MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

UPRAVA ZA STRUČNU PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

Tag: Zadarska

Obavijest vinogradarima

Vinova loza je nakon stadija cvatnje još uvijek u pojačanom riziku od uzročnika bolesti  pepelnice (Uncinula necator). Stoga bi je kroz ovo vrijeme valjalo zaštititi kombinirajući sredstva i protiv  uzročnika bolesti plamenjače (Plasmopara viticola).

Preporučujemo kombinaciju  sistemičnih pripravaka prema Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede RH (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 22.08.2019. u Nadinskome  blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest proizvođačima jabuka

Iako tijekom lipnja prestaje opasnost od primarnih infekcija uzročnikom čađave krastavosti ( Venturia inaequalis) ,upozoravamo proizvođače , da postoji opasnost od sekundarnih infekcija patogenom. Također, u nasadima gdje se ova bolest pojavila na lišću potrebno je izvršiti zaštitu kako bi se spriječila zaraza prijenosom na plodove.

U tu svrhu preporučamo jedan od kontaktnih pripravaka: Delan 700 WDG, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80, Manfil 75 WG, Manfill 80 WP, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG  i dr.

Vremenske prilike praćene porastom temperature pogoduju razvoju uzročnikom  pepelnice ( Podosphaera leucotricha ). U nasadima gdje je prisutna zaraza preporučamo  jedan od pripravaka: Stroby WG, Zato 50 WG, Tercel WG, Luna experience.

Kako se nastavlja ulov jabučnog savijača ( Cydia pomonella) preporučamo zaštitu provesti jednim od pripravaka:  Affirm, Coragen 20 SC, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Laser, Harpun, Delegate 250 WG i dr.

Preporuka je  zaštitu vršiti  u večernjim satima zbog visokih dnevnih  temperatura zraka !

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno

zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga  otpada SZB provest će se 22.08.2019., u Nadinskom blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

Silvija Grbić Atelj ,dipl. ing. agr. 
e– mail: SilvijaGrbicAtelj@mps.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obavijest maslinarima

Završena je cvatnja maslina na otocima zadarskoga arhipelaga i priobalja. Skori je završetak i u zaobalju. Maslinin moljac (Prays oleae) druge generacije lovi se na svim pozicijama  pojačanim intenzitetom. Način na koji ova generacija čini štete bitno je različit od prve (gusjenica se direktno ubušuje u plodove, koji dijelom padaju u srpnju, a najviše tijekom rujna).

Stoga, posebice ako se radi o slabijoj oplodnji i reduciranoj rodnosti, preporučujemo provedbu zaštitnih mjera uporabom jednog od raspoloživih sistemičnih pripravaka prema Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede RH (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Najbolje je to izvršiti kod veličine ploda od 4 – 5 mm.

Također preporučujemo redoviti pregled nasada na štetnika maslinina svrdlaša (Rhynchites cribripennis), koji u ovome stadiju razvoja ploda može biti vrlo opasan, poglavito na žarišnim terenima gdje čini redovite štete svake godine.

Isto tako, obavještavamo maslinare, kako i ove godine početkom srpnja krećemo s monitoringom i prognozom napada maslinine muhe, kada ćemo se oglasiti kod svake bitnije značajke.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 22.08.2019. u Nadinskome  blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Bolest zlatna žutica vinove loze

Zlatna žutica vinove loze, (Grapevine Flavescence dorée) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije, čineći velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Uzročnik zlatne žutice je fitoplazma  koja živi i razmnožava se u provodnom sustavu biljaka.

Prema utvrđenom stanju, posjednici vinove loze obvezni su provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze sukladno Akcijskome planu.

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izražajniji. Često se pojavljuju na čitavom trsu, ali mogu se pojaviti samo na mladicima lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

  • Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.
  • Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.

Simptomi na mladicama:

  • Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

Simptomi na grozdovima:

  • Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje

grozd postupno vene i ne dozrijeva.

ŠIRENJE BOLESTI

  • zaraženim sadnim materijalom,
  • vektorom.

Američki cvrčak (Scaphoideus titanusBall), vektor zlatne žutice vinove loze Flavescence dorée (FD), danas je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima Hrvatske.

VAŽNO!

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti fitosanitarnog inspektora Državnog  inspektorata ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Obavijest proizvođačima povrća

Nakon perioda vlažnog vremena trebalo bi ponoviti zaštitu povrća od bolesti i štetnika.

Za  Plamenjaču rajčice i  krumpira ( Phytophthora infestans), Plamenjaču krastavaca   (Pseudopronospora cubensis)   preporučamo  zaštitu  jednim od dozvoljenih pripravaka kraće karence kao što su:  Ranman top, Pergado MZ, Ortiva i dr. vodeći računa o registracijama po kulturama.

Za Pepelnicu krastavaca ( Erysiphe cichoracearum ) preporučamo: Nativo 75 WG, Karathane gold 350 EC i dr.

Protiv Sive plijesni ( Botrytis cinerea ) i Bijele truleži ( Sclerotinia sclerotiorum) po potrebi primijeniti: Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Pyrus 400 SC, Domark 40 ME, Signum i dr.

Protiv Lisnih ušiju (Aphididae)  primijeniti pripravke: Actara 25 WG, Mospilan 20 SP, Decis 2,5 EC i dr.

U slučaju  pojave Kalifornijskog tripsa ( Frankliniella occidentalis) za rajčicu i   krastavac preporučamo: Laser, Vertimec 018 EC, dok za papriku je  dozvoljen uz ova dva pripravka   i  Kraft 18 EC. Tretiranja obaviti u večernjim satima  zbog fotolabilnosti sredstava.

Porastom temperature očekuje se i pojava Koprivine grinje ( Tetranychus urticae) pa se može primijeniti jedan od registriranih pripravaka: Kraft 18 EC ili Vertimec 018 EC, također u večernjim satima.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa na etiketi , sukladno registraciji proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga  otpada SZB provest će se 22.08.2019., u Nadinskom blatu, u vremenu od 08:00-10:00 sati.

                                                                                                       Silvija Grbić Atelj, dipl. ing. agr.
E – mail: Silvija.Grbic.Atelj@mps.hr

Obavijest proizvođačima višnje maraske

Upozoravamo proizvođače višnje da se na opažačkim mjestima trešnjina muha (Rhagoletis cerasi) i octena mušica ploda (Drosophila suzukii) love iznad gospodarskog praga štetnosti!
Kako smo prošle godine imali značajne štete od octene mušica ploda a nemamo registrirane pripravke protiv navedenog štetnika, preporučamo provesti zaštitu jednim od dozvoljenih i djelotvornih pripravaka protiv trešnjine muhe , koji su registrirani na višnji , a oni su: Decis 100 EC, karenca-7 dana, Mospilan 20 SG, karenca-14 dana, Imidan 50 WG, karenca-14 dana. Navedeni pripravci djelovat će i na lisne uši ( osim Imidana).

Upozoravamo da se strogo vodi računa o karenci odabranog pripravka s obzirom na berbu koja se očekuje od 20.-25. lipnja!
Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno
zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se 22.08.2019., u Nadinskom blatu, u vremenu od
08:00 -10:00 sati.

Silvija Grbić Atelj ,dipl. ing. agr.
e– mail: SilvijaGrbicAtelj@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Vinova loza, ovisno o položaju nasada i sortimentu, ulazi u fenofazu cvatnje. Stoga bi je kroz to vrijeme valjalo zaštititi od uzročnika bolesti plamenjače (Plasmopara viticola) i poglavito pepelnice (Uncinula necator) , koja u narednom razdoblju može biti jako opasna.

Preporučujemo kombinaciju  sistemičnih pripravaka prema Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) Ministarstva poljoprivrede RH (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Zaštitu valja ponoviti netom nakon završene cvatnje.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 22.08.2019. u Nadinskome  blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest vinogradarima

Podsjećamo vinogradare, kako je od naše zadnje preporuke prošlo 12 dana i kako su u cijeloj županiji vladali nestabilni vremenski uvjeti sa svakodnevnim oborinama. Prema agroklimatskim stanicama kroz to je vrijeme palo od 40 – 50 litara kiše po četvornome metru. Zbog toga se bilježe infekcije uzročnicima bolesti plamenjače (Plasmopara viticola), pepelnice (Uncinula necator) i sive plijesni (Botrytis cinerea).

Stoga bi valjalo, a u trenutačnome stadiju razvoja vinove loze, čim prije provesti zaštitne mjere protiv spomenutih bolesti  kombinacijom sistemičnih pripravaka registriranih i dozvoljenih prema Fitosanitarnome informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede na adresi: (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 22.08.2019. u Nadinskome  blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

Obavijest maslinarima

Očekuje se skori početak cvatnje maslina. Ove godine vegetacija znatno kasni uslijed neuobičajenih vremenskih prilika za ovo doba. Sudeći prema lovu maslinina moljca (Prays oleae) na opažačkim mjestima, očekuje se jači napad prve (cvjetne) generacije samo u jugoistočnome dijelu županije (Biograd, Pakoštane, Drage…). Na ostalim se punktovima ovaj štetnik lovi ispod kritičnoga broja (Žman – Dugi otok, Petrčane, Prkos, Smilčić, Vrana).

Stoga za kritična područja, posebice ako se radi o reduciranome potencijalu cvatnje (manje resa), preporučujemo provedbu zaštitnih mjera uporabom jednog od raspoloživih pripravaka:

BATURAD WP ili BIOBIT WP (imaju dozvolu u ekološkoj proizvodnji) ili pak Imidan 50 WG ili

Decis 2,5 EC ili Decis 100 EC ili Rogor 40 ili Calinogor ili Chromgor ili Perfekthion ili još neki drugi registrirani insekticid s dozvolom prema FIS bazi SZB Ministarstva poljoprivrede RH (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Za ostala područja preporučujemo obilaske i pregled maslinika, te  postupanje prema vlastitoj prosudbi nakon toga.

Isto tako, uslijed višednevnoga nestabilnog vremena sa stalnim oborinama, a s povišenjem temperature zraka zadnjih dana, stvoreni su uvjeti za infekcije paunovim okom (Spilocea oleagina).

Zbog toga je dobro u ovome stadiju pred cvatnju dodati i organski pripravak Nativo 75 WG, koji prema FIS bazi SZB ima dozvolu protiv navedene bolesti.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!Zbog bolje oplodnje preporučujemo kombinaciju s jednim od folijarnih hranjiva na osnovi mikroelementa bora.

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 22.08.2019. u Nadinskome  blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr

 

 

Obavijest vinogradarima

Upozoravamo vinogradare, kako najavljeni nestabilni vremenski uvjeti s mogućim oborinama i povišenjem temperature zraka za ovaj vikend, mogu u trenutnome stadiju razvoja vinove loze znatno pogodovati uzročnicima bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola), plamenjače (Plasmopara viticola), te pepelnice (Uncinula necator). Stoga bi valjalo prije najavljenih oborina izvršiti tretman protiv spomenutih bolesti, osim onih vinogradara čiji su nasadi stradali od nedavne orkanske bure, te uvelike bili zahvaćeni posolicom. Ako to već sami nisu isprali strojevima, bolje je pričekati neka to učini kiša, pa nakon toga izvršiti zaštitu.

Sve to kako bi se izbjegla moguća fitotoksičnost, odnosno veća ekonomska šteta.

Protiv bolesti crne pjegavosti i peronospore najbolje je rabiti jedan od slijedećih pripravaka:

Polyram DF ili Antracol WG 70 ili Mikal Flash ili Mikal Premium.

Za vinograde koji su stradali od bure i posolice preporučujemo bakrene pripravke, koji će biti učinkoviti i protiv navedenih bolesti, a i pomoći u bržem zacjeljivanju nastalih oštećenja i rana.

Navedenim se sredstvima može dodati i jedan na osnovi sumpora, koji će umanji napad grinja šiškarica (erinoza, akarinoza), te opasnost od bolesti pepelnice (Uncinula necator):

Thiovit Jet ili Chromosul 80 ili Sumpor SC 80 ili Cosavet DF ili Kossan WG ili Kumulus DF  

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

Skupljanje ambalažnoga otpada SZB provest će se dana 22.08.2019. u Nadinskome  blatu, u vremenu od 08:00 -10:00 sati.

Ivan Šimičević, dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@mps.hr