WG, FASTAC 10 EC, DECIS 2,5 EC, ROTOR SUPER, KARATE ZEON, ACTARA 25 WG, CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP.

U mrkvi: PERFEKTHION, CYTRIN MAX, DECIS 2,5 EC, CALYPSO SC 480.

Na krumpiru i rajčici provesti treba zaštitu od plamenjače koristeći jedan od fungicida: AKROBAT MZ WG, PERGADO MZ.

Na luku protiv plamenjače koristiti: AKROBAT MZ, QUADRIS, RIDOMIL GOLD PEPITE, GALBEN M, uz obavezan dodatak okvašivača zbog boljeg prijanjanja na list luka.

Sva sredstva koristiti po uputama proizvođača, a praznu ambalažu zbrinuti na pravilan način. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju.

                                                       Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.

Obavijest voćarima

S obzirom na nepovoljne vremenske uvijete posljednjih dana treba redovito provoditi zaštitu protiv krastavosti  na jabukama.

Zaštitu provoditi jednim od preporučenih sredstava: DITHANE M-45, MANKOZEB, DELAN 700 WG, DELAN PRO, STAR 80, CHORUS 75 WG, CAPTAN 80 WG,

Pojavom visokih temperatura i visoke vlage zraka može doći i do pojave pepelnice na jabukama i kruškama.

Zato preporučamo zaštitu jednim od preparata: LUNA EXPERIENCE, DOMARK 40 ME, NIMROD 25 EC.

Osim toga treba pratiti pojavu lisnih uši, jabučnog savijača, crvenog voćnog pauka. I po potrebi izvršiti tretiranje nekim od dozvoljenih sredstava:

CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SW, RUNNER 240 SC, CORAGEN 20 SC.

Proizvođači lijeske i oraha moraju pratiti ako dođe do pojave bolesti da na vrijeme provedu zaštitu sredstvima kao što su: SIGNUM, SYSTANE 20 EW.

Protiv lisnih uši koristiti: DECIS 100, ROTOR SUPER.

Obavezno pratiti pojavu orahove muhe uz pomoć žutih ljepljivih ploča, kako bi se pravovremeno odradila zaštita.

Sva sredstva koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način.

                                                                                  Marija Kuprešak, dipl.ing.agr.
Email: marija.kupresak@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Zbog višednevnih hladnijih dana tijekom svibnja rane sorte vinove loze tek sada počinju s cvatnjom, a kasnije intenzivno razvijaju mladice. Najavljuju se slabe oborine tijekom idućih nekoliko dana što sa toplim vremenom daje idealne uvjete za razvoj bolesti. Savjetujemo stoga zaštitu vaših nasada vinove loze.

Zaštitu vinograda koji ulaze u cvatnju protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite jednim od slijedećih kombiniranih sistemično-kontaktnih pripravaka: Ridomil Gold Combi WG ili MZ, Pergado MZ WG, Galbem F WG, Mikal Flash WG, Mikal Premium F, Melody duo WP, Forum Star DF, Winner Flow SC, Galben M WG, Electis WG, Acrobat MZ WG i sl.

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Crystal KS,  Falcon 460 EC, Topas 100 EC, Nativo WG Tilt EC, Postalon 90 SC, Collis KS, Vivando KS i dr.

Pripravci poput: Universalis SC, Cabrio Top DF ili Quadris SC, registrirani su za suzbijanje obje spomenute bolesti.

Zaštitu kasnijih sorti obaviti kontaktnim pripravcima poput: Mankozeb WP, Dithane M-45 WP, Antracol 70 WG, Futura 50 WP, Polyram DF i dr.

Radi što bolje efikasnosti korištenih pripravaka na patogene savjetuje se i korištenje okvašivača kao što je Break Thru, Etalfix Pro, Inex ili Dash HC.

Zaštitu vinograda obavljati u večernjim satima i/ili za mirna vremena.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing. agr.
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Obavijest proizvođačima višanja i trešanja

Feromonskim praćenjem leta trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi L.) zabilježena je značajna pojavnost ovoga štetnika. Nasadi višanja i trešanja (osim ranih sorti koje se već beru) upravo su u feno fazi promjene boje i podložne su napadu. Stoga proizvođačima višanja i trešanja savjetujemo zaštitu njihovih nasada protiv:

  • trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi L.) jednim od slijedećih pripravaka:Imidan 50 WG (K 14 dana), Mospilan 20 SP (K 14 dana) i dr.

Posebnu pozornost obratiti na karencu obzirom na vrijeme sazrijevanja trešanja.

Aplikaciju obaviti za mirna vremena, a odabrani pripravak obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

mr. sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima malina i kupina

Zbog dužeg razdoblja kišnih dana i zadržavanja rose na malinama i kupinama prijeti opasnost od širenja bolesti, prvenstveno uzročnika žute hrđe, uzročnika sušenja i pjegavosti izdanaka.

Dok u fazi cvatnje i fazi razvoja i zriobe plodova malina i kupina se povećava rizik od pojave sile plijesni.

Za zaštitu kupina od bolesti izdanaka u fazi cvatnje i formiranja plodova koristiti sljedeće fungicide: FOLICUR EW 250, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, I SCORE 250EC koji je dozvoljen na malinama.

Za zaštitu plodova od sive plijesni na malinama i kupinama koristiti.

SWITCH 62,5 WG, TELDOR SC 500.

Primjena insekticida nije dozvoljena u fazi cvatnje malina i kupina.

Sva sredstva koristiti po uputi proizvođača, voditi računa o osobnoj zaštiti i o zbrinjavanju prazne ambalaže.

Marija Kuprešak, dipl. ing. agr.

E-mail:marija.kupresak@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha i lijeske

S obzirom da je zadnjih dana palo puno kiše, postoji opasnost od pojave najštetnije bolesti oraha, sive pjegavosti ili antraknoze.

Kao posljedica zaraze dolazi do opadanja listova, pogotovo u ovakvim godinama s puno vlage u proljeće. Simptomi su vidljivi na svim zeljastim dijelovima stabla, prisutne su pjege crne ili smeđe boje sa sivkastom sredinom.

Tretiranje provesti jednim od fungicida: SIGNUM, DITHANE DG NEOTEC, CHAMPION 50 WG, SYSTANE 20 EW, dozom koja je preporučena od proizvođača, i navedena na etiketi.

Osim toga treba pratiti pojavu orahove muhe uz pomoć postavljenih žutih ploča. U ekološkoj proizvodnji oraha podsjećam da je obaveza postaviti žute ljepljive ploče po preporuci proizvođača do 15.lipnja, kako bi se pratila orahova muha i smanjio napad.

Što se tiče lijeske treba voditi računa o pojavi štetnih pipa (ljeskotoča) koji ne samo što čine štete svojom ishranom na lijesci, nego su prisutne i štete od sekundarne infekcije truleži plodova koja se brže razvija na ubodnim mjestima pipe. Zbog toga treba pratiti populaciju ovih štetnika do polovine srpnja i obaviti tretiranje ako broj prijeđe prag štetnosti.

U ekološkoj proizvodnji lijeske koristiti biljne pripravke koji su registrirani (http:/fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Sva sredstva koristiti sukladno uputama na etiketi, voditi evidenciju o upotrebi sredstava, i praznu ambalažu propisno zbrinuti.

Marija Kuprešak, dipl. ing. agr.

e-mail:marija.kupresak@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Nakon velikih količina oborina proteklih dana, stvoreni su uvjeti za razvoj bolesti na povrću. Stoga je nužno provesti tretiranje.

Površine zasađene lukom i češnjakom treba zaštititi od plamenjače, sive plijesni, bijele truleži i hrđe.

Za suzbijanje plamenjače na luku koristiti: RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ORTIVA TOP, NEORAM WG,QUADRIS.

Za suzbijanje plijesni i truleži koristiti: SIGNUM, SWITCH 62,TELDOR SC 500, FOLICUR 250.

Za tretiranje hrđe koristiti: FOLICUR EW 250, SIGNUM I LUNA EXPERIENS. Preporuča se kod primjene sredstava na luku obavezno dodati okvašivač zbog bolje učinka.

Na krumpiru se u ovakvim vremenskim uvjetima javlja plamenjača, pa je potrebno odraditi pravovremenu zaštitu sredstvima dozvoljenim za tu namjenu. Koristiti: ACROBAT MZ WG, DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45, EQUATION PRO, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, POLYRAM DF, STAR 80 WP.

Na krumpiru se javila i krumpirova zlatica, koju možemo odstranjivati skupljanjem na manjim površinama.

U kemijsko suzbijanje se kreće kada se na jednom busu nađe dvije i više odraslih zlatica, ili ako se nađe 2-2.5 ličinki.

Za suzbijanje koristiti: DECIS 2,5 EC, DIREKT, FASTAC 10EC, SUMIALFA, MOSPILAN 20 SG.

Sredstva koristiti prema uputama proizvođača, ambalažu propisno zbrinuti, voditi evidenciju o korištenju sredstava. I voditi račun o osobnoj zaštiti.

Marija Kuprešak dipl.inž.agr.

Obavijest voćarima

S obzirom na velike količine oborina koje su pale proteklih dana, stvoreni su povoljni uvjeti za razvoj bolesti na jezgričavom voću.

Zbog toga preporučamo ponoviti zaštitu od bolesti čađavosti i pepelnice koristeći kombinaciju sistemičnog i preventivnog pripravka:

INDAR 5EV, PYRUS 400, SCALA, SCORE 250EC uz dodatak preventivnog ili kontaktnog pripravka: DITHANE M45, DITHANE DG neotec, POLYRAM DF, ZIRAM 76 WG

Prilikom tretiranja jabuka gore navedenim pripravcima dodati pripravke na bazi sumpora.

Za suzbijanje jabučnog savijača preporučamo koristiti neki od insekticida: CORAGEN 20 SC, INSEGAR 25 WP, CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP.

Za uništavanje minera kružnih mina koristiti insekticide:

CORAGEN 20 SC, RUNNER 240 SC, CALYPSO SC 480, MOSPILAN 20 SP.

U nasadima kupina ako dođe do pojave uzročnika sušenja izdanaka, plamenjače i pjegavosti lista koristiti: RIDOMIL GOLD MZ PEPITE.

Sva sredstva za zaštitu bilja koristiti prema uputama proizvođača i sukladno fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Marija Kuprešak, dipl.inž.agr.

Email: marija.kupresak@mps.hr

Obavijest voćarima koštičavog voća (šljiva, višnja, trešnja)

Od zadnje preporuke na području Osječko-baranjske županije palo je preko sto litara kiše po četvornom metru i ispralo svo zaštitno sredstvo sa stabala. Savjetujemo da nastalo razvedravanje voćari iskoriste za ponovljenu preventivnu zaštitu od najznačajnijih gljivičnih oboljenja.

Vlasnicima plantažnih nasada šljiva savjetuje se preventivna zaštita protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Pinozeb M-45, Captan WP 50 ili Dithane DG Neotec.

Vlasnicima plantažnih nasada višanja i trešanja savjetuje se preventivna zaštita protiv kozičavosti (Blumeriella jaapii) jednim od slijedećih pripravaka: Pinozeb M-45, Chromodin, Captan 80 WG ili Merpan 80 WDG.

Nabrojani pripravci preventivno zaštićuju nasad i od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila)

Zbog što učinkovitijeg djelovanja spomenutih pripravaka savjetujemo korištenje nekog od okvašivača poput: Dash HC, Break Thru, Inex, Etalfix Pro i sl.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici http://fis.mps.hr/trazilicaszb.

mr. sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Preko sto litara kiše po četvornom metru palo je od zadnje preporuke na području Osječko-baranjske županije i ispralo svo zaštitno sredstvo s trsova. Nestabilne vremenske prilike najavljuju se i dalje pa je fungicidna zaštita neophodna. Savjetujemo vinogradare da iskoristite ovo razvedravanje i suho vrijeme te što prije zaštitite vinograd protiv najznačajnijih bolesti.

Zaštitu vinograda protiv plamenjače (Plasmopara viticola) obavite jednim od slijedećih kombiniranih sistemično-kontaktnih pripravaka: Mikal Flash WG, Mikal Premium F, Melody Duo WP, Forum Star DF, Winner Flow SC, Ridomil Gold Combi WG ili MZ, Pergado MZ WG, Galbem F WG, Galben M WG, Electis WG, Acrobat MZ WG i sl.

Vinograde protiv pepelnice (Uncinula necator) zaštitite koristeći jedan od slijedećih pripravaka: Falcon 460 EC, Topas 100 EC, Nativo WG, Crystal KS, Postalon 90 SC, Collis KS, Tilt EC, Vivando KS i sl.

Pripravci poput: Cabrio Top DF, Quadris SC, Universalis SC registrirani su za suzbijanje obje spomenute bolesti.

Radi što bolje efikasnosti korištenih pripravaka na patogene savjetuje se i korištenje okvašivača kao što je Break Thru, Etalfix Pro, Inex ili Dash HC.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima vinogradari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici http://fis.mps.hr/trazilicaszb.

mr. sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: ivica.lovrincevic@mps.hr