MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Virovitičko-podravska

Obavijest proizvođačima krizantema

U uzgoju postoje dvije vrste krizantema – višecvjetne i velikocvjetne, biljke su kratkog dana, te će uskoro započeti razdoblje zasjenjivanja krizantema , tj.prelazak iz vegetativne u generativnu fazu , odnosno stvaranje cvjetnog pupa.

Od bolesti  koje se mogu javiti na krizantemi , najopasnija bolest je bijela hrđa ( sitne bijele točkice na naličju donjeg lišća u uvjetima visoke vlage i gustog rasta) koja se suzbija preventivno. Zaštita se preporuča svakih 7 dana od početka zasjenjivanja.

Popis fungicida dozvoljenih za primjenu na krizantemi: CHROMOSUL 80,COSAVET DF,DITHANE DG NEOTEC,DOMARK 40 ME,KALINOSUL 80 WG,KOSSAN WG,KUMULUS DF,SULFOLAC 80 WG,SUMPOR SC-80,THIOVIT JET,SYSTHANE 20 EW,CAPTAN WP 50,FONGANIL GOLD,FUTURA 50 WP,PYRUS 400 SC,KASTOR,RANMAN TOP,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS,COPPER KEY FLOW,CUPRA

 

Štetnici koji predstavljaju problem na krizantemi  su štitasti moljci, lisne uši, tripsi i crveni pauk. Potrebno je postaviti ljepljive ploče (plave, žute) u nasadu za praćenje pojave štetnika. Dozvoljeni insekticidi za primjenu na krizantemi su: RELDAN 22 EC, KRAFT 18 EC, RUNNER 240 SC, CYTHRIN MAX , DECIS 2,5 EC, POLECI PLUS; CLOSER, DEMITAN (akaricid dozvoljen u zaštićenom prostoru),ZOOM 11 SC ( ZP akaricid), MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS.

 

 

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama  i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr  .Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ! Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Sve poljoprivrednike sa područja Virovitičko-podravske županije obavještavamo da se vrši odvoz prazne ambalaže sredstava  za zaštitu bilja. Prema zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 14/14) , u čl. 20. Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida, u stavaku  (4) piše: „ Korisnici moraju praznu ambalažu od pesticida, ambalažu s ostacima pesticida, pesticide kojima je istekao rok valjanosti, pesticide kojima je istekla registracija ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostatke škropiva odvojeno skupljati i privremeno čuvati do predaje ovlaštenoj osobi sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom“ .

Termin sakupljanja prazne ambalaže je prema rasporedu:

05.09.2018. Slatina

Slatina kom d.o.o. Trg Ruđera Boškovića (stara tržnica) Slatina 8.00 – 11.00

06.09.2018. Pitomača

Iza benzinske postaje u Pitomači Ulica Ljudevita Gaja 134 Pitomača 8.00 – 11.00

 

09.09.2018. Orahovica

PP Orahovica d.d. – Gutmanovci Zakov gaj Gutmanovci 8.30 – 12.00
PP Orahovica d.d. Zdenci b.b. Zdenci 13.00 – 14.30

 

Važna informacija poljoprivrednicima je da se ;

  1. Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.

  1. Donosioci otpada dužni su sami ispuniti Prateći list i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada. Otpad proizvođača koji donese otpad bez Pratećeg lista i Deklaracije neće biti prihvaćen. Obrasci Pratećeg lista (Obrazac PL-O) mogu se kupiti u Narodnim novinama.

Akcija “Prateći list”  namijenjena je svima koji proizvode za tržište i ulaze u sustav PDV-a, a imaju ambalaže navedenih proizvođača koje su dužni zbrinuti na zakonom propisani način. Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, C.I.A.K. će za preuzetu količinu otpada posjedniku ovjeriti prateći list. Na taj način pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) imaju dokaz o pravilnom postupanju s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja. Ovjereni prateći list pravne osobe su dužne pokazati inspektoru Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva prilikom obilaska terena.

Ambalaža koja se skuplja mora biti:

  • prazna (ovaj projekt ne pokriva skupljanje/zbrinjavanje neiskorištenih proizvoda)
  • pravilno isprana (prema detaljima iz brošure udruge CROCPA)
  • od navedenih tvrtki članova CROCPA EKO MODELA. Molimo Vas da ne vraćate ambalažu drugih tvrtki jer tvrtka C.I.A.K. neće za nju ovjeravati prateće listove.

 

Za sve dodatne  informacije javiti se u Savjetodavnu službu Virovitičko-podravske županije!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Područje Općine Pitomača  jučer je zahvatilo  nevrijeme  praćeno kišom, tučom i jakim vjetrom ! Izmjerena količina oborina u periodu od 26.-28.07.2019. bila je Sedlarica 63,8 mm/m2 , a Mala Črešnjevica 76 mm/m2 . Savjetujem što prije izvršiti zaštitu biljaka, odnosno zaliječiti  ozljede  na biljnom tkivu da se spriječi ulazak patogena u biljku. Ako se nastavi suho vrijeme doći će do bržeg zacjeljivanja  rana, a ako bude vlažno vrijeme, još će se više stvoriti uvjeti koji pogoduju razvoju bolesti.

Voćne vrste–  preporuča se korištenje pripravaka na osnovi kaptana i ditianona, uz dodatak  bakra ( ovisno o jačini štete ponoviti  2-3 puta zaštitu u razmaku 10 dana ).

 Vinova loza– pripravci na osovi folpeta ( za zaštitu zeljastog dijela)   i dodatak bakra ( zaštita za drvenasti dio) .

Povrće– upotreba jednog od fungicida na osnovu djelatne tvari mankozeb ili  metiram uz dodatak preparata protiv truleži ploda sukladno dozvolama i registracijama.

Ratarstvo – azoksistrobin ili piraklostrobin.

 

Uz navedene pripravke preporuča s dodati jedan od fizioloških stimulatora biljaka ( npr. Drin, Poly amin, Bioplex, i drugi )  ,  mikrobiološka gnojiva ili otopina URA-e ( 0,5%) .

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o korištenim sredstvima za zaštitu bilja,a podaci o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na  web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Proteklog vikenda zabilježena je velika količina padalina, te je potrebno ponovno provesti zaštitu višegodišnjih nasada. U vinogradima zaštitu usmjeriti protiv uzročnika pepelnice (Uncinula necator), plamenjače (Plasmopara viticola), te sive plijesni (Botrytis cinerea).

Pripravci koji se mogu koristiti za pepelnicu i plamenjaču navedeni su u prethodnoj preporuci za vinogradare (16.07.2019.).

U borbi protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea) primijeniti: Cantus, Luna Privilege, Pyrus 400 SC, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500.

Vinogradarima preporučamo da i dalje pomoću žutih ljepljivih ploča prate pojavu američkog cvrčka. Ukoliko se tijekom srpnja utvrdila njegova prisutnost, tada je potrebno tretirati krajem ovog ili početkom sljedećeg mjeseca.

Za suzbijanje američkog cvrčka mogu se koristiti registrirani insekticidi: Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel D, Avaunt EC, Cythrin max, Reldan 22 EC. U EKO proizvodnji dopuštenje imaju pripravci: Abanto, Kristant EC, te Piretro natura.

Prednost dati pripravcima koji su najmanje puta korišteni, radi sprječavanja pojave rezistentnosti.

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) !!

Tretiranje obaviti u vrijeme kada pčele ne lete !!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti !!

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr

Obavijest proizvođačima kasnog kupusa i kelja

KUPUS

Potrebno je provesti  zaštitu kupusa na otvorenom uzgoju protiv gljivičnih bolesti dozvoljenim fungicidimana kupusu: NEORAM WG, RAME CAFFARO 32 WP,ORTIVA, DIFCOR,NATIVO 75 WG,RAME CAFFARO 32 WP,SIGNUM, ORTIVA TOP,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, SCORE 250EC,

Potrebno je  pratiti pojavu štetnika u polju  te provesti zaštitu biljaka prema ulovu štetnika na postavljenim ljepljivim  pločama , ili feromonskim mamcima . Štetnici koji se mogu pojaviti tijekom uzgoja : kupusni buhači, kupusni moljac, kupusna muha ( Delia radicum), kupusne stjenice ( Eurydema ) ,  kupusne lisne uši ( Brevicoryne brassicae ) .

Najopasnija i najranije se javlja kupusna muha – mlade biljke propadaju, lišće postaje olovnosivo ili plavoljubičasto, biljke venu i poliježu, i lako se čupaju iz tla. Prezimljuje kao kukuljica u tlu, muha izlijeće kad temperatura tla porast iznad 12 0 C, nakon parenja ženka odlaže jaja na vrat korijena ili na zemlju u njihovoj blizini , nakon nekoliko dana izlaze ličinke koje se ubušuju u vrat korijena i korijen, izjedajući ih ( trenutna faza). Insekticidi registrirani za suzbijanje kupusne muhe (Delia radicum) : CALINOGOR, PERFEKTHION, CHROMOGOR, MOSPILAN 20 SG.

Suzbijanje kupusnog buhača: DECIS 2,5 EC, FASTAC 10 EC, ROGOR 40, CYTHRIN MAX, DECIS 100 EC, KARIS 10 CS.

Suzbijanje kupusnog štitastog moljca: AFFIRM, AVAUNT EC, MOVENTO.

Ostali štetnici dozvoljeni insekticidi u kupusu: FASTAC 10 EC, KARATE ZEON, ROGOR 40, SUMIALFA 5 FL, CYTHRIN MAX, BIOBIT WP, DIREKT, LASER.

 

KELJ

Obilaskom usjeva kelja na otvorenom uzgoju utvrđena je pojava štitastog moljca i štetnih gusjenica te je potrebno provesti suzbijanje.

Dozvoljeni insekticidi u kelju: CALYPSO SC 480,CHESS 50 WG,FASTAC 10 EC,FORCE 1,5 G,MOVENTO,ALVERDE.

Dozvoljeni fungicidi u kelju : PROPLANT,ORTIVA TOP,NATIVO 75 WG.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, paziti na zaštitu pčela (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest ratarima

Poljoprivrednike podsjećam na mogućnost suzbijanja korova nakon žetve nekim od neselektivnih  herbicida na osnovu djelatne tvari glifosat. Primjenom herbicida smanjujemo zakorovljenost na parceli jednogodišnjim i višegodišnjim korovima. Herbicid je potrebno primijeniti nakon uklanjanja slame žetvenih ostataka.

Popis dozvoljenih sredstava nalazi se na stranicama https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Potrebno je pročitati i pridržavati se uputa korištenog sredstva, isto na propisani način zbrinuti i redovito voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

 

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuke

Promjenjivi vremenski uvjeti pogoduju razvoju krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Za zaštitu od krastavosti jabuke i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) možemo koristiti neki od pripravaka sistemičnog djelovanja: Stroby, Zato Plus, Zato 50 WG ili neki od kombiniranih pripravaka Nativo 75 WG, Luna expirience, Bellis.

 Ovi vremenski uvjeti pogoduju i razvoju zaraža uzročnikom truleži plodova (Monilinia ssp.), gorkoj truleži ploda (Colletotrichum spp.), smeđoj trulež ploda (Monilia fructigena i dr.) te sivoj plijesni (Botrytis cinerea) koje nastaju u fazi dozrjevanja plodova. Zaštita se može provesti nekim od dozvoljenih sredstava navedenim u tablici:

Trulež ploda Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG, Topsin M 500
Gorka trulež ploda Geox, Scab 80 WG, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG
Smeđa trulež plodova Geoxe
Siva plijesan Geoxe

Kod odabira pripravaka voditi brigu o karenci!

 Preporučujemo zaštitu voćnjak od Jabučnog savijača (Cydia pomonella) nekim od insekticida: Calypso SC 480 Affirm, Affirm opti, Coragen SC, Imidan  WG, Reldan 22 EC, Mospilan SG, Laser, Harpun, Delagate, Reldan , Delegate 250 WG i dr.

 Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja, pridržavati se Zakona o održivoj uporabi  SG, pesticida NN 14/14.

 

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Breskve, nektarine i šljive su u fazi dozrijevanja, te voćarima preporučamo da obave zaštitu protiv truleži ploda (Monilinia fructigena), te pepelnice (Sphaerotheca pannosa) koja je uočena na terenu.

U borbi protiv truleži ploda na breskvama i nektarinama koristiti: Signum DF, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG (K-7 dana), Teldor SC 500 (K-3 dana).

Za zaštitu protiv truleži ploda na šljivi koristiti: Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG (K-7 dana), Indar 5 EW, Teldor (K-3 dana).

Za zaštitu od pepelnice i truleži ploda mogu se koristiti: Luna experience, Indar 5 EW (K-3 dana), Nativo 75 WG, Systhane 20 EW (K-7 dana).

Traje let breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), te se za njihovo suzbijanje mogu koristiti insekticidi: Runner SC, Affirm, Avaunt EC, Delegate 250 WG (K-7 dana), Affirm opti, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG (K-14 dana).

Protiv druge generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana) su registrirani insekticidi: Affirm opti, Delegate 250 WG (K-7 dana), Coragen 20 SC (K-14 dana).

 

PRIDRŽAVATI SE DOZA KOJE SU PREPORUČENE,TE POŠTIVATI KARENCU !!

 

Zaštitu obaviti u večernjim satima kada pčele ne lete!!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima

Marko Borić, mag.ing.agr

e-mail: marko.boric@mps.hr

Obavijest proizvođačima malina i kupina

Ljetni mjeseci su vrijeme kada se u nasadima malina i kupina pojavljuju simptomi patološkog sušenja pojedinih izdanaka. U proteklih mjeseci zabilježili smo nekoliko ljetnih oluja praćeni tučom i jakim vjetrom koje su povoljno utjecale na razvoj bolesti. Kako su simptomi izraženiji u ljetnim mjesecima preporučujemo izvršiti rezidbu nakon berbe malina i kupina.

Kod kupina rezom je potrebno odstraniti sve izdanke koji pokazuju simptome oboljenja. Najčešće u vidu sušenja izdanaka. Rezidbom je potrebno skratiti rodne izdanke i odstraniti bočna razgrananja.

Kod malina sve izdanke koji su dali rod u ovoj vegetacijskoj godini a oštećeni su i slabo razvijeni potrebno je orezati do zemlje.

Sve orezane grane potrebno je iznijeti iz voćnjaka te spaliti kako bi se spriječila danja zaraza.

Nakon berbe potrebno je izvršiti tretiranje nasada malina i kupina nekim od pripravaka na osnovi bakra.

Ivana Češek, mag.ing.agr.

e-mail: ivana.cesek@mps.hr

Obavijest proizvođačima oraha

16.07.2019.

Na području VPŽ uočena je pojava orahove muhe (Rhagoletis completa). Proizvođačima oraha, preporuka je da se prati let pomoću žutih ljepljivih ploča (ploče vješati u donjem djelu krošnje). Dio kukuljica u tlu se uništava jesenskom obradom tla ispod oraha.

Za borbu protiv spomenutog štetnika koristiti insekticide koji su registrirani u RH: Imidan 50 WG i Calypso SC 480. Tijekom jedne sezone dozvoljena su po dva tretiranja svakim od navedenih insekticida s razmakom od 14 dana.

Za kvalitetno tretiranje orahove muhe potrebno je provesti zaštitu 3 puta do kraja kolovoza (ovisno o trajanju leta).

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

 

Marko Borić, mag.ing.agr.,

e-mail: marko.boric©mps.hr