MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Vukovarsko-srijemska

Obavijest za vinogradare

U nasadima vinove loze zbog vremenskih uvjeta još uvijek su povoljni uvjeti za razvoj bolesti.

U nasadim vinograda sa sortama grožđa koje su u fazi promjene boje (mekšanja bobica) trebalo bi izvršiti zaštitu od botritisa ili sive plijesni. Primijeniti  jedan  od pripravaka u zoni grozda kao: Teldor SC 500,  Switch 62,5 WG, Cantus WG, Pyrus 400 i dr.

Pripravci koji se mogu primijeniti u zaštiti od pepelnice a pazeći na karencu pojedinog pripravka  pripravci na bazi sumpora kao i Luna Experience, Kusabi i dr.

U zaštiti protiv plamenjače koristiti pripravke na bazi bakra.

 

 

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom a u ovoj fazi posebno obratiti pažnju na dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetacijsku sezonu, vrijeme primjene i karencu .

Redovno pregledavati žute ploče postavljene u nasadu (pratiti eventualnu pojavu američkog cvrčka) i moguću pojavu simptoma fitoplazmi. Kontaktirati najbliži ured Ministarstva poljoprivrede (Služba za stručnu podršku).

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka

Nasade jabuka  zaštititi pripravcima kontaktnog djelovanja protiv fuzikladija i pepelnice i pripravcima koji djeluju na skladišne bolesti  a protiv štetnika insekticide(jabučni savijač) Reldan 22 EC ,Coragen20 SCCalypso SC 480, Mosiplan 20 SP, Affirm, , , Laser i dr. vodeći računa o broju dozvoljenih primjena kroz vegetaciju kao i o karenci primjenjenih sredstava.

Prije upotrebe bilo kojeg sredstva pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom.

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vlasnicima plantažnih nasada oraha

U nasadima oraha protiv štetnika orahove muhe (praćene na žutim pločama ) mogu se primijeniti insekticidi kao : Calypso 480 i Imidan WG. Ponoviti nakon 2 tjedna.

Kod manjih nasada ili pojedinačnih stabala ulov na žute ploče može smanjiti brojnost ovog štetnika.

Protiv bolesti (bakterioza, antraknoza) u nasadima oraha mogu se primijeniti pripravci

 na bazi bakra:

 Champion 50WG- bakterijske i gljivične bolesti osim pepelnice

Cuprablau Z-bakterijska pjegavost Xanthomonas campestris

Bordoška juha Caffaro 20WP-bakterijska pjegavost-Xanthomonas campestris

 na bazi mankozeba Dithan DG Neotec- siva pjegavost –Ophiognomonia leptostylia

Signum (a.t. boskalid+piraklostobin) siva pjegavost –Ophiognomonia leptostylia

Systhane 20 EW (a.t. milobutanil ) siva pjegavost –Ophiognomonia leptostylia

 

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom a u ovoj fazi posebno obratiti pažnju na dozvoljeni broj tretiranja kroz vegetacijsku sezonu, vrijeme primjene i karencu .

Primijenjene pripravke upisati u evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja.

Kod pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja koristiti zaštitnu opremu kako je propisana.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

 

Mira Živković,dpl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Mreža skupljanja ambalažnog otpada szb za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način

 

2019

 

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

 

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

 

U mjesecu kolovozu na području Vukovarsko srijemske županije određeni su slijedeći termini i lokacije :

Vukovarsko – srijemska županija

02.08.2019.

PZ Bogdanovci Žrtava domovinskog rata bb Bogdanovci 08.30 – 12.30

 

Vukovarsko – srijemska županija

07.08.2019.

Prostor kod sportske dvorane – Ivankovo Bošnjaci 10 Ivankovo 08.30 -12.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

09.08.2019.

Trgovački obrt Tina I.G. Kovačića 106 Ilok  9.00 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

12.08.2019.

Agro Tovarnik Vl. Ivana Burika 34 Tovarnik 9.00 – 11.30

 

Vukovarsko – srijemska županija

16.08.2019.

PZ Napredak Strossmayerova b.b. Babina Greda 9.00 – 10.00
PZ Napredak Velika Cerna 147 Cerna 11.00 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

19.08.2019.

CEZAREJA d.o.o. Soljanska 56 Drenovci 8.30 – 13.00

 

Vukovarsko – srijemska županija

21.08.2019.

Ruris d.o.o. Strosmajerova 61 Bošnjaci 09.00 – 10.30
PZ Napredak V.Nazora 8 Bošnjaci 11.00 – 12.30

 

Vukovarsko – srijemska županija

26.08.2019.

CEZAREJA d.o.o. Skorotinci 7

 

Otok

Industrijska zona

 8.30 -13.00

 

Prateći list koji se dobije prilikom predaje ambalaže sačuvati i pokazati u slučaju dolaska kontrole ili inspekcije.

 

Mira Živković,dipl. inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradari!

Budući da se proteklih godina pojavila bolest fitoplazma u nasadima vinograda na području Vukovarsko srijemske županije potrebno je nastaviti sa praćenjem pojave simptoma i pojave vektora te zaštitom protiv vektora ove bolesti američkog cvrčka (ličinke i odrasli oblici).

Rokovi za drugo suzbijanje :

Dva do tri tjedna nakon prvog tretiranja

Pripravci koji se mogu primijeniti u RH i imaju dozvolu za suzbijanje američkog cvrčka su: Reldan 22 EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Chromorel D, Nurelle D, Avaunt EC, Chytrin max.

Podsjećamo još jednom na obavezu vinogradara da prate pojavu i veličinu populacije u svojim vinogradima na žutim ljepljivim pločama (srednja žica, nakon 2-3 tjedna zamjeniti).

Ukoliko ima nejasnoća direktno se obratiti u Urede Ministarstva poljoprivrede.

 

Mira Živković, dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest građanima

Ambrozija ili limundžik ili partizanka (Ambrosia artemisifolia) je prisutan i opasan korov u našem kraju.

Biljka je jednogodišnja što znači da se širi sjemenom. Dug joj je period klijanja – niče tijekom cijelog ljeta stoga joj je otežano suzbijanje i mnogi ju herbicidi propuste.

Cvjetovi su skupljeni u duge grozdaste cvati na vrhu stabljike i grana. Cvjetaju od srpnja do rujna a sjeme zrije od rujna do listopada.

Karakteristična joj je velika proizvodnja polena koji izaziva alergije u ljudi i životinja.

Korov je prisutan u okopavinama kao duhan, suncokret, kukuruz, soja, šećerna repa, krumpir te vrtovima ali i putovima, rubovima parcela, kanalima i ostalim nepoljoprivrednim površinama. Poljoprivrednici su uvidjeli probleme koje izaziva ovaj korov- oduzimanje hranjiva i vode kulturnoj biljci te primjenjuju mjere zaštite svojih kultura – kemijske, agrotehničke i mehaničke.

Problem predstavljaju i nepoljoprivredne površine na kojima u ljetne mjesece možemo vidjeti izrasle i procvjetale biljke ambrozije. Stoga apeliramo na poljoprivrednike ali i sve ostale građane -vlasnike i korisnike voćnjaka, vrtova, vikendica i sličnih površina koje su omeđene kanalima i putovima da unište ovaj opasan korov u ranijoj fazi rasta odnosno dok je mali i tek niče te su sve mjere zaštite efikasnije i lakša je primjena. Nikako ne dozvoliti da se rascvjeta i stvori sjeme te tako nastavi širenje i u slijedećoj godini. Kod mehaničkog suzbijanja ne samo odsijecati vrhove jer iz bočnih grana se nastavi rast već iščupati cijelu biljku iz tla.

Napomena: u kontrolama koje provodi APPRRR kod mjera višestruke sukladnosti na kontroliranim parcelama naročito se obraća pažnja na pristunost Ambrozije i Abutilona.

Zato je važno njihovo suzbijanje na svim parcelama!!!!!

Mira Živković, dipl. inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest vinogradi

U nasadima vinove loze zbog povoljnih vremenskih uvjeta nastavlja se mogućnosti širenja bolesti te treba nastaviti sa zaštitom od plamenjače,pepelnice i botritisa.

U zaštiti protiv pepelnice mogu se koristiti pripravci kao što su Folicur 250 EC; Collis SC, Crystal KS, Luna expirience i drugi.

U zaštiti protiv plamenjače pripravci koji se mogu koristiti su Mikal Flash, Antracol Combi, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F i dr.

U nasadima u kojima grozdovi ulaze u fazu zatvaranja grozda u zaštiti protiv sive plijesni- Botritisa mogu se koristiti pripravci kao, Cantus WG, Switch 62,5 WG ,Teldor SC 500. Chorus 75 WG

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene , broj dozvoljenih tretiranja u toku vegetacije. Ambalažu propisno zbrinuti (pratiti termine skupljanja ambalaže u daljnjim obavijestima).

Voditi evidenciju o upotrijebljenim sredstvima.

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida .

Podsjećamo na još jednom sve vinogradare na području VSŽ –NAREDBA

O PODUZIMANJU MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ZLATNE ŽUTICE VINOVE LOZE

iz N.N.48/2018:

Preventivne mjere u zaraženom području

Članak 9.

(1) Radi sprječavanja širenja štetnog organizma u zaraženom području, posjednici bilja obvezni su provoditi sljedeće preventivne mjere:

– sustavno pregledavati glavne biljke domaćine radi uočavanja moguće pojave simptoma koji upućuju na zarazu štetnim organizmom

– redovito pratiti prisutnost vektora postavljanjem žutih ljepljivih ploča te

– suzbijati vektora u vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze prema programu suzbijanja iz članka 14. ove Naredbe.

(2) Ako posjednik bilja ili bilo koja druga osoba zbog prirode svojega posla posumnja na zarazu biljaka domaćina štetnim organizmom u zaraženom području, o tome su obvezni odmah obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora ili Centar.

(3) Ako Služba u okviru obavljanja redovitih poslova iz svoje nadležnosti posumnja na zarazu biljaka domaćina štetnim organizmom u zaraženom području, o tome je obvezna odmah obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora.

Preventivne mjere u sigurnosnom području

Članak 10.

(1) Radi sprječavanja širenja štetnog organizma u sigurnosnom području, posjednici bilja obvezni su provoditi sljedeće preventivne mjere:

– sustavno pregledavati glavne biljke domaćine radi uočavanja moguće pojave simptoma koji upućuju na zarazu štetnim organizmom

– redovito pratiti prisutnost vektora postavljanjem žutih ljepljivih ploča te

– suzbijati vektora u vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze prema programu suzbijanja iz članka 14. ove Naredbe.

(2) Ako posjednik bilja ili bilo koja druga osoba zbog prirode svojega posla posumnja na zarazu biljaka domaćina štetnim organizmom u sigurnosnom području, o tome su obvezni odmah obavijestiti nadležnog fitosanitarnog inspektora ili Centar.

(3) Služba u okviru obavljanja redovnih poslova iz svoje nadležnosti sustavno pregledava glavne biljke domaćine radi uočavanja moguće pojave simptoma koji upućuju na zarazu štetnim organizmom u sigurnosnom području. U slučaju sumnje na zarazu štetnim organizmom o tome odmah obavještava nadležnog fitosanitarnog inspektora.

Preventivne mjere u nezaraženom području

Članak 11.

(1) Radi sprječavanja unošenja i širenja štetnog organizma u nezaraženom području, posjednici bilja obvezni su provoditi sljedeće preventivne mjere:

– sustavno pregledavati glavne biljke domaćine radi uočavanja moguće pojave simptoma koji upućuju na zarazu štetnim organizmom

– redovito pratiti prisutnost vektora postavljanjem žutih ljepljivih ploča u matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze te

– suzbijati vektora ako se utvrdi njegova prisutnost u vinogradima, matičnim nasadima i rasadnicima vinove loze, prema programu suzbijanja iz članka 14. stavka 3. ove Naredbe.

(2) Služba u okviru obavljanja redovnih poslova iz svoje nadležnosti sustavno pregledava glavne biljke domaćine radi uočavanja moguće pojave simptoma koji upućuju na zarazu štetnim organizmom u nezaraženom području. U slučaju sumnje na zarazu štetnim organizmom o tome odmah obavještava nadležnog fitosanitarnog inspektora.

U slučaju nejasnoći ili sumnji obratiti se najbližem uredu Ministarstva poljoprivrede  (Ilok, Vinkovci).

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest voćari

Ovih su dana pale različite količine oborina ovisno o lokaciji i stvoreni su povoljni uvjeti za daljnji razvoj bolesti u nasadima.

U nasadima jabuka nastaviti sa preventivnom zaštitom protiv fuzikladija i pepelnice pripravcima kontaktnog djelovanja pazeći na pripravke koji su do sada primijenjeni  –na njihov dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone.

Protiv fuzikladija mogu se primijeniti pripravci kao što su:

a.t.kaptan (Captan 80 WG,Merpan 80 WDG,Captan WP 50,Kastor )

a.t.mankozeb (Dithane M-45,Pinozeb M-45,Mankozeb,Star 80 WP)

a.t.ditianon (Delan 700 WG) i dr.

U zaštiti protiv pepelnice koristiti pripravke na bazi sumpora(pazeći na vrijeme primjene.)

Za zaštitu protiv  štetnika jabučnog savijača i minera okruglih mina mogu se koristiti insekticidi kao Coragen 20, Mospilan 20 SG, Calypso i dr.

Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka i lisnih uši i po potrebi primijeniti sredstvo za zaštitu bilja koje ima dozvolu.

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena u toku jedne vegetacijske sezone.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti(pratiti obavijesti o provođenju akcije Prateći list sa datumima i lokacijama skupljanja ambalažnog otpada).

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida.

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Obavijest proizvođači višnje i trešnje

Pregledom terena nakon berbe višnje i trešnje primjećeno je širenje u nasadima bolesti kozičavosti lista. Uvjeti su bili povoljni za njezin razvoj te bi trebalo obaviti nekoliko zaštita (1-2) da bi se sačuvao list i ne bi došlo do potpunog opadanja lista još u ljetnom periodu.

Pripravi koji se mogu koristiti u nasadima su Chromodin S-65, Dithane M-45 i dr.

Prije svake primjene sredstava za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom, pazeći na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene kao i broj dozvoljenih primjena u toku jedne vegetacijske sezone.

Voditi obaveznu evidencijsku listu i ambalažu propisno zbrinuti(pratiti termine za skupljanje ambalaže u obavijestima).

Podsjećamo na obavezu testiranja uređaja za primjenu pesticida .

Mira Živković,dipl.inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr

Mreža skupljanja ambalažnog otpada SZB

Mreža skupljanja ambalažnog otpada SZB za poljoprivredna gospodarstva koja trebaju imati ovjereni Prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na zakonom propisan način.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta se sakuplja samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

U mjesecu srpnju na području Vukovarsko srijemske županije određen je jedan termin i to :

Vukovarsko – srijemska županija

29.07.2019.

PTPO Baruz Patkovićeva 36 Bobota  8.00 -11.00

Za ostale termine i mjesta skupljanja ambalažnog otpada u kolovozu možete pročitati u slijedećoj obavijesti

Prateći list koji se dobije prilikom predaje ambalaže sačuvati i pokazati u slučaju dolaska kontrole ili inspekcije.

Mira Živković,dipl. inž.

Mira.Zivkovic@mps.hr