MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Zadarska

Akcija Prateći list

Udruga zastupnika i proizvođača sredstava za zaštitu bilja  CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. doo  organizira ponovno prikupljanje i zbrinjavanje ambalažnoga otpada sredstava za zaštitu bilja u Nadinskome blatu, dana 22. kolovoza 2019., u vremenu od 8.00 – 10.00 sati.

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: : Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro.

Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Posjednici su dužni predati isključivo praznu ambalažu.

Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Prateći list je propisani obrazac kojega popunjava posjednik ambalažnog otpada SZB, a ovjerava ga ovlašteni sakupljač ( CIAK) prilikom preuzimanja.

 

Ivan Šimičević, dipl.ing.agr.  

  E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka

Od posljednje preporuke za zaštitu jabuka prevladavalo je vruće i sparno vrijeme, praćeno  povremenim pljuskovima, koje pogoduje razvoju bolesti jabuke. Preporučamo provesti zaštitu nasada jabuke od  pepelnice (Podosphaera leucotricha) i  sekundarnog širenja fuzikladija    (Venturia inaequalis) te skladišnih bolesti, jednim od pripravaka: Luna Expirience, Nativo 75 WG  ili Bellis.

Bilježi se i dalje let jabučnog savijača ( Cydia pomonella), te je u nasadima potrebno redovito provoditi njegovo suzbijanje dozvoljenim insekticidima: Calypso SC 480 ( K- 14 dana), Mospilan 20 SP ( K- 14 dana), Coragen 20 ( K- 14 dana), Affirm ( K-7 dana), Delegate 250 WG (K- 7 dana).

Prilikom izbora pripravka za zaštitu nužno je voditi računa o karenci !

 Podaci o registriranim i dozvoljenim SZB u RH nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa na etiketi proizvođača, sukladno registraciji  rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe.

Skupljanje ambalažnoga  otpada SZB provest će se 22.08.2019., u Nadinskom blatu, u vremenu od 08:00-10:00 sati.

                    

                                                                         Silvija Grbić Atelj, dipl. ing. agr.

                                                                                                             E – mail: Silvija.Grbic.Atelj@mps.hr

Obavijest maslinarima

Redovitim pregledima lovki na opažačkim mjestima širom naše županije prateći let prve generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae)  i dalje bilježimo niski intenzitet populacije ovoga štetnika, osim nešto jači na pozicijama Žman (Dugi otok) i Drage.

Stoga i dalje upućujemo na redovite obilaske maslinika, te uzorkovanje i pregled plodova.

Ako se utvrdi 5% aktivnih uboda, tada preporučujemo organiziranu primjenu tzv. „preventivne metode“  uporabom zatrovanih mamaca (pripravak  SUCCESS  BAIT  ili  ECO TRAP vrećice).

Ova se metoda provodi uvijek organizirano na nekom području (više maslinara zajedno), inače može biti kontraproduktivna.

Kurativna je metoda (tretman širom ili cijele krošnje) opravdana samo u slučaju jačega napada muhe (10 – 15% aktivnih uboda) i to uporabom dozvoljenih pripravaka prema Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede RH (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Maslinare i dalje upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 22.08.2019. u Nadinskome  blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Obzirom da prognostičari za dane vikenda najavljuju promjenu vremena praćenu oborinama, preporučamo zaštititi nasade protiv uzročnika bolesti  pepelnice (Uncinula necator), kasne plamenjače (Plasmopara viticola) i sive plijesni (Botrytis cinerea).

Preporučujemo kombinaciju pripravaka prema Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede RH (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 22.08.2019. u Nadinskome  blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

 

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Visoke temperature praćene sparnim vremenom i prethodnim oborinama pogoduju razvoju i infekcijama uzročnicima pepelnice (Sphaerotheca pannosa) i truleži ploda ( Monilinia  fructigena) na breskvama, nektarinama i marelicama. Za zaštitu  savjetujemo uporabu jednog od dozvoljenih pripravaka s najkraćom karencom: INDAR 5 EW ( K-3 dana),  LUNA EXPERIENCE ( K- 3 dana, dozvola na breskvi), Nativo ( K- 7 dana), Systhane ( K-7 dana).

Protiv truleži ploda na breskvama i nektarinama dozvoljeni su pripravci: Signum DF, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG, s karencom od  7 dana, dok Teldor SC 500 ima karencu 3 dana.

Protiv truleži ploda na marelici dozvoljeni su pripravci: Indar 5 EW, Teldor s karencom od  3 dana, te Nativo 75 WG, Switch 62,5 WG, Chorus 50 WG s karencom od 7 dana.

Bilježi se i dalje let breskvinog moljca ( Anarsia lineatella)  i breskvinog savijača ( Cydia molesta) te je štetnike moguće suzbiti jednim od pripravaka: Runner SC, Affirm, Avaunt EC, Delegate 250 WG, s karencom od 7 dana, dok Coragen 20 SC, Affirm opti, Imidan 50 WG imaju karencu 14 dana.

Ukoliko se primijeti napad lisnih ušiju i crvenog voćnog pauka može se upotrijebiti jedan od pripravaka: Pirimor koji ima dozvolu na breskvi ,marelici, Mospilan 20 SG na na breskvi i nektarini, Calypso na breskvi, nektarini i marelici, Sumialfa 5 FL na breskvi i marelici.

Protiv crvenog voćnog pauka može se upotrijebiti jedan od pripravaka: Zoom 11 SC, Envidor SC 240, Vertimec Pro, dozvoljen na breskvi, nektarini i marelici s karencom od 14 dana, Vertimec 018 EC dozvoljen na breskvi i nektarini s karencom od 14 dana, te Apache dozvoljen na breskvi s karencom od 14 dana.

Prilikom izbora pripravka za zaštitu nužno je voditi računa o karenci !

 Podaci o registriranim i dozvoljenim SZB u RH nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa na etiketi proizvođača, sukladno registraciji  rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe.

Skupljanje ambalažnoga  otpada SZB provest će se 22.08.2019., u Nadinskom blatu, u vremenu od 08:00-10:00 sati.

 

                                                                                                  Silvija Grbić Atelj, dipl. ing. agr.

                                                                                                               E – mail: Silvija.Grbic.Atelj@mps.hr

Obavijest vinogradarima

BOLEST ZLATNA ŽUTICA VINOVE LOZE

 

Zlatna žutica vinove loze, (Grapevine Flavescence dorée) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije, čineći velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Uzročnik zlatne žutice je fitoplazma  koja živi i razmnožava se u provodnom sustavu biljaka.

Prema utvrđenom stanju, posjednici vinove loze obvezni su provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze sukladno Akcijskome planu.

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izražajniji. Često se pojavljuju na čitavom trsu, ali mogu se pojaviti samo na mladicima lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

  • Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.
  • Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.

Simptomi na mladicama:

  • Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

Simptomi na grozdovima:

  • Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje

grozd postupno vene i ne dozrijeva.

ŠIRENJE BOLESTI

  • zaraženim sadnim materijalom,
  • vektorom.

Američki cvrčak (Scaphoideus titanusBall), vektor zlatne žutice vinove loze Flavescence dorée (FD), danas je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima Hrvatske.

VAŽNO!

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti fitosanitarnog inspektora Državnog  inspektorata ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

 

Ivan Šimićević, dipl.ing.agr.

Obavijest maslinarima!

Počeo je let prve generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae)  u našoj županiji.  Zasad bilježimo  vrlo niski do niski intenzitet populacije na svim opažačkim mjestima. Upućujemo na redovite obilaske maslinika, te uzorkovanje i pregled plodova, jer  najavljeni vremenski uvjeti (umjerene temperature i povremene oborine) mogu pogodovati jačanju populacije spomenutoga štetnika.

Kada se utvrdi 5% aktivnih uboda tada preporučamo organiziranu primjenu tzv. „preventivne metode“  uporabom zatrovanih mamaca (pripravak  SUCCESS  BAIT  ili  ECO TRAP vrećice).

Ova se metoda provodi uvijek organizirano na nekom području (više maslinara zajedno), inače može biti kontraproduktivna.

Maslinare i dalje upućujemo na praćenje naših obavijesti, kada ćemo se oglasiti kod svake važne promjene.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 22.08.2019. u Nadinskome  blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.        

E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest poljoprivrednicima

Jako nevrijeme praćeno tučom zahvatilo je, prema dojavama poljoprivrednika, pojedine dijelove naše županije. Pričinjene su veće štete na poljoprivrednim kulturama. Upozoravamo, kako je nužno nastala oštećenja od tuče čim prije tretirati s pripravcima botriticidima, kako bi zacijelila i kako konačne štete ne bi bile još i veće. Dobro bi bilo rabiti i biostimulatore (aminokiseline).

Preporučujemo uporabu spomenutih pripravaka sukladno registraciji i dozvoli za pojedine kulture.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 22.08.2019. u Nadinskome  blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima povrća

Pred povrćarima je period intenzivne zaštite  od bolesti i štetnika. Protiv  Plamenjače rajčice i  krumpira ( Phytophthora infestans), Plamenjače krastavaca, tikvice i dinje (Pseudopronospora cubensis)   preporučamo  zaštitu  jednim od dozvoljenih pripravaka kraće karence kao što su:  Ranman top, Revus, Ortiva i dr. vodeći računa o registracijama po kulturama.

Za Pepelnice krastavaca, tikvica, dinja i lubenica  ( Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea ), Pepelnicu paprike i rajčice ( Leveillula taurica)  preporučamo također pripravke sa što kraćom karencom: Nativo 75 WG, Karathane gold 350 EC i dr.

Protiv Sive plijesni ( Botrytis cinerea ) i Bijele truleži ( Sclerotinia sclerotiorum) po potrebi primijeniti: Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Pyrus 400 SC, Domark 40 ME, Signum i dr.

Protiv gusjenica Sovica ( Noctuidae sp.) mogu se upotrijebiti pripravci: Affirm, Alverde, Rotor super, Scatto, Cythrin max.

Protiv Lisnih ušiju (Aphididae)  primijeniti pripravke: Calypso SC 480,  Mospilan 20 SP, Decis 2,5 EC i dr.

Protiv Južnoameričkog moljca ( Tuta absoluta) preporučamo: Affirm, Kraft, Ampligo, Alverde.

U slučaju  pojave Kalifornijskog tripsa ( Frankliniella occidentalis) za rajčicu i   krastavac preporučamo: Laser, Vertimec 018 EC, dok za papriku je  dozvoljen uz ova dva pripravka   i  Kraft 18 EC. Tretiranja obaviti u večernjim satima  zbog fotolabilnosti sredstava.

U nasadima gdje je zamijećena pojava Koprivine grinje ( Tetranychus urticae)  se može primijeniti jedan od registriranih pripravaka: Kraft 18 EC ili Vertimec 018 EC, također u večernjim satima.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa na etiketi , sukladno registraciji proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga  otpada SZB provest će se 22.08.2019., u Nadinskom blatu, u vremenu od 08:00-10:00 sati

                                                                                                       Silvija Grbić Atelj, dipl. ing. agr.
E – mail: Silvija.Grbic.Atelj@mps.hr

Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Vruće i sparno vrijeme sa visokim dnevnim temperaturama i povremenim pljuskovima još uvijek  pogoduju razvoju bolesti lišća:  pepelnice ( Podosphaera pannosa), šupljikavosti ( Stigmina carpophilla) , kozičavosti ( Blumeriella jaapii) i truleži plodova ( Monilinia spp.).

Preporučamo provesti zaštitu uz obavezno poštivanje karence s obzirom na vrijeme dozrijevanja pojedinih voćnih vrsta!

Za zaštitu protiv pepelnice i truleži ploda na breskvama  preporučamo pripravke: Luna Experience, Indar 5 EW ( karenca 3 dana), Nativo 75 WG i Systhane 75 WG ( karenca 7 dana),  dok protiv truleži plodova  se mogu primijeniti pripravci: Signum DF, Switch, Chorus 50 WG ( karenca 7 dana) i Teldor ( karenca 3 dana).  Na nektarinama imaju  dozvolu Signum DF, Switch, Nativo 75 WG, Chorus 50 WG, Systhane 75 WG.

Za suzbijanje breskvinog moljca ( Anarsia lineatella) i breskvinog savijača ( Cydia molesta ) koji se love iznad kritičnog broja preporučamo insekticide sa što kraćom karencom od kojih izdvajamo Affirm, Delegate 250 WG, Runner SC ( karenca 7 dana),   Coragen 20 SC , Imidan 50 WG (karenca 14 dana)  i dr.

Preporuka je  zaštitu vršiti  u večernjim satima zbog visokih dnevnih  temperatura zraka !

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno

zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga  otpada SZB provest će se 22.08.2019., u Nadinskom blatu, u vremenu od

08:00 -10:00 sati.

                                                                                                                             Silvija Grbić Atelj ,dipl. ing. agr. 
e– mail: SilvijaGrbicAtelj@mps.hr