MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Sisačko-moslavačka

Obavijest vinogradarima

Vremenske prilike tijekom srpnja i početkom kolovoza pogodovale su razvoju pepelnice vinove loze  (Erysiphe necator). U ovoj fazi vinove loze moguća je primjena pripravaka na osnovi sumpora. Podsjećamo da je karenca za te pripravke 35 dana. U vinogradima sa vidljivim simptomima pepelnice moguća je primjena fungicida sa kraćom karencom: Luna Experience SC (karenca je 14 dana) ili Dynali (karenca je 21 dan).

 

Zbog fenološkog stadija vinove loze i veličine bobica, prestaje opasnosti od zaraze bobica s peronosporom (Plasmopara viticola). Bobice su na napad peronospore osjetljive dok ne postignu 2/3 prirodne veličine karakteristične za sortu.

Radi očuvanja lisne mase i očvršćivanja bobica predlažemo primjenu pripravaka na osnovi

bakra. Za vinske sorte karenca pripravaka na osnovi bakra je 35 dana (radi mogućeg ometanja vrenja).

U mladim vinogradima (starosti do 3 godine), za suzbijanje peronospore predlažemo primjenu sistemičnih pripravaka navedenih u preporuci od 24. srpnja.

 

Na većini lokaliteta na ranijim sortama grožđa počela je fenofaza „šare“ ili promjena boje bobe. Porastom količine šećera u grožđu raste opasnost od razvoja botritisa ili sive plijesni osobito u uvjetima učestalih kiša. U ovoj razvojnoj fazi loze predlažemo  primjenu botriticida: Teldor SC 500 (karenca je 21 dan), Cantus WG (K-28 dana)Pyrus 400 SC (K-28 dana), Scala (K-21 dana), Switch 62,5 WG (K-21dan) ili Geoxe (K-21 dan).

 

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

 

 

Suzana Slovic, dipl.ing.

E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Obavijest voćarima

U fazi dozrijevanja voća velike štete može uzrokovati octena mušica ploda (Drosophila suzukii). To je štetnik azijskog porijekla, a u Hrvatskoj je prvi puta zabilježena 2010. godine. Na području Sisačko-moslavačke županije prvi nalaz octene mušice zabilježen je 2013. godine na području Velike Ludine. Domaćini ovog štetnika su: jagoda, trešnja, višnja, breskva, malina, kupina, borovnica, vinova loza, jabuka, kruška, šljiva i sl. Octena mušica ploda radi velike štete na voću neposredno prije berbe, u fazi zriobe. Odlažu jaja u plodove voća gdje se izliježu ličinke koje se hrane mesom ploda, uslijed čega dolazi do propadanja i truleži ploda. U jednoj vegetaciji može imati do 15 generacija.

 

Vlasnicima nasada voća koje je fazi zriobe (bobičasto voće, koštićavo voće i dr.) savjetujemo da postave hranidbene mamce koji se mogu izraditi od plastičnih boca (250 ili 500 ml) na kojima se izuše četiri simetrično smještene rupice, promjera od 5 mm, na otprilike 3 cm ispod čepa boce. U boce se stavlja jabučni ocat koji privlači mušice. Boce se stavljaju u krošnju ili na armaturnu žicu unutar nasada.

 

Suzbijanje ovog štetnika otežano je zbog rokova berbe i malog broja dopuštenih insekticida. U RH dopuštenje za suzbijanje ovog štetnika ima insekticid Calypso s karencom 14 dana.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl.ing.

E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporučene zaštite vinograda proteklo je 12 dana. U prvoj polovici srpnja prevladavali su povoljni uvjeti za razvoj sekundarnih zaraza uzročnikom peronospore vinove loze (Plasmopara viticola), koja je dominantan problem u većini vinograda. U ovoj razvojnoj fazi grozda peronospora može uzrokovati propadanje peteljkovine. Za suzbijanje peronospore predlažemo primijeniti: Curzate B WG, Curzate F, Equation pro, Mildicut 25 SC,  Momentum trio, Manoxanil, Indomate 505 WG, Magma triple i dr.

Posljednjih pet dana bilježimo maksimalne temperature zraka u vrijednosti iznad 30 °C, što uz visoku vlažnost zraka pogoduje širenju zaraze s pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator). Prve simptome pepelnice uočili smo početkom srpnja. Za njeno suzbijanje predlažemo primijeniti: Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr. Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice. Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl.ing.

E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka

U drugom dijelu vegetacije potrebno je provoditi suzbijanje uzročnika truleži ploda jabuke, osobito u ovoj godini koja je obilježena nadprosječnom količinom oborina tijekom svibnja, što u konačnici može pogodovati razvoju ove skupine bolesti.

Posljednjih godina susrećemo različite uzročnike truleži plodova: gorka trulež plodova – (Colletotrichum Gloesporium spp., smeđa trulež ploda – Stemphylium spp., trulež plodova – Neofabraea spp. i dr.). Zaraze uzročnicima truleži nastaju u drugom dijelu vegetacije, a simptome na plodovima često uočavamo tek u procesu skladištenja.

U narednim zaštitama prednost dajemo fungicidima, koji osim krastavosti jabuka, imaju dopuštenje i za suzbijanje spomenutih uzročnika truleži na plodovima, kao što su pripravci na bazi kaptana: Caption 80 WG, Kapetan 80 WG i Scab 80 WG. Karenca navedenih fungicida je 21 dan.

Pripravak Geoxe suzbija gorku trulež plodova – Colletotrichum /Gloesporium spp.i smeđu trulež ploda – Stemphylium spp. Kareca je 3 dana.

U fazi dozrijevanja za suzbijanje truleži plodova jabuke (Neofabraea spp.) dopuštenje ima pripravak Topsin M 500 SC (karenca je 14 dana uz ograničenje od maksimalno 1 tretman u sezoni).

U narednom je razdoblju za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) krastavosti (Venturia inaequalis) moguća primjena strobilurinskih pripravaka: Stroby WG (karenca je 35 dana), Zato plus (karenca 21 dan), Zato 50 WG (karenca 14 dana). Pripravak Luna expirience (karenca 14 dana) ima dopuštenje za suzbijanje pepelnice i alternarijske pjegavosti jabuke.

I dalje bilježimo let jabučnog savijača (Cydia pomonella), te je u plantažnim nasadima jabuka potrebno redovito provoditi njegovo suzbijanje insekticidima: Calypso SC 480 (karenca 14 dana), Mospilan 20 SP (karenca 14 dana), Coragen 20 (karenca 14 dana), Affirm (karenca 7 dana), Imidan 50 WG (karenca je 28 dana), Reldan 22 EC (karenca je 21 dan), Delegate 250 WG (karenca je 7 dana).

U narednim danima meteorolozi najavljuju temperature zraka u vrijednostima iznad 30°C, što će pogodovati jačoj pojavi voćnog crvenog pauka. Voćarima savjetujemo da vrše pregled na prisutnost crvenog pauka i po potrebi primjene akaricide: Envidor (karenca 14 dana), Masai (karenca 21 dan), Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC oba s karencom 28 dana.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Suzana Slovic, dipl.ing.

E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest proizvođačima kukuruza

Obilaskom terena primijećena je pojava odraslih oblika kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera virgifera). Odrasle kukuruzne zlatice hrane se svilom i polenom te listovima kukuruza. Značajnije štete možemo očekivati ukoliko utvrdimo više od 20 odraslih kukuruznih zlatica po klipu. Međutim, ličinke su te koje rade glavnu štetu i to na korijenu kukuruza. Biljke izgriženog korijena gube oslonac te se pod težinom nadzemnog dijela ili vjetra ruše na tlo. Tipičan simptom koji ukazuje na napad ličinki kukuruzne zlatice su biljke kukuruza povijene stabljike u obliku guščjeg vrata.

Najučinkovitija mjera borbe protiv kukuruzne zlatice je izbjegavanje uzgoja kukuruza u monokulturi (kukuruz na kukuruz) i provođenje plodoreda. Kemijsko suzbijanje ovog štetnika je često teško provedivo jer su biljke kukuruza u vrijeme pojave zlatice već vrlo visoke. Dozvolu za suzbijanje odraslih kukuruznih zlatica imaju sredstva Decis 10 EC, Scatto, Rotor super, Poleci plus, Mospilan 20 SG i Ampligo.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest ratarima

Podsjećamo poljoprivrednike na mogućnost suzbijanja korova nakon žetve žitarica – na strništima. Time ćemo, osim jednogodišnjih, smanjiti brojnost i višegodišnjih korova, poput pirike, osjaka i divljeg sirka.

Nakon žetve potrebno je ukloniti slamu i pustiti da korovi izrastu do visine 20-40 cm te primijeniti jedan od neselektivnih (tzv. totalnih) herbicida.

U RH dozvolu za tu namjenu imaju herbicidi na osnovi glifosata.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Krajem ovog tjedna na području Moslavine i Letovanskog Vrha zabilježena je pojava odraslih stadija američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), ali i dalje prevladavaju stadiji ličinki, uglavnom stadiji L3 do L5. Podsjećamo da je američki cvrčak infektivan od trećeg razvojnog stadija i infektivnost zadržava u odrasloj fazi. U tom infektivnom razdoblju prenosi zlatnu žuticu vinove loze. Upozoravamo vinogradare na važnost njegova suzbijanja, jer se samo na taj način može spriječiti širenje zlatne žutice vinove loze.  Narednih je dana potrebno provesti drugo tretiranje za suzbijanje američkog cvrčka. Dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Avaunt EC, Cytrin max, Reldan 22 EC. U ekološkoj proizvodnji dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC i Piretro natura.

Vinogradarima savjetujemo da prate pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu. Ploče se zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

Ukoliko se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada je potrebno krajem srpnja ili početkom kolovoza obaviti i treće tretiranje.

Od početka srpnja bilježimo let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana). Insekticidi navedeni za konvencionalno suzbijanje američkog cvrčka imaju djelovanje i na gusjenice grožđanih moljaca.

U većini vinograda i dalje prisutna zaraza peronosporom (Plasmopara viticola), pa i u ovoj zaštiti predlažemo fungicide sistemičnog i lokalsistemičnog djelovanja: Galben F, Fantic F, Galben C, Fantic M,, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Ridomil gold plus 42,5, Ridomil gold R, Manoxanil WP, Mildicut SC, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

Visoke temperature krajem lipnja i u prvom tjednu srpnja pogodovale su razvoju zareze pepelnicom vinove loze (Erysiphe necator). Za njeno suzbijanje predlažemo primijeniti: Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr. Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice. Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

                                                                             Suzana Slovic, dipl.ing.               

                                                                        E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA KRUMPIRA

 

Proizvođačima krumpira preporučujemo tretiranje protiv plamenjače (Phytophthora infestans).

Za tretiranje se mogu upotrijebiti slijedeći preparati: Fantic M, Galben M, Alfil duplo, Fylal double, Alfil duplo, Ridomil gold MZ pepite, Armetil M, Folio gold, Infinito, Proxanil 450 SC, Equation pro, Ranman 400 SC, Ranman top, Acrobat MZ WG*, Curzate B WG, Revus, Pergado MZ, Kairos M, Manoxanil, Nautile DG, Indomate 505 WP, Profilux*, Zignal super, Leimay, Reboot i dr.

Sredstva označena zvjezdicom (*) ujedno suzbijaju i crnu pjegavost (Alternaria solani), drugu značajnu bolest krumpira.

Za suzbijanje ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) mogu se upotrijebiti slijedeći preparati: Alverde, Calypso SC 480, Biscaya, Proteus 110 OD, Mospilan 20 SP, Coragen 20 SC, Match 050 EC, Novodor 3% i dr.

 Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

OBAVIJEST POVRLARIMA

Proizvođačima povrća na otvorenom preporučamo tretiranje rajčice i krastavaca protiv plamenjače (Phytophthora infestans, Pseudoperonospora cubensis)  nekim od navedenih sredstava: Ridomil gold MZ pepite*, Revus, Pergado MZ, Equation Pro, Ranman Top, Orvego, Ortiva*, Zakeo 250 SC*, Zaftra AZT 250 SC* i dr.

Sredstva označena zvjezdicom (*) ujedno suzbijaju plamenjaču luka (Peronospora destructor) i kod primjene na luku potreban je dodatak sredstva za poboljšanje prianjanja.

Također je potrebno pratiti pojavu štetnih insekata (lisnih uši, gusjenica, stjenica, tripsa, …) te po potrebi izvršiti tretiranje nekim od dozvoljenih insekticida.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

     Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.                

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada koštičavog voća

Proteklih deset dana zabilježen je intenzivan let breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella). Oštećenja ovih štetnika pogoduju razvoju truleži ploda (Monilinia sp.) koštićavog voća.

U nasadima breskve za suzbijanje breskvinog savijača dopušteni su: Avaunt EC (karenca 7 dana), Affirm (karenca 7 dana), Affirm opti (karenca 14 dana), Imidan 50 WG (karenca 14 dana), Coragen 20 SC(karenca 14 dana) , Delegate 250 WG (karenca 7 dana).

Za suzbijanje truleži ploda breskve mogu se primijeniti fungicidi: Teldor (karenca je 3 dana), Swich 62,5 WG (karenca je 7 dana), Luna experience (karenca je 3 dana), Systhane 20 EW (karenca je 7 dana), Nativo (karenca je 7 dana). Na nektarini dopuštenje imaju Swich 62,5 i Nativo 75 WG.

Za suzbijanje monilijske truleži ploda na šljivi dopuštenje imaju: Teldor SC 500 (karenca je 3 dana), Swich 62,5 WG (karenca je 7 dana), Nativo (karenca je 7 dana), Systhane 20 EW (karenca je 7 dana).

Budući da je tijekom svibnja zabilježena velika količina oborina, u nasadima višnje i trešnje prisutan je veliki infektivni potencijal kozičavosti lista (Blumeriella Jaapii). Prve simptome uočavali smo krajem svibnja i početkom lipnja. Uslijed jakih zaraza može doći do gubitka lišća tijekom srpnja i kolovoza. Voćarima preporučamo da  nakon berbe višanja i trešanja obave jednu ili dvije zaštite, ovisno o učestalosti i količini oborina.

Zaštita nasada višnje i trešnje nakon berbe može se obaviti pripravcima: Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45 ili Chromodin S-65.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl. ing.agr.

E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr