MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Varaždinska

Obavijest proizvođačima jabuka

Visoke dnevne temperature praćene oborinama pogoduju razvoju sekundarne zaraze krastavosti jabuke (Venturia inaequalis), gorka trulež plodova  (Colletotrichum spp), smeđa trulež ploda (Stemphylium spp), trulež plodova (Neofabraea spp).  Kod zaštite posebnu pozornost treba dati zaštiti ploda te kod izbora fungicida vodite računa da oni djeluju na suzbijane gore navedenih bolesti te da se poštuje karenca.

 

PRIPRAVAK BOLEST KARENCA
SCRAB 80 WG

KAPETAN 80 WG

CAPTION80 WG

krastavost, trulež ploda, gorka trulež ploda  

21 dan

TOPSIN M 500 trulež ploda 14 dana
GEOXE Siva i plava plijesan, crna, smeđa i gorka trulež 3 dana

 

 

Za suzbijanje pepelnice mogu se primijeniti pripravci:  Stroby (karenca 35 dana), Zato 50 WG (karenca 14 dana), Narivo 75 WG (karenca 35 dana) ili Luna Experience (karenca 14 dana) .

 

Također je potrebno i redovito suzbijanje  jabučnog savijača (Cydia pomonella), a za zaštitu može se primijeniti jedan od insekticida: Mospilan 20 SP (karenca 14 dana), Reldan 22 EC (karenca 21 dana), Calypso SC 480 (karenca 14 dana),   Coragen 20 SC (karenca 14 dana) ili  Affirm (karenca 7 dana)  .

 

Preporučamo da obratite pozornost na broj dozvoljenih primjena fungicida tijekom  jedne vegetacijske godine  te da vodite računa o karenci.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

Andreja.v-pofuk@mps.hr

 

 

Obavijest proizvođačima oraha

Orahova muha (Rhagoletis completa) je štetnik koji  odlaže jaja u zeleni orah. Mjesto uboda potamni u obliku male crne točkice koja se ishranom ličinki povećava te zelena lupina oraha postaje mekana i s vremenom pocrni pa se zalijepi za ljusku oraha od koje se onda teško odvaja.

Let orahove muhe traje od sredine srpnja pa sve do kraja rujna, a prve muhe ulovljene sredinom srpnja te je potrebno obaviti suzbijanje ovog štetnika. Insekticidi registrirani za suzbijanje odraslog oblika orahove muhe su Imidan 50 WG i Calypso SC 480.

Važno je napomenuti da ranijom pojavom orahove muhe od polovice srpnja pa do polovice kolovoza nastaju veće štete jer ličinke muhe oštećuju tkivo peteljke pa se plod slabije razvija, potamni, smežura se i pljesnivi. Muhe koje lete u drugoj polovici kolovoza nisu tako opasne jer kao posljedica njihova razvoja pocrni samo dio zelene ljuske ploda, dok jezgra ostaje neoštećena.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena.  Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

Andreja.v-pofuk@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Obilaskom terena uočen je jaki napad plamenjačom, ali na pojedinim lokalitetima i pepelnicom.

Zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće je provesti preparatima: PROFILER, AZIMUT, ALFIL WG, MOMENTUM TRIO, GALBEN F, FANTIC F, GALBEN-C, FANTIC M, FOLPAN GOLD, FORUM STAR, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MANOXANIL WP, MILDICUT SC, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5, itd.

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) primijenite preparate: NATIVO WG, POSTALON 90 SC, TALENDO, VIVANDO, COLLIS, CRYSTAL, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, DYNALI, TOPAS 100EC, DIFCOR EC, FALCON EC itd.

Važno je preparate birati tako da se koristi onaj preparat koji je najmanje korišten

Potrebno je provoditi kontrolu žutih ljepljivih ploča, te ukoliko se uoče odrasli oblici američkog cvrčka krenuti u tretiranje. Registrirani insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) su: DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, NURELLE D, CHROMOREL – D, AVAUNT EC, CYTHRIN MAX, RELDAN 22 EC, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA. 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju bolesti vinove loze. Na pojedinim lokalitetima uočena je pojava plamenjače i pepelnice.

Zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće je provesti preparatima: PROFILER, AZIMUT, ALFIL WG, MOMENTUM TRIO, GALBEN F, FANTIC F, GALBEN-C, FANTIC M, FOLPAN GOLD, FORUM STAR, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MANOXANIL WP, MILDICUT SC, RIDOMIL GOLD PLUS 42,5, itd.

 

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) primijenite preparate: NATIVO WG, POSTALON 90 SC, TALENDO, VIVANDO, COLLIS, CRYSTAL, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, DYNALI, TOPAS 100EC, DIFCOR EC itd.

 

FALCON EC primijenite ukoliko se primijete simptomi pepelnice, odnosno ako se na bobicama pojave sivo bijele prevlake.

 

Za suzbijanje druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) dozvolu imaju preparati: AFFIRM, RELDAN 22 EC, AVAUNT 15 SC, DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL i dr.

 

Važno je da svi vinogradari provode kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno da prate pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje potrebno je postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

 

Registrirani insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) su: DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, NURELLE D, CHROMOREL – D, AVAUNT EC, CYTHRIN MAX, RELDAN 22 EC, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA.

 

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Preporučamo svim poljoprivrednim proizvođačima čiji su nasadi bili pogođeni tučom da naprave zaštitu nasada kako ne bi došlo do razvoja bolesti na biljkama. Naime tamo gdje je pala tuča, na biljci je napravila rane koje su sada postale mjesto ulaska potencijalnim patogenima.

U vinogradima stradalima od tuče preporučamo pripravke a bazi folpeta:  Folpan 80 WDG,  Futura 50 WP, Shavit F za suzbijanje peronospore (Plasmopara viticola) te tim preparatima dodajte i neke koji suzbijaju pepelnicu vinove loze (Erysiphe necator) poput  Nativo WG, Domark ME, Dynali EC, Collis, Postalon 90 SC, Luna Experience SC, Fond 12 E  i dr. 

U nasadima jezgričavog voća  stradalog  od tuče preporučamo primjenu pripravaka na osnovi kaptana: Captan 80 WDG,  Merpan 80 WDG ili Kastor.

Svim poljoprivrednicima preporuča se da koriste i neke od fizioloških biostimulatora kao Drin, Megafol, AminoVital  i  sl. Kod izbora sredstava za zaštitu obavezno vodite računa o miješanju ponajviše ako ćete koristiti sredstva na osnovi bakra.

Preporuča se da preparate primijenite u roku od 24 sata od nastale štete. Radi što boljeg oporavka biljaka preporuča se da se primjena biostimulatora  ponovi kroz 5-7 dana.

Biostimulatore se ne preporučuje miješati sa sredstvima za zaštitu bilja.

Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr

Andreja.Vukalovic.Pofuk@mps.hr

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

Zrinka.Veceric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Toplo i sparno vrijeme te jučerašnje oborine pogodovale su razvoju bolesti vinove loze. Na pojedinim lokalitetima uočena je pojava plamenjače i pepelnice.

Zaštitu protiv plamenjače (Plasmopara viticola) moguće je provesti preparatima: MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, PROFILER, AZIMUT, ALFIL WG, MOMENTUM TRIO, GALBEN F, FANTIC F, GALBEN-M, FANTIC M, FOLPAN GOLD, FORUM STAR, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, MANOXANIL WP, MILDICUT SC, itd.

Za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) primijenite preparate: NATIVO WG, POSTALON 90 SC, TALENDO, VIVANDO, COLLIS, CRYSTAL, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, DYNALI, TOPAS 100EC, DIFCOR EC, FALCON EC, itd.

Sorte koje još nisu zatvorile grozdove potrebno je tretirati protiv sive plijesni ili botritisa (Botrytis cinerea) preparatima: TELDOR SC 500, CHORUS 75 WG, CANTUS, SWICH 62,5 WG ILI PYRUS 400 SC.

I dalje su vinogradari obavezni provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno pratiti pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje preporučamo postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

Registrirani su insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) su: DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, NURELLE D, CHROMOREL – D, AVAUNT EC, CYTHRIN MAX, RELDAN 22 EC, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima kupusa

Kako je krenulo razdoblje sadnje kasnih kupusnjača u polje moguće je obaviti zaštitu protiv korova. Za suzbijanje korova nakon presađivanja dozvolu imaju: LENTAGRAN 45 WP, BUTISAN S, SULTAN 50 SC.

Preporučamo poljoprivrednicima da postave žute i plave ljepljive ploče na visinu oko 30 cm radi praćenja pojave odraslih oblika štetnika.

Ličinke kupusne muhe (Delia Radicum) rade štete tako da se ubušuju u vrat korijena praveći hodnike prekidajući provodne snopove za kretanje asimilata. Buhači (Phyllotreta spp.) rade štete tako da izgrizaju okrugle rupe i kada je 10% lisne mase uništeno kreće se u suzbijanje. Pregledom parcela uočena je i pojava kupusnog moljca (Plutella xylostella). U početku štetu čine izgrizanjem parenhima između lisnih žila pa nastaju „prozorčići“, a u kasnijoj fazi gusjenice izgrizu list pa nastaju rupe.

Upozoravamo poljoprivrednike da obavljaju redovite preglede svojih parcela i na prisutnost kupusnog bijelca (Pieris brassicae), kupusnog štitastog moljca (Aleyrodes proletella), kupusnih sovica (Mamestra spp.) te kupusnih lisnih uši (Brevicoryne brassicae).

Gusjenice kupusnog bijelca i sovice rade štete izgrizanjem lista a kasnije napadaju i glavicu. Štitasti moljac i lisne uši čine štete sisanjem biljnih sokova. Tijekom ishrane izlučuju ljepljivu tekućinu (tzv. mednu rosu) na koju se naseljavaju gljive čađavice koje smanjuju asimilacijsku površinu lista te dolazi do smanjenja fotosinteze.

U tablici su navedeni preparati koji imaju dozvolu za suzbijanje štetnika na kupusu.

ŠTETNIK PREPARAT I KARENCA
Kupusna muha Calinogor (14 dana)

Perfekthion (14 dana)

Chromogor (14 dana)

Kupusni buhač Fastac (14 dana)

Rogor 40 (14 dana)

Cythrin Max (3 dana)

Decis 2,5 EC (14 dana)

Kupusni moljac Affirm (3 dana)

Fastac 10 EC (14 dana)

Rotor Super (7 dana)

Scatto (7 dana)

Cythrin Max (3 dana)

Direkt (28 dana)

Alverde (3 dana)

Sumialfa 5FL (7 dana)

Decis 2,5 EC (14 dana)

Kupusni bijelac Decis 2,5 EC (14 dana)

Fastac 10 EC (14 dana)

Karate Zeon (21 dan)

Sumialfa 5 FL (7 dana)

Scatto (7 dana)

Kupusni štitasti moljac Movento (3 dana)

Decis 2,5 EC (14 dana)

Kupusne sovice Decis 2,5 EC (14 dana)

Karate Zeon (21 dan)

Laser (3 dana)

Decis 100 EC (7 dana)

Rotor Super (7 dana)

Scatto (7 dana)

Kupusne lisne uši Decis 100 EC (7 dana)

Rotor Super (7 dana)

Scatto (7 dana)

 Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine
zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima krumpira!

Obavještavam proizvođače krumpira da pregledaju svoje usjeve i ako uoče razvoj plamenjače Phytophthora infestans obave mjere zaštite.

Bolest napada list, stabljiku i gomolje. Na listu se najprije vide žute pjege koje s vremenom postaju smeđe, a tkivo unutar pjega se suši.

Dozvoljena sredstava za suzbijanje plamenjače krumpira su: ACROBAT MZ WG, DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45, EQUATION PRO, PERGADO MZ, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, POLYRAM DF, STAR 80 WP, PENNCOZEB 75 DG.

Pregledom usjeva krumpira uočena je i pojava krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Redovan pregled lišća i odstranjivanje listova sa leglima jaja najbolja je preventivna mjera suzbijanja krumpirove zlatice. U kemijsko suzbijanje se kreće kada se na busu nađu više od 2 odrasle zlatice (prezimjele generacije) a krumpir je slabo razvijen. Ličinke se suzbijaju ako do cvatnje ima 2-2,5 ličinki na busu, te ličinke ljetne generacije suzbijati kada ih ima 20-30 po busu.

Sredstava dozvoljena za suzbijanje krumpirove zlatice su: DECIS 2,5 EC, DIREKT, FASTAC 10 EC, SUMIALFA 5 FL, MOSPILAN 20 SG, CYTHRIN MAX.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine
zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Kako je faza cvatnje pojedinih sorata već pri kraju, preporučamo vinogradarima da u narednom razdoblju obave zaštitu vinove loze protiv bolesti, štetnika, posebice američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) koji se već sada nalazi u latentnoj fazi, odnosno postaje infektivan i prenosi fitoplazmu sa zaraženih na zdrave trsove.

 U Republici Hrvatskoj na snazi je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18) na temelju koje su svi vinogradari obavezni provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno pratiti pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje preporučamo postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

Registrirani su insekticidi za suzbijanje američkog cvrčka su: DECIS 2,5 EC, SUMIALFA 5 FL, NURELLE D, CHROMOREL – D, AVAUNT EC, CYTHRIN MAX, RELDAN 22 EC, ABANTO, KRISANT EC, PIRETRO NATURA.

Za suzbijanje plamenjače u fazi nakon cvatnje vinove loze mogu se primijeniti neki od preparata: FANTIC F, GALBEN F, MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, ACROBAT MZ, FORUM STAR, MILDICUT 25 SC, FOLPAN GOLD, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, itd.

Za zaštitu protiv pepelnice nakon cvatnje dozvolu imaju: COLLIS, CRYSTAL, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, DYNALI, NATIVO WG, POSTALON 90 SC, TALENDO, VIVANDO, itd.

Dozvoljeni preparati za suzbijanje sive plijesni su: PYRUS 400SC, CHORUS 75 WG, CANTUS, GEOXE, itd

Kod primjene insekticida važno je da se pokosi sav cvatući korovi u vinogradu i da se zaštita obavlja u večernjim satima kada pčele ne lete.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine
zrinka.veceric@mps.hr

Obavijest proizvođačima jezgričavog voća

Iznimno suho i toplo vrijeme sa relativno visokom vlagom zraka koje je prevladavalo ovih dana izuzetno je pogodovalo razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) te je zbog toga potrebno obaviti zaštitu.

Za suzbijanje pepelnice jabuka možete koristiti: Luna Experience, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC, Crystal. U nasadima gdje se pepelnica javlja sporadično, mogu se koristiti pripravci na bazi strobilurina kao što su Zato Plus WG, Zato WG 50 ili Stroby WG ili pripravke na bazi sumpora (ukoliko koristite pripravke na bazi sumpora tada vodite račina da ne obavljate zaštitu kada je temperatura zraka iznad 25C°).
Također ovakvo vrijeme sa mjestimičnim padalinama pogodno je za razvoj i sekundarno širenje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis).
Za suzbijanje krastavosti plodova možete koristiti: Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Delan 700 WDG, Delan Pro, Chorus 75 WG, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor, Scab 80 WG .

Vrijeme također pogoduje razvoju raznih štetnika tako da bilježimo let jabučnog savijača (Cydia pomonella) te za njegovo suzbijanje možete koristiti: Mospilan 20 SP, Calypso SC 480, Coragen 20 SC, Affirm, Laser, Reldan 22 i dr.
Preporučujemo svim poljoprivrednicima da prilikom izbora zaštitnog sredstva vode računa o karenci, te ukoliko koriste insekticide da prije obavljanja zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji i da zaštitu obavljaju u večernjim satima kada pčele ne lete.
Zaštitu treba provesti za mirnog i toplog vremena. Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Andreja Vukalović-Pofuk dipl.ing.agr
andrea.v-pofuk@mps.hr