MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Sisačko-moslavačka

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuke

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 14 dana. U tom je razdoblju prevladavalo nadprosječno toplo vrijeme, uglavnom s temperaturama zraka u vrijednostima iznad 30 °C. Manja količina oborina (3 do 5 mm) zabilježena je početkom tjedna.

Za suzbijanje krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) predlažemo fungicide kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), kaptana (Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice (Podosphaera leucotricha) predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora. Također je moguća primjena pripravaka Stroby WG ili Tercel. Pripravci Stroby WG i Tercel imaju dopuštenje za suzbijanje pepelnice i krastavosti jabuka.

I dalje bilježimo let jabučnog savijača, te predlažemo ponovnu primjenu insekticida: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

Voćarima savjetujemo redovite preglede nasada jabuka na prisutnost crvenog voćnog pauka, jer zbog porasta temperature zraka možemo očekivati velike populacije ovog štetnika.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl. ing. agr.

E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Ministarstvo poljoprivrede je još 2007. godine donijelo Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (NN 72/07) sa ciljem njenog suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području RH. Sukladno tome, vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta dužni su provoditi mjere njenog uklanjanja.

Uklanjanje ambrozije dužni su provoditi korisnici državnih potpora jer je isto propisano Dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima (točnije GAEC-om 6).

Uklanjanje je moguće izvršiti mehanički (plijevljenje, čupanje, košnja, okopavanje) ili kemijski (uporabom herbicida na osnovi glifosata – u skladu s uputom priloženom uz sredstvo).

Važno je uklanjanje obaviti prije cvatnje ambrozije kako bi se spriječilo izlučivanje peluda (alergije kod ljudi), a potom i stvaranje sjemena (daljnje širenje).

Nadzor nad provedbom ove mjere provode poljoprivredna, fitosanitarna i šumarska inspekcija.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl. ing.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Mjesec lipanj obilježen je s nadprosječnim temperaturama zraka, na nekim je lokalitetima zabilježeno 20 dana s maksimalnim temperaturama zraka u vrijednosti iznad 30 °C.

Sparno i vlažno vrijeme pogoduje razvoju pepelnice vinove loze (Erysiphe necator), za njeno suzbijanje predlažemo primijeniti: Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr. Ukoliko se primijete simptomi pepelnice tada primijeniti pripravak Falcon 460 EC.

U odabiru pripravaka prednost treba dati fungicidima koji su najmanje puta korišteni.  Zbog velike lisne mase, zaštitna je sredstva potrebno primijeniti uz veći utrošak vode, što će osigurati učinkovitiju zaštitu od pepelnice. Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, podsjećamo da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

Na većini lokaliteta u vinogradima su vidljivi simptomi ranijih zaraza peronosporom. U takvim nedovoljno štićenim vinogradima sa vidljivim simptomima, svaka pa i mala količina oborina može pogodovati novim sekundarnim zarazama.

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) predlažemo korištenje sistemičnih pripravaka: Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

Za zaštitu od sive plijesni (Botrytis cinerea) na sortama koje sada ulaze u fazu zatvaranja grozda preporučujemo primjenu botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Chorus 75 WG i dr.

Pregledom vinograda radi praćenja razvojnog stadija američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), utvrđeno je da su prisutne ličinke u razvojnim stadijima L3 do L5. Tijekom idućeg tjedna očekuje se pojava odraslih stadija američkog cvrčka. Ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana. Vinogradarima savjetujemo da prate pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu. Ploče se zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

Početkom ovog tjedna započeo je let leptira druge generacije grožđanih moljaca pa vinogradare upućujemo na praćenje narednih obavijesti o rokovima suzbijanja gusjenica druge generacije grožđanih moljaca.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Suzana Slovic, dipl. ing.

E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Udruga CROCPA u suradnji sa tvrtkom CIAK na području Sisačko-moslavačke županije organizira akciju „Prateći list“- sakupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.

Akcija će se održati prema slijedećem rasporedu:

  • Velika Ludina – 10.07.2019., 08.00 – 11.00 (Abundan d.o.o. – Sv.Mihovila 19)
  • Kutina – 12.07.2019., 08.00 – 10.00 (Kod Društvenog doma – Radićeva ulica)
  • Lipovljani – 12.07.2019., 11.00 – 13.00 (Kod Veterinarske ambulante – Sajmišna ulica)
  • Glina – 15.07.2019., 08.00 – 11.00 (Komunalac Glina d.o.o. – Jukinačka 104)
  • Sisak – 15.07.2019., 12.30 – 16.00 (PZ Prvča – Barice Rapić 1a)
  • Popovača – 07.2019., 08.00 – 11.00 (Sajmište – Moslavačka bb)
  • Sunja – 29.07.2019., 08.00 – 11.00 (Stočni sajam – Sajmište bb)

Akcijom „Prateći list“ osiguran je besplatan povrat prazne ambalaže isključivo korisnicima proizvoda ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Mole se poljoprivrednici da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki, koje nisu dio projekta, obrate proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

Akcija sakupljanja ambalažnog otpada organizira se za poljoprivredna gospodarstva (pravne osobe, OPG) koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su pravilno postupili s otpadnom ambalažom. Na gore navedenim punktovima takvi gospodarstvenici će moći vratiti praznu ambalažu i dobiti od tvrtke C.I.A.K. d.o.o. ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisani način.

Mole se poljoprivrednici koji imaju više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m3)  da ne donose ambalažu na lokacije iz mreže nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 01/3463-521, e-mail: ciak@ciak.hr) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.

E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Obavještavaju se poljoprivrednici da je uočena pojava gusjenica kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis)  jednog od najznačajnijih poljoprivrednih štetnika, koji osim na kukuruzu, štete nanosi na paprici, rajčici, krizantemi, jabuci

Stoga preporučamo redovite preglede parcela i po potrebi provođenje tretiranja.

Koristiti se mogu slijedeći insekticidi:

  • U kukuruzu – Decis 2,5 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor super, Decis 100, Fastac 10 EC, Cythrin max, Chromorel – D, Nurelle D, Coragen 20 SC, Ampligo,…
  • U paprici – Decis 2,5 EC. Match 050 EC, Alverde, …
  • U rajčici – Decis 2,5 EC, Poleci Plus, …

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.
E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA POVRĆA

Jučer je u poslijepodnevnim satima sisačko područje zahvatilo snažno nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, pljuskovima i tučom. Stoga proizvođačima povrća preporučamo da što prije izvrše tretiranje usmjereno na saniranje rana. U tu svrhu mogu se koristiti fungicidi na osnovi mankozeba ili metirama uz dodatak fungicida protiv truleži plodova. Ujedno se preporuča navedenim sredstvima dodati neki od biostimulatora (Poly-Amin, Drin, …).

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.
E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest voćarima

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 14 dana, tijekom kojih smo zabilježili uglavnom vruće i sparno razdoblje. U dane 16. i 17 lipnja zabilježeno je, ovisno o lokalitetu, 15 do 34 mm oborina. Mogućnost novih oborina najavljena je tijekom vikenda. U narednom razdoblju važno je provoditi redovito tretiranje nasada s ciljem suzbijanja sekundarnih zaraza ploda uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis), osobito u nasadima s simptomima krastavosti na listu.

Prednost dajemo preventivnoj zaštiti plodova jabuka primjenom fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), kaptana (Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

U prvoj polovici lipnja zabilježili smo maksimalne temperature zraka u vrijednostima 25°C do 30 °C, što je uz visoku relativnu vlagu zraka pogodovalo širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 ECSercadisCrystal te pripravci na bazi strobilurina ili sumpora.

I dalje bilježimo intenzivan let jabučnog savijača, te predlažemo primjenu insekticida: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

Voćarima savjetujemo redovite preglede nasada jabuka na prisutnost crvenog voćnog pauka, jer zbog porasta temperature zraka možemo očekivati velike populacije ovog štetnika.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                                                                             Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

Obavijest povrtlarima

S obzirom na promjenjive vremenske prilike proizvođačima povrća na otvorenom preporučamo tretiranje rajčice i krastavaca protiv plamenjače (Phytophthora infestans, Pseudoperonospora cubensis)  nekim od navedenih sredstava: Ridomil gold MZ pepite*, Revus, Pergado MZ, Equation Pro, Ranman Top, Orvego, Ortiva*, Zakeo 250 SC*, Zaftra AZT 250 SC* i dr.

Sredstva označena zvjezdicom (*) ujedno suzbijaju plamenjaču luka (Peronospora destructor) i kod primjene na luku potreban je dodatak sredstva za poboljšanje prianjanja.

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.
E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Mjesec svibanj obilježen je s natprosječnom količinom oborina. Takve vremenske prilike pogodovale su jačem razvoju zaraza peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola), osobito u drugoj polovici svibnja. Na većini lokaliteta vinova je loza završila sa cvatnjom, stoga upozoravamo vinogradare na važnost pravovremenog tretiranja.

 Za suzbijanje plamenjače predlažemo korištenje sistemičnih pripravaka: Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M, Folpan gold, Forum star, Acrobat MZ, Ridomil Gold MZ Pepite, Manoxanil WP, Mildicut SC, Mikal flash, Mikal premium F, Verita, Profiler, Azimut, Alfil WG, Fylal double, Magma triple, Momentum trio i dr.

U vinogradima koji su stradali od tuče prednost dajemo pripravcima koji sadrže aktivnu tvar folpet (Galben F, Fantic F, Folpan Gold, Forum star). Folpet ima pozitivan sporedni učinak na smanjivanje zaraze sa sivom plijesni.

Za suzbijanje razvoja sive truleži ili botritisa nakon cvatnje, moguća je primjena botriticida: Teldor, Pyrus 400 SC, Geoxe, Switch, Chorus 75 WG i dr.

Prva polovica mjeseca lipnja obilježena je visokim temperaturama zraka, zabilježeno je 9 dana s temperaturama iznad 30°C, što uz visoki vlažnost zraka pogoduje jačem razvoju pepelnice vinove loze  (Erysiphe necator). Za suzbijanje pepelnice preporučujemo koristiti: Dynali EC, Mystic EC, Nativo WG, Postalon SC Collis, Luna Experience SC SC, Crystal KS, Bumper 25 EC, Domark ME, Difcor EC, Falcon EC, Folicur EW, Fond 12E, Kusabi SC, Sercadis SC, Systhane 24E, Topas 100 EC, Vivando SC, i dr.

Na području moslavačkog vinogorja i Letovanskog Vrha utvrđen je početak pojave ličinki trećeg razvojnog stadija američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), prenositelja fitoplazme-zlatne žutice vinove loze. Ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana, infektivne postaju u trećem razvojnom stadiju, tj. tada počinju prenositi zlatnu žuticu vinove loze.

Upozoravamo vinogradare na važnost njegova suzbijanja, jer se samo na taj način može spriječiti širenje zlatne žutice vinove loze. Tijekom prošle godine provodio se monitoring američkog cvrčka na slijedećim lokacijama: Kutina, Repušnica-Mramor brdo, Ilova, Voloder, Popovača i Letovanski vrh te je tim lokalitetima utvrđena njegova prisutnost.

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/2018.) suzbijanje američkog cvrčka provodi se u najmanje dva tretiranja:

– prvo tretiranje obavlja se nakon cvatnje, prema preporučenim rokovima suzbijanja vektora

– drugo tretiranje obavlja se dva do tri tjedna nakon prvoga

– treće tretiranje obavlja se prema preporučenim rokovima suzbijanja vektora, ovisno o području, ili ako se tijekom srpnja ulovi tjedno četiri ili više odraslih oblika vektora po jednoj žutoj ljepljivoj ploči.

Za suzbijanje američkog cvrčka dopuštenje imaju insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Avaunt EC, Cytrin max, Reldan 22 EC. U ekološkoj proizvodnji dopušteni su pripravci na bazi piretrina: Abanto, Kristant EC i Piretro natura.

Vinogradarima savjetujemo da prate pojavu američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča na srednju armaturnu žicu. Ploče se zamjenjuju svaka dva do tri tjedna.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                                                                  Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

Obavijest voćarima

Opasnost od primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuka prestaje u prvoj dekadi lipnja, kada započinje sekundarni ciklus razvoja patogena. U nasadima jabuka s vidljivim simptomima krastavosti na listu (Venturia inaequalis), može se očekivati sporulacija primarnih pjega, a naredne oborine pogodovati će širenju zaraze. Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka proteklo je 7 dana, u tom je razdoblju prevladavalo promjenjivo vrijeme sa lokalnim pljuskovima, a ponegdje je zabilježena tuča.

U narednom razdoblju prednost dajemo preventivnoj zaštiti plodova jabuka primjenom fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja na bazi ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Faban), kaptana (Captan80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

U nasadima koji su stradali od tuče prednost dajemo pripravcima na osnovi kaptana. Za ublažavanje nastalih šteta moguća je primjena biljnih stimulatora s naglašenim sadržajem aminokiselina ili algi (Drin, PolyAmin, Megafol i dr.).

Protekla četiri dana bilježimo porast temperature zraka na vrijednosti iznad 28°C, što uz visoku relativnu vlagu zraka pogoduje širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), osobito u nasadima sa jakom prošlogodišnjom zarazom.

Za zaštitu nasada jabuka od pepelnice predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora. Pripravci Stroby, Zato plus i Tercel imaju dopuštenje za suzbijanje pepelnice i krastavosti jabuka.

Od sredine proteklog tjedna zabilježen je intenzivniji let jabučnog savijača. Insekticidi dopušteni za suzbijanje jabučnog savijača su: Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

 Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

                                                                                            Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr